قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

یکشنبه 11 /10 /1384

-حضرت آيت اللَّه مصباح يزدي گفت: امروز بيشتر اقتصاددانان فهميده‏اند كه ربا بتدريج اقتصاد يك كشور را فلج مي‏كند.
رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در ديدار با اعضای ستاد مبارزه با ربا، ضمن تأكيد بر اين مطلب كه ويژگي اصلي نظام ما اسلامي بودن آن است گفت: شكر اين نعمت آن است كه هر كسي هرقدر در توان دارد، در هر جايي و به هر صورتي سعي كند كه احكام اسلام اجرا شود.

-حضرت آيت اللَّه مصباح يزدي گفت: امروز بيشتر اقتصاددانان فهميده‏اند كه ربا بتدريج اقتصاد يك كشور را فلج مي‏كند.
رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در ديدار با اعضای ستاد مبارزه با ربا، ضمن تأكيد بر اين مطلب كه ويژگي اصلي نظام ما اسلامي بودن آن است گفت: شكر اين نعمت آن است كه هر كسي هرقدر در توان دارد، در هر جايي و به هر صورتي سعي كند كه احكام اسلام اجرا شود.
اسلام نسبت به بعضي احكام حساسيت خاصي دارد، از جمله اين احكام ربا است كه در مورد آن در قرآن و روايات تعبير اعلان جنگ با خدا به كار رفته است. حتي كشورهايي كه بانك‏هايشان براساس ربا تأسيس شده است سود بسيار كمي پرداخت مي‏كنند و حتي در بعضي كشورها مثل ژاپن سپرده بانكي سود منفي هم دارد، يعني بانكها مزد مي‏گيرند تا پول مردم را نگه دارند.
ايشان افزودند: متأسفانه در كشور ما سود سپرده 20 تا 25 درصد رايج است كه به گفته كارشناسان امور اقتصادي، بيشتر مفاسد اقتصادي امروز كشور بخاطر همين ربا است.
حضرت آيت اللَّه مصباح يزدي در ادامه سخنان خود گفت: بعضی از قرضه های ملي هيچ عنواني به جز ربا ندارد. سودي كه در قبال اين اوراق پرداخت مي‏شود سود چيست؟ آيا دولت از اين پول درآمدي به دست آورده است؟ آيا كارهايي مثل سدسازي يا جاده‏سازي درآمدي براي دولت دارد؟
عضو مجلس خبرگان گفت: ما بايد باور كنيم و به ديگران هم بفهمانيم كه ربا از نظر اسلام جدي است و تصور نكنيم كه بين ربا و عقود اسلامي تفاوتي نيست.
در پايان با اشاره به اين نكته كه ادامه كار اين ستاد به صورت جدي نيازمند حمايت مراجع رسمي است، افزودند: بعضي از مراكز اعتباري، با نفوذي كه در دستگاههاي دولتي و قانونگذاري دارند، مانع اصلاح وضع موجود مي‏شوند و مقابله با اين قبيل مراكز نيازمند قوه مجريه و رئيس جمهوري است كه دلسوز دين باشد، لذا بايد در انتخابات آتي فردي مانند شهيد رجايي را كه دلبستگي به دنيا نداشت و وامدار كسي نبود، انتخاب كرد. كسي را انتخاب كنيد كه نگراني او ارزشهای اسلام باشد.

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org