قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

فصل دهم

ارزشها و اخلاق اسلامى در مورد اموال

  • الف) روابط عادلانه و غيرعادلانه
  • تجاوز به اموال ديگران
  • حرمت تجاوز به اموال ديگران حكمى بديهى است
  • حكم تجاوز مالى در قرآن
  • سرقتهاى پنهان
  • ب) زير مجموعه احسان
  • مصاديق احسان در قرآن
  • شيوه هاى ترغيب به انفاق
  • شرايط انفاق
  • به چه كسانى بايد انفاق كرد؟

مقدمه

   بخش ديگرى از اخلاق اسلامى بر محور امور مالى شكل مى گيرد. اين بخش از يك سو، با مسائل حقوقى ارتباط دارد و از سوى ديگر، با مسائل اقتصادى، و نيز با مسائل سياسى و بين المللى هم بى ارتباط نيست. با اين همه ما در اين جا فقط به ارزش اخلاقى آن ها توجه مى كنيم.

   ارزش هاى اخلاقى اى كه در اين زمينه بررسى مى شوند، به طور كلى، بر دو دسته قابل تقسيمند:

  

يك دسته

 ارزش هايى هستند كه زير مجموعه عدالتند و در پرتو عنوان كلىِ عدالت مى توان از آن ها ياد كرد.

 

  

دسته دوم

 ارزش هايى هستند كه زير مجموعه احسان و پرتوى از ارزش اصلىِ احسان هستند. بنابراين، همان طور كه در بيان معيارهاى كلى در ارزش هايى اجتماعى گفته شد، دو اصل كلى عدل و احسان، در اين زمينه اهميت اساسى دارند و به ويژه، در مسائل مالى مى توانند تأثير فوق العاده داشته باشند و ما در اين جا هر يك از اين دو دسته را جداگانه و با رعايت اختصار بررسى مى كنيم.

 

الف) روابط عادلانه و غيرعادلانه

موضوع عدل، روابط متقابل انسان ها در جامعه است كه بايد نوعى توازن بر آن ها حكمفرما باشد تا در اين روابط و داد و ستدها به كسى ظلم و اجحاف نشود؛ اما آن چه زير عنوان احسان قرار مى گيرد، يك طرفه است و موضوع ظلم و عدل شمرده نمى شود، بلكه ايثار و از خود گذشتگى خواهد بود. در امور مالى، كسانى كه به ديگران كمك بلاعوض كنند، كارشان زير عنوان احسان قرار مى گيرد.

   اساس و محور بحث در آن چه در امور مالى، زير عنوان عدل قرار مى گيرد، احترام به

مالكيت است؛ يعنى چون هر مالى مالك خاص خود را دارد، بايد حق مالكيت آنان محترم شمرده شود و مورد تجاوز و دستبرد ديگران قرار نگيرد و اگر مبادلاتى انجام مى گيرد، با مالكيت و حقوق طرفين متناسب باشد.

تجاوز به اموال ديگران

نخستين ارزش منفى، در زمينه امور مالى، تجاوز به اموال ديگران است كه به صورت هاى مختلف، مثل سرقت و غصب، انجام مى گيرد و زير عناوينى چون: ظلم، منكر، فساد و ديگر مفاهيم عامه اخلاق اجتماعى قرار خواهد گرفت.

   تجاوز به اموال مردم، گاهى آشكار و با زور، عنف و ارعاب و احياناً، تهديد با سلاح انجام مى گيرد و نمونه روشنش غارتگران و راهزنانى بودند كه در سر گردنه ها با تهديد و ارعاب و ضرب و جرح و قتل، اموال مردم را از آنان مى گرفتند. اين، يكى از مصاديق و نمونه هاى آشكار محاربه با خدا و افساد فى الارض است كه در قرآن كريم برايش حد تعيين شده است، آن جا كه مى فرمايد:

(اِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الاَرْضِ فَساداً اَنْ يُقَتَّلُوا اَوْ يُصَلَبُّواْ اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاف اَوْ يُنْفَواْ مِنَ الاَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فى الدُّنْيا وَلَهُمْ فى الاْخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ)(1).

كيفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و در زمين فساد كنند اين است كه كشته يا به دار زده شوند و يا دست ها و پاهاشان برعكس قطع شود و يا از آن سرزمين تبعيد شوند. اين خوارىِ دنياى آنان است و در آخرت عذابى دردناك دارند.

   گاهى ديگر، تجاوز به اموال مردم، به طور مخفيانه و دور از چشم صاحب مال انجام مى شود؛ مانند اين كه شب از ديوار مردم بالا مى روند يا درى را مخفيانه باز مى كنند، قفلى را مى شكنند و اموال مردم را مى ربايند كه اصطلاحاً اين نوع تجاوز مالى، «دزدى» ناميده مى شود.

   گاهى هم از راه حيله و تزوير، مال ديگران را از چنگشان درمى آورند كه آن هم شكل هاى مختلفى دارد.


1ـ مائده/ 33.

حرمت تجاوز به اموال ديگران حكمى بديهى است

به طور كلى اين كه «در اموال ديگران نبايد تصرف كرد،» يك قضيه بديهى مربوط به ادراكات و احكام عملى است؛ همانند قضاياى بديهى كه در ادراكات نظرى وجود دارد. جو غالب بر انديشه هاى فلسفى اين است كه در مسائل اعتبارى يا ادراكات عملى، قضيه يا قضاياى بديهى نداريم؛ اما به نظر مى رسد كه در اعتباريات نيز، مانند قضاياى نظرى، قضيه بديهى داريم.

   ما در جاى خود گفته ايم كه بديهيات ـ غير از آن چه حاكى از وجدانيات و علوم حضورى است ـ به قضاياى تحليلى برمى گردند؛ يعنى قضايايى كه در آن ها مفهوم محمول، از تحليل موضوع به دست مى آيد، چه قضيه، مربوط به ادراكات نظرى باشد و چه ادراكات عملى و اعتبارى، در اين نكته تفاوتى ميان آن ها نيست.

   بنابراين، هيچ اشكالى ندارد كه ما با تجزيه و تحليل يك موضوع اعتبارى، مفهوم ديگرى را از دل آن بيرون بكشيم و سپس همين مفهوم تحليلى را بر خود آن موضوع حمل كنيم كه در اين صورت، قضيه اى كه از حمل اين مفهوم تحليلى بر آن موضوع حاصل مى آيد، يك قضيه بديهى، ولى اعتبارى خواهد بود.

   اعتبارى بودن يك موضوع، مانع از اين نمى شود كه از تحليل آن، مفهوم ديگرى به دست آوريم و يا پس از تحليل، آن مفهوم تحليلى را بر خود آن موضوع حمل كنيم. بنابراين، هيچ چيز مانع از اين نمى شود كه ما ـ على رغم آن چه تاكنون گفته اند ـ مدعىِ وجود قضاياى بديهى در ادراكات عملى و امور اعتبارى باشيم.

   مثلا در يك قضيه مى گوييم: «كسى كه مالك چيزى باشد، بر آن چيز تسلط دارد.» و اين يك قضيه اعتبارى و در عين حال، بديهى است؛ زيرا ما وقتى چيزى را ملك كسى مى دانيم، جز اين معنايى ندارد كه اين شخص، تسلط قانونى بر آن مال دارد؛ يعنى قانوناً مجاز است كه هر طور مى خواهد، در آن تصرف كند، هر چند كه تسلط فيزيكى بر آن نداشته و از دسترس او دور باشد.

   بر اين اساس، وقتى مى گوييم: «مالك يك چيز بر آن تسلط دارد.» اين يك قضيه بديهى است؛ زيرا مفهوم محمول، كه تسلط بر مال مورد نظر باشد، از تحليل موضوع آن، كه عنوان «مالك مال» است، به دست مى آيد.

   بنابراين، قاعده كلى و فقهىِ «النّاس مسلّطون على اموالهم» يك قضيه بديهى است و اگر ما هيچ روايتى و يا هيچ دليل فقهى ديگرى هم نداشتيم كه دلالت بر اعتبار مضمون و محتواى اين قاعده داشته باشد، باز هم هيچ مشكلى پيش نمى آمد؛ چرا كه اين يك قضيه بديهى و خود به خود، ثابت است و نيازى به استدلال ندارد. تنها همين كه در يك مكتب و در يك نظام حقوقى، مالكيت پذيرفته شود، تسلط بر مال نيز، خواه ناخواه، به دنبال آن پذيرفته شده است و در اين قاعده، از اضافه شدن «اموال» به ضمير «هم» استفاده مى شود كه منظور از «الناس» مالك ها هستند و شكل اصلىِ قاعده اين است كه «مالك ها مسلط بر اموال خويشند» و طبعاً، از تحليل مالكيت، مفهوم تسلط به دست مى آيد.

   هم چنين قضيه «لايحلّ مال امرء الاّ عن طيب نفسه» يك قضيه بديهى و اعتبارى ديگر است؛ زيرا همان گونه كه از تحليل مالكيت مى توان دريافت كه مالك مال، هر نوع تصرفى كه در آن بخواهد برايش جايز است، اين را نيز مى توان دريافت كه براى ديگران هيچ گونه تصرفى در آن جايز نيست. همان طور كه جواز هر تصرف براى مالك را از تحليل مالكيت مى توان بيرون كشيد، منع هر نوع تصرف ديگران، بدون رضايت مالك را نيز مى توان از دل مالكيت بيرون كشيد و اصلا حقيقت مالكيت، چيزى جز اين نيست، خواه اين ها را متن مالكيت بدانيم يا لوازم لاينفك آن، و در اين، فرقى نيست بين اين كه مالكيت را نوعى سلطه تفسير كنيم يا نوعى اختصاص.

   به هر حال، حرمت يا منع تجاوز به مال ديگران، يكى از محكم ترين اصول اخلاقى در همه جوامع بشرى بوده و از نوع قضاياى بديهى است كه اعتبار آن وابسته به اين نيست كه قانونگذارى آن را تصويب كند يا مردم آن را بپذيرند؛ چرا كه اين، مضمون و محتواى مالكيت است و تا وقتى كه مالكيت در جوامع بشرى معتبر است، حرمت تجاوز به آن و جواز تصرفات مالكانه نيز، به عنوان يكى از فروع و توابع و لوازم غير قابل تفكيك مالكيت، معتبر خواهد بود. بنابر اين، اگر اختلافى باشد، در اصل مالكيت و شرايط آن خواهد بود كه اين گونه اختلافات ضررى به بديهى بودن اين قضيه نمى زند.

   پس تا آن جا كه مالكيت پذيرفته شود، يكى از فروع روشنش اين است كه در همان حد، تجاوز به آن به طور آشكار و بديهى، حرام است. از اين جا است كه بدبودن تجاوز به اموال ديگران، از احكام بديهى و آشكارى است كه هيچ انسانى در آن ترديد ندارد؛ چرا

كه اين ها نتيجه مالكيتند و اصل مالكيت و لوازم آن، در جوامع بشرى و حتى جوامع وحشى، معتبر است و اگر يك جامعه وحشى، به خود حق مى دهد كه به اموال جامعه يا قبيله ديگر تجاوز كند، معنايش اين است كه حق دارد مالكيت آنان را سلب كند. به بيان ديگر، همان چيزى كه مجوز جنگ آن ها با ديگران مى شود، مجوز تملك اموال ديگران هم خواهد شد؛ اما همين قبيله مهاجم، در بين خودشان روابطى دارند و حرمت يكديگر و اموال يكديگر را رعايت مى كنند و دستبرد به آن نمى زنند حتى دزدها هم، كه اموال ديگران را مى ربايند، در روابط درون گروهىِ خود، اين قانون را معتبر مى دانند و به اموال يكديگر تجاوز نمى كنند.

حكم تجاوز مالى در قرآن

قرآن كريم، دزدى و راهزنى را از نظر اخلاقى مورد بحث قرار نداده است؛ زيرا زشتىِ آن ها روشن تر از آن است كه نياز به بيان داشته باشد، بلكه تنها به تعيين و تبيين مجازات حقوقى و حكم كيفرىِ آن ها اكتفا كرده و مى فرمايد:

(وَالْسّارِقُ وَالْسّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ اَيْدِيَهُما جَزاءً بِماكَسَبا نَكالا مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)(1).

مرد دزد و زن دزد (براى اين كار زشت) دستشان را قطع كنيد كه اين كيفر آن ها از سوى خداوند است و خداوند مقتدر و حكيم است.

   در آيه ديگر، درباره راهزنىِ مسلحانه آمده است:

(اِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِى الاَْرْضِ فَساداً اَنْ يُقَتَّلُوا اَوْ يُصَلَّبُوا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاف اَوْ يُنْفَوا مِنَ الاَْرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِى الاْخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ)(2).

حقاً كسانى كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و در روى زمين سعى در فتنه و فساد كنند، كيفرشان جز اين نباشد كه كشته شوند يا به دار زده شوند يا دست و پايشان برعكس بريده شود و يا تبعيد شوند، كه اين خفّت و خوارىِ آن ها در دنيا است و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت.


1ـ مائده/ 38.

2ـ مائده/ 33.

   در اين آيه، چندين كيفر را براى محارب و مفسد فى الارض كه سلاح به دست مى گيرد، مردم را مى ترساند و اموال آنان را به يغما و تاراج مى برد، نام برده است كه حاكم بر اساس مصلحتى كه تشخيص مى دهد، يكى از كيفرهاى نامبرده را درباره او اجرا مى كند.

   قرآن حكايت دارد از اين كه هرگاه پيغمبر مى خواست گروهى از مردم متمايل را به اسلام هدايت كند، با ايشان بر انجام يا ترك كارهايى بيعت مى كرد كه يكى از شاخص ترين آن ها ترك سرقت بود و خداوند در يكى از آيات قرآن، به پيغمبر خطاب كرده، مى گويد:

هرگاه زنان مؤمن نزد تو آمدند تا بر اين كه به هيچ وجه به خدا شرك نورزند، دزدى نكنند، زنا نكنند، فرزندان خود را نكشند و ... با تو بيعت كنند، بيعت آنان را بپذير.(1)

   به هر حال، دزدى از جمله آن كارهاى ممنوعى است كه پيغمبر اسلام از گام نخست و قبل از هر چيزى، بر ترك آن از پيروان و ياران خود بيعت مى گرفت.

سرقت هاى پنهان

1. خوردن مال يتيم

تجاوز به اموال ديگران و غصب حقوق مردم، غير از دزدى، به شكل هاى گوناگون ديگرى نيز انجام مى گرفته كه شكل دزدى رسمى را نداشته اند. از اين رو، از آن ها با عنوان سرقت پنهان ياد مى كنيم و از آن جا كه برخى از اين نوع تجاوزهاى غيرعلنى، كم و بيش، در بين مردم رواج داشته و يا زشتى و بد بودنشان چندان مورد توجه نبوده است، قرآن كريم درباره آن ها تأكيد بيش ترى دارد و با شدت بيش تر، آن ها را محكوم مى كند.

   يكى از اين موارد، اموال يتيمان است كه معمولا، از سوى بزرگ ترها و خويشان و سرپرستانشان مورد تجاوز قرار مى گرفت. در جامعه عرب، به دليل وقوع جنگ هاى بسيار، قبل و بعد از اسلام، يتيمان فراوانى وجود داشتند و بر اساس سنت قبيله اىِ آن


(يا اَيُّها النَّبِىُّ اِذا جائَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبْايِعْنَكَ عَلى اَنْ لايُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لايَسْرِقْنَ وَ لايَزْنينَ وَ لايَقْتُلْنَ اَوْلادَهُنَّ وَ لايَأْتينَ بِبُهْتانِ يَفْتَرينَهُ بَيْنَ اَيْديهِنَّ وَ اَرْجُلِهِنَّ وَ لايَعْصينَكَ فى مَعْرُوف فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْلَهُنَّ اللّهَ اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ) (ممتحنه/ 12).

عصر، وقتى كودكى در يك خانواده، يتيم مى شد، بزرگ آن فاميل، خود به خود، سرپرستىِ او را بر عهده مى گرفت. يك مرجع قانونى يا دستگاه قضايىِ رسمى وجود نداشت تا وقتى كودكى يتيم مى شود، قيّم رسمى برايش تعيين كند.

   سرپرستى كه كودك يتيم با حمايت او و زير نظر او بزرگ مى شد، خود را تام الاختيار مى دانست و گاهى همه اموال طفل يتيم و ضعيف را تملك مى كرد و كسى نبود كه او را از اين كار، كه تجاوز به مال يتيم بود، باز دارد. هنگامى كه يتيم بزرگ مى شد، تهى دست بود و از ارث پدر چيزى در اختيار او قرار نمى گرفت. اين كار رواج كامل داشت و به طور كلى مسئله تجاوز به اموال يتيمان، بسيار فراوان و به طور عادى اتفاق مى افتاد. از اين رو، قرآن كريم، در اين مورد، با اصرار فراوان تأكيد مى كند كه بزرگ ترها با اموال يتيمان بازى نكنند و يا به اموال يتيمان جز به بهترين شكلِ تأمين مصلحت يتيم، نزديك نشوند:

(وَآتُواْ اليَتامى اَمْوالَهُمْ وَلاتَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالْطِّيِّبِ وَلاتَأْكُلُواْ اَمْوالَهُمْ اِلى اَمْوالِكُمْ اِنَّهُ كانَ حُوبَاً كَبِيراً)(1).

اموال يتيمان را به آنان پس دهيد و اموال نامرغوب و كم ارزش خود را با اموال مرغوب و پرارزش آن ها تبديل نكنيد و اموال آن ها را آميخته با اموال خود مخوريد كه اين گناهى بزرگ است.

   از اين آيه برمى آيد كه در آن زمان، چه كارهاى نادرست و چه تجاوزهايى به اموال يتيم مى كردند؛ مانند آن كه اموال بهتر و مرغوب تر يتيم را برمى داشتند و در عوض، اموال پست تر و كم ارزش تر خود را به جاى آن ها براى يتيم مى گذاشتند و يا اين كه، حد و مرزى نمى شناختند و اموال يتيم را آميخته با اموال خود مصرف مى كردند. قرآن مردم را از اين گونه كارها منع كرده و حكم مى كند كه اين ها گناهانى بزرگ و نابخشودنى است.

   در آيه ديگرى به طور كلى سفارش مى كند كه درباره يتيمان عدالت را رعايت كنند، آن جا كه مى فرمايد:

      (وَاَنْ تَقُومُواْ لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ)(2).

      در امر يتيمان به عدالت قيام كنيد و رفتارتان عادلانه باشد.


1ـ نساء/ 2.

2ـ نساء/ 127.

   يا توصيه مى كند كه قبل ازبلوغ يتيم، جز به بهترين شكل، دراموالش دخل و تصرف نكنيد:

(وَلا تَقْرَبُواْ مالَ الْيَتيمِ اِلاّ بِالَّتى هِىَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ)(1).

به مال يتيم جز به بهترين و مفيدترين شكل ممكن براى يتيم نزديك مشويد تا آن وقت كه بالغ شود و خودش قادر به اداره اموال خويش باشد.

   سپس در آيه ديگر دستور مى دهد كه پس از بلوغ، اموال يتيم را به وى پس دهيد و براى اين كه متوجه شويد كه آيا از عقل و رشد و درايت كافى و توان اداره اموال خود برخوردار است وى را در بوته آزمايش قرار دهيد:

(وَابْتَلُواْ الْيَتامى حتَّى اِذا بَلَغُواْ النِّكاحَ فَاِنْ انَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَاً فَادْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَمْوالَهُمْ وَلاتَأْكُلُوها اِسْرافاً وَبِداراً اَنْ يَكْبَرُواْ)»(2).

هنگامى كه بالغ شدند، اگر در آن ها عقل و درايت و رشد كافى يافتيد (و فهميديد كه خودشان مى توانند اموال خود را حفظ و ادراه كنند و معاملات عاقلانه انجام دهند) اموالشان را به آنان پس دهيد و با اسراف و زياده روى و شتاب و عجله، از ترس آن كه مبادا بزرگ شوند (و اموالشان از اختيار شما خارج شود) اموال آن ها را مخوريد.

روش هاى قرآن براى حفظ مال يتيم

قرآن مشكل يتيمان را يك مشكل گسترده اجتماعى معرفى مى كند كه ممكن است دامن افراد ديگر را بگيرد و با استفاده از يك روش روان شناختىِ اجتماعى، براى اجتناب از تصرف غاصبانه در اموال يتيمان، مردم را از مكافات اين گونه رفتارهاى ظالمانه و مقابله به مثل ديگران با يتيمان خود آن ها مى ترساند كه فرض كنيد اينان يتيمان خود شما هستند و ديگران مى خواهند اموال يتيمان شما را بخورند. در اين صورت، آيا دل شما نمى لرزد؟ مى فرمايد:

(وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُواْ عَلَيْهِمُ فَلْيَتَّقُواْ اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلا سَديداً * اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً اِنَّما يَأْكُلُونَ فى بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً)(3).

بايد افراد بترسند كه اگر پس از خود، كودكان ناتوانى بر جاى نهند (گرفتار مكافات عمل


1ـ انعام/ 152.

2ـ نساء/ 6.

3ـ نساء/ 9 و 10.

خود شوند) پس بايد تقواى خدا پيشه كنند و سخن درست گويند. كسانى كه اموال يتيمان را به ستم مى خورند، در حقيقت، در شكم خود آتش جهنم فرو مى بلعند و به زودى در آتش برافروخته اى مى افتند. پس اگر مى ترسيد كه پس مردن شما، يتيمان و كودكان ناتوانتان مورد ظلم و تجاوز ديگران قرار بگيرند، به يتيمان ديگران ستم روا مداريد و اگر مايل نيستيد كه اموال فرزندان يتيم شما مورد اجحاف و حيف و ميل واقع شود، به اموال يتيمان ديگران تجاوز نكنيد.

   گويا قرآن مى خواهد بگويد كه اگر شما حرمت يتيم را نگه نداشتيد و به اموال او دستبرد زديد، اين امر به صورت يك جريان و يك سنت عمومى رواج پيدا مى كند و همه افراد جامعه دست به اين كار مى زنند و به همه يتيمان ظلم و تجاوز مى شود و زشتىِ اين كار ناپسند، از بين مى رود.

   در آيه آخر مى فرمايد: «كسانى كه مال يتيمان را به ظلم مى خورند، در واقع، آتش فرو مى بلعند!». اين آيه را در زمره آياتى برشمرده اند كه دليل بر تجسم اعمال است؛ يعنى اعمال نيك، در صورت هايى زيبا تجسم مى يابند و رفتارهاى زشت و ظالمانه، در صورت هايى زشت و زننده و آزاردهنده.

   به هر حال، خداى متعال از دو طريق مى خواهد مردم را از تجاوز به اموال يتيمان باز دارد: نخست از راه توجه دادن به مكافات هاى دنيوى، كه ممكن است ديگران با يتيمان شخص ستمگر همان كنند كه او با يتيمان ديگران كرده است.

   دوم از راه گوشزد كردن عذاب اخروى كه مى فرمايد: اين اموال، در واقع، آتشى است كه آن ها فرو مى بلعند و حقيقت آن، در قيامت آشكار مى شود.

2. كم فروشى

يكى ديگر از زشت ترين انواع ظلم در مبادلات، كم فروشى است كه قرآن بر ترك آن تأكيد فراوان دارد. آياتى در قرآن مجيد از زبان حضرت شعيب(عليه السلام)حكايت از اين دارند كه يكى از مفاسد شايع در ميان قوم شعيب، كم فروشى بوده است.

   هر پيغمبرى كه برانگيخته مى شد، با مفاسد رايج عصر خود به مبارزه برمى خاست. يكى از مفاسد اجتماعى، كه در زمان حضرت شعيب رواج داشت، كم فروشى بود؛ چنان

كه در عصر حضرت لوط، هم جنس گرايى در ميان قوم لوط شايع بود و اين پيغمبر با اين عمل فاسد مبارزه مى كرد.

   حضرت شعيب تأكيد بسيارى بر دقت در مبادلات، از جهت وزن، مى كرد و پيدا است كه موضوع كم فروشى در آن زمان، رواج داشته و يك مفسده بزرگ اجتماعى بوده است. قرآن هم بر ترك اين گناه زشت، تأكيد فراوان دارد. از اين رو، در آيات متعدد، از زبان شعيب، اين مسئله را با تعبيرهاى مختلف، بازگو مى كند؛ مانند:

(وَاَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْميزانَ بِالْقِسْطِ)(1).

(فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ وَلاتَبْخَسُوا النّاسَ اَشْيائَهُمْ وَلاتُفْسِدواْ فى الاَرْضِ بَعْدَ اِصْلاحِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)(2).

(وَلاتَنْقُصُواْ الْمِكْيالَ وَالْميزانَ اِنّى اَراكُمْ بِخَيْر وَاِنّى اَخافُ عَلَيْكُمُ عَذابَ يَوْم مُحِيط * وَيا قَوْمِ اَوْفُوا المِكْيالَ وَالميزانَ بِالْقِسْطِ وَلاتَبْخَسُواْ النّاسَ اَشْيائَهُمْ وَلاتَعْثَوْا فى الاَرْضِ مُفْسِدِينَ)(3).

در مبادلات، از وزن وكيل كم نگذاريد؛ من خير شما را مى خواهم و بر شما نگران عذاب روز قيامت هستم كه شما را احاطه خواهد كرد. اى مردم! كيل و وزن را به طور كامل رعايت كنيد و به مردم، كم نفروشيد و در زمين به فساد برنخيزيد.

   و يا در آيات ديگرى با تعبير (وَزِنُواْ بِالْقِسْطاسِ المُسْتَقيمِ)(4) هر چيز را با ترازوى معتدل وزن كنيد. و يا با تعبير (وَاَقيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ)(5) و يا (اَلاَّ تَطْغَوْا فِى الْميزانِ)(6).

   اين گونه آيات، با تأكيد، مسئله كم فروشى را مطرح مى كنند و بسيارى از آن ها به زمان شعيب مربوط مى شوند و از آن جا كه در آن زمان، رواج و شيوع فراوان داشته است و به صورت يك بيمارى و ناهنجارىِ اجتماعى درآمده بود، معمولا، با تعابيرى مثل (تُفْسِدُوا فى الاَْرْضِ) يا (لاتَعْثَوا فى الاَْرْضِ مُفْسِدينَ) همراه آمده است.

   غير از آيات فوق و همانند آن ها، كه در جاى جاى قرآن، به طور پراكنده آمده اند،


1ـ انعام/ 152.

2ـ اعراف/ 85.

3ـ هود/ 84 و 85.

4ـ اسراء/ 35؛ شعرا/ 182.

5ـ الرحمن/ 9.

6ـ الرحمن/ 8.

سوره مطفّفين، (كم فروشان) به همين نام، ناميده شده و با همين تعبير آغاز شده است:

(وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفينَ * الَّذِينَ اِذا اكْتالُواْ عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَاِذا كالُوهُم اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ)(1).

واى بر كم فروشان، آنان كه كالا را از ديگران به طور كامل دريافت مى كنند و هنگامى كه مى خواهند به خريدار تحويل دهند، كمش مى گذارند (و جنس را ناقص تحويل مشترى مى دهند و يا زيادتر از حق خود برمى دارند).

3. تدليس و كلاهبردارى

آيات كم فروشى، همگى به مقدار و مسائل كمّى نظر دارند. حال اگر تقلّب، كمّى نباشد و خريدار از جهت كيفيّت جنس، مغبون شده و كلاه سرش رفته باشد، نه از جهت كميّت، در اين صورت، حكم چيست؟

   پاسخ اين است كه هر چند كه همگىِ اين آيات، به تقلّبات كمّى نظر دارند و حكم به حرمت كم فروشى كرده اند، اما بايد توجه داشت كه ملاك اين حكم، در ديگر تقلّبات مبادلاتى نيز جارى است؛ يعنى كم فروشى از لحاظ كيفيت را نيز مى توان مصداق «افساد»، كه غالباً به دنبال نهى از كم فروشى آمده است، به حساب آورد.

   ملاك حرمت در كم فروشى، رعايت نكردن عدالت در داد و ستد است. ملاك اين است كه به يكى از دو طرف، ظلم مى شود. بنابر اين، بايد ثمن و مثمن توازن و تعادل داشته باشند و اكل به باطل نباشد و نظام اقتصادى به هم نريزد، استثمار و بهره كشى در كار نباشد و همان طور كه اين ملاك ها حكم كم فروشى را مشخص كرده، حكم ديگر تقلبات و ابعاد كيفى را نيز مشخص خواهد كرد كه بر اساس همين ملاك ها مى توان به زشتى و بطلان معامله اى حكم كرد كه در آن، پول گندم مرغوب بگيرند و به جاى آن، گندم نامرغوب تحويل دهند و يا خوب و بد را به شكلى درهم آميزند كه طرف گمان كند خوب است و متوجه آميختگى آن با بد نشود.

4. معاملات غير عقلايى

دسته اى ديگر از معاملاتى كه در قرآن كريم، منع شده اند، معاملات غير عقلايى است كه


1ـ مطفّفين/ 1 ـ 3.

از آن با تعبير «اكل مال به باطل» ياد شده است. اساس مبادله بر اين است كه عوض و معوّض، با هم توازن داشته و از نظر ارزش، متناسب باشند. حال اگر معامله به صورتى انجام گيرد كه اين حكمت، در آن رعايت نشود، به هر شكلى كه باشد، به صلاح جامعه نيست و بايد از آن جلوگيرى شود.

   البته گاهى منظور از عقد، بخشش است و يا بنابر مسامحه و گذشت است، مانند صلح، كه در اين صورت، وضع فرق مى كند؛ اما اگر منظور، مبادله واقعى و پاياپاى باشد، ديگر نبايد به هيچ يك از دو طرف مبادله، اجحاف شود والا بايد از آن جلوگيرى كرد.

   يك نمونه از معاملات غيرعقلايى، كه بر اساس غرض صحيح استوار نيست و منشأ فساد و نزاع و سقوط افراد مى شود، قمار است كه در قرآن كريم در دو مورد، از آن نهى شده است. در يك مورد مى فرمايد:

(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما اِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَاِثْمُهُما اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما)(1).

از تو درباره شراب و قمار مى پرسند، بگو: در اين دو، گناهى بزرگ است و نفعى براى مردم؛ ولى گناه آن دو، از نفع آن ها بسى بزرگ تر است.

در مورد دوم مى فرمايد:

(يا اَيُّها الَّذِينَ امَنُواْ اِنَّما الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ و الاَْنْصابُ وَالاَْزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * اِنَّما يُريدُ الشَّيْطانُ اَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ العَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فى الْخَمرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَعَنْ الصَّلوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ)(2).

اى كسانى كه ايمان داريد، محققاً شراب و قمار و... پليد و شيطانى هستند. پس، از آن ها پرهيز كنيد، باشد كه رستگار شويد. شيطان مى خواهد از طريق شراب خوارگى و قماربازى دشمنى و كينه شما را به هم برانگيزد و از راه خدا و نماز بازتان دارد. پس آن ها را رها كنيد.

   اين آيه به غير عقلايى بودن و مفاسد مترتب بر شراب خوارى و قماربازى اشاره مى كند؛ چرا كه با يك كار بيهوده و بى فايده، ممكن است در چند لحظه، شخص از اموال خود محروم شود و طرف ديگر، به اموال بادآورده دست يابد كه اين واقعاً نمى تواند يك


1ـ بقره/ 219.

2ـ مائده/ 90 و 91.

عمل عقلايى باشد و هيچ فايده معقولى بر آن مترتب نمى شود. از اين جا است كه هرگاه، شخصى كه زندگىِ خود را باخته است، به ياد طرف مقابل مى افتد كه بدون هيچ گونه زحمت و تلاش و كوششى اموال وى را كه با زحمت و رنج فراوان به كف آورده بود، تصاحب كرده است، دشمنى و كينه اش به او برانگيخته مى شود و چه بسا مفاسد بزرگ ترى نيز بر آن بار شود و كمر به قتل يكديگر بيندند.

5. رشوه

رشوه مالى است كه به قاضى مى دهند تا به نفعشان حكم كند و با همراه كردن قاضى با خود، به طرف مقابل خود ظلمى روا دارند.

   خداوند در قرآن كريم مى فرمايد:

(وَلاتَأْكُلُواْ اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُواْ بِها اِلىَ الحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ اَمْوالِ الْنّاسِ بِالاِْثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(1).

مال هايتان را در ميان خود، به باطل مخوريد و آن را به صورت رشوه به حكام و قاضيان ندهيد تا در نتيجه، گروهى بتوانند اموال مردم را به ظلم و ستم بخورند در حالى كه شما مى دانيد.

   گناه رشوه، بسيار بزرگ است كه دامن رشوه گيرنده و رشوه دهنده، هر دو را مى گيرد و به آتش جهنم و عذاب الهى گرفتارشان مى سازد. و پيدا است كه اگر كار قاضى، كه با گرفتن رشوه از يك طرف، به طرف ديگر ظلم و ستم روا مى دارد و به ناحق حكم مى كند گناهى بزرگ است. رشوه دهنده نيز با اين كار خود، وى را در انجام اين ظلم، ترغيب و يارى مى كند كه قرآن به صراحت مؤمنان را از چنين كمك هايى برحذر مى دارد.

6. رب

يكى ديگر از كارهاى مالى، كه قرآن، به شدت، مسلمانان را از دست زدن به آن نهى فرموده، رباخوارى است. معامله ربوى، كم و بيش، در همه زمان ها و در همه جوامع


1ـ بقره/ 188.

وجود داشته است و امروزه نيز وجود دارد. به ويژه در عصر پيامبر اسلام اين عمل رواج بسيار داشته و يكى از مفاسد اقتصادى جامعه جاهلى بوده است.

   برخورد قرآن با پديده رباخوارى، بسيار تند و تهديدآميز است و ما در اين جا به نمونه هايى از آن اشاره مى كنيم:

(اَلَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبوا لايَقُومُونَ اِلاّ كَما يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلكَ بِاَنَّهُمْ قالُواْ اِنَّما الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِّبوا وَاَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا فَمَنْ جائَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلى اللّهِ وَمَنْ عادَ فَاُوْلئِكَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ)(1).

كسانى كه ربا مى خورند نمى ايستند (يا در قيامت از قبر برنمى خيزند) مگر همانند كسى كه با تأثير شيطان ديوانه شده باشد. اين كه (اينان) مرتكب رباخوارى مى شوند، بدان علت است كه مى گويند (و معتقدند) كه خريد و فروش هم مثل ربا است و (چون خريد و فروش حلال است پس ربا هم حلال است در صورتى كه خداوند خريد و فروش را حلال و رباخوارى را حرام و منع كرده است. پس آن كس كه اندرز خداوند به او رسيد و (تحت تأثير آن موعظه و اندرز) به اين عمل زشت پايان داد، خداوند از گذشته او درگذرد و در پايان، سر و كارش با خدا باشد و هر كس كه به اين عمل باز گردد، همراه آتش خواهد بود و در آن جاودان بماند.

در جاى ديگر مى فرمايد:

(يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبوا وَيُرْبى الصَّدَقاتِ وَاللّهُ لايُحِبُّ كُلَّ كَفّار اَثيم)(2).

خداوند سود رباخوارى را نابود كرد و صدقات را فزونى بخشيد و او مردم بى ايمان و گنه كار را دوست نمى دارد.

و در آيه ديگر آمده است:

(يا اَيُّها الَّذِينَ امَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مابَقِىَ مِنَ الرِّبوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ * فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْب مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ اَمْوالِكُمْ لاتَظْلِمُونَ وَلاتُظْلَمُونَ)(3).

اى كسانى كه ايمان داريد، تقواى خدا پيشه كنيد و دنباله رباخوارى را اگر واقعاً ايمان


1ـ بقره/ 275.

2ـ بقره/ 276.

3ـ بقره/ 278 و 279.

داريد، رها كنيد و هرگاه رباخوارى را ترك نكرديد، در واقع به جنگ با خدا و رسول برخاسته ايد و اگر پشيمان شديد، سرمايه اصلىِ شما مال خودتان باشد كه در اين صورت، نه كسى به شماو نه شما به كسى ستم مى كنيد.

   خداوند در يكى ديگر از آيات قرآن، ميان ربا و انفاق مقايسه اى مى كند و به مردم، اين حقيقت را گوشزد مى كند كه شما چون مى خواهيد مالتان رشد كند و سود بيش ترى ببريد، دست به رباخوارى مى زنيد؛ ولى اين را بدانيد كه نزد خداوند، ربا سود نيست، بلكه زيان است و در عوض، انفاق و دادن زكات و صدقات، كه به گمان شما زيان است، نزد خداوند سود حساب مى شود.

   آن چه را به صورت ربا به دست مردم مى دهيد تا در ميان اموال آنان رشد كند، اين مال، نزد خدا رشد نمى كند (و شما حق نداريد چيزى بيش از اصل سرمايه از او پس بگيريد) و آن چه را به زكات مى دهيد و خشنودىِ خدا را با آن طلب مى كنيد، نزد خدا چندين برابر خواهد شد.(1)

   پس اگر واقعاً، طالب سود هستيد مالتان را انفاق كنيد تا هفتصد برابر و بيش تر شود و يا قرض الحسنه بدهيد و پاداش آن را از نزد خدا دريافت كنيد؛ ولى اگر اموال خود را به ربا داديد، به طمع آن كه در بين اموال مردم رشد كند و از اموال آنان به مال شما اضافه شود، اين چنين رشدى را خداوند نمى پذيرد و اين كار، در همين دنيا هم شما را سعادتمند نخواهد كرد.

   خداوند در يكى از آيات مذكور، در يك تشبيه يا در ضمن يك مثال، مى گويد: رباخوار جز همانند كسى كه شيطان با او تماس حاصل كرده و ديوانه اش نموده است، برنخيزد.

   در تفسير اين آيه و تحليل اين تشبيه، بعضى از مفسران گفته اند: منظور اين است كه رباخوار در قيامت، سر از قبر برنمى دارد مگر همانند شخصى ديوانه. او مبهوت، متحيّر و ديوانه محشور مى شود؛ ولى بعضى ديگر گفته اند: اين حالت بهت و ديوانگى، در همين دنيا براى رباخوار حاصل مى شود؛ يعنى كسانى كه به رباخوارى عادت كنند، در


(وَ ما اتَيْتُم مِن رِباً لِيَرْبُوَا فِى اَمْوالِ النّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَاللّهِ وَ ما اتَيْتُمْ مِنْ زَكوة تُريدُونَ وَجْهَ اللّهِ فَاُوْلئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ) (روم/ 39).

واقع، حالتى جنون آميز پيدا خواهند كرد و دائماً در فكر چك و سفته هستند، حتى در خيابان هم كه راه مى روند، گويى در عالم ديگر سير مى كنند و متوجه خود و اطرافشان نيستند، بلكه همه هوش و حواس و فكر خود را به پول و سرمايه و سودش سپرده اند و ممكن است حالتشان در قيامت هم تحقق عينىِ همين وضع روحى در اين عالم باشد. قرآن با اين تشبيه، مسلمانان را متوجه مى كند كه با دست زدن به رباخوارى، خود را به اين وضع مبتلا نكنند تا عقل و هوش از سر آن ها نرود.

   رباخوارى نزد خداوند تا آن اندازه زشت و ناپسند است كه در بعضى آيات، به منزله كفر و حتى جنگ با خدا معرفى شده است:

(يا اَيُّها الَّذِينَ امَنُواْ لاتَأْكُلُواْ الرِّبا اَضْعافاً مُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُواْ النّارَ الَّتِى اُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ)(1).

اى ايمان داران! چندين برابر ربا نخوريد (يا اموال خود را با گرفتن ربا چندين برابر نكنيد) و از خدا بترسيد، باشد كه رستگار شويد و بترسيد از آتشى كه براى كفّار آماده شده است.

   اين آيه، به دو مطلب اشاره دارد: نخست اين كه رباخوارى سبب تراكم و تمركز ثروت مى شود، بدون كار و زحمت و به طور نامشروع.

   دوم آن كه رباخوار در حكم كافر است.

   در بعضى ديگر از آيات، خداوند قوم يهود را به خاطر رباخوارى نيز به شدّت ملامت و مذمت مى كند كه آنان با آن كه از گرفتن ربا و خوردن مال مردم به باطل و به ناحق، منع شده بودند، ربا مى گرفتند. از اين رو، مستحق نكوهش و مذمتند و اشاره اى نيز به اين دارد كه آنان كه ربا مى خوردند، به ظاهر يهودى بودند و در واقع، كافر بودند و دين يهود را نيز قبول نداشتند.

   تعابيرى كه از آيات نقل كرديم، در برخورد با رباخواران بسيار تند و تهديدآميز بود؛ ولى از همه تعابير، تندتر و تهديد آميزتر آن است كه مى گويد: اگر رباخوارى را ترك نكنيد، در واقع، با خدا و رسول خدا اعلان جنگ داده ايد:

      (فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْب مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ)(2).


1ـ آل عمران/ 130 و 131.

2ـ بقره/ 279.

   و اين شايد به اين علت باشد كه رباخوارى، غير از آثار زشت اخلاقى، منشأ اختلال و فساد اقتصادى در جامعه مى شود و افرادى را وامى دارد تا به جاى كار و تلاش مفيد، تن به تنبلى و تن آسايى دهند و از سود سرمايه خود ـ كه حاصل رنج و تلاش طاقت فرساى افراد ضعيفى است كه زير اين بار، كمر خم مى كنند ـ ارتزاق كنند و سرمايه خود را روز به روز افزايش دهند و در نظام اقتصادى و اجتماعى، بحران و اختلال ايجاد كنند.

ب) زير مجموعه احسان

گفتيم كه مسائل اخلاقى، كه بر محور امور مالى مطرح مى شوند، به دو دسته قابل تقسيمند: نخست مسائلى كه زير عنوان عدل و ظلم قرار مى گيرند؛ يعنى ملاك ارزش آن ها در اصل، عدل يا ظلم است.

   دوم مسائلى كه زير عنوان احسان قرار دارند و ملاك ارزش آن ها اصل احسان است. بحث درباره مسائل دسته اول را در بخش گذشته مطرح كرديم. اكنون در توضيح كارهاى دسته دوم، كه بر اساس احسان شكل مى گيرند، بايد بگوييم: روابط دسته دوم در جايى شكل مى گيرد كه از يك طرف، كارى به نفع طرف ديگر انجام مى شود؛ ولى توقع نمى رود كه از طرف ديگر، عمل مالىِ متقابلى صورت گيرد؛ يعنى كارى مالى است؛ ولى اساس آن بر معاوضه و مبادله مادى نيست. كمك هاى مالى اى كه افراد به فرد خاصى يا به جامعه مى كنند هم، در اين بخش قرار دارند.

مصاديق احسان در قرآن

در قرآن كريم، در اين باره عناوين مختلفى، مانند زكات، انفاق، صدقه و اطعام و نيز عناوينى كه نقطه مقابل آن ها حساب مى شوند، به چشم مى خورد كه بعضى از آن ها منحصر به موارد احسان است و مفهوم بعضى از آن ها اعم است و جزء زير مجموعه عدالت نيز قرار مى گيرد.

   مثلا ماده «انفاق» به معناى خرج كردن و هزينه كردن است و اين عنوان، شامل نفقه هايى مانند نفقه همسر و فرزندان و حتى مالى كه انسان در مصارف شخصىِ خود هزينه مى كند، نيز مى شود؛ ولى «انفاق فى سبيل الله»، كه مورد بحث ما است، از موارد

احسان خواهد بود؛ زيرا كارى است كه توقع كار ديگرى در ازاى آن از طرف مقابل نمى رود و آن چنان كه قرآن مجيد در وصف آن، از قول افراد محسن و نيكوكار نقل مى كند، اين كار را تنها براى خدا انجام مى دهند؛ چنان كه در آيه شريفه آمده است:

(وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكيناً وَيَتيماً وَاَسيراً * اِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّهِ لانُريدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلاشُكُوراً)(1).

به خاطر دوستىِ خدا به مسكين و يتيم و اسير غذا دهند و (گويند) تنها براى كسب خشنودىِ خدا شما را اطعام كنيم و از شما هيچ توقع پاداش و حتى انتظار تشكر و سپاس نداريم.

   اين آيه نشان مى دهد كه اين نوع كارها، يعنى كارهايى كه اساس آن ها احسان است، تنها براى رضاى خدا انجام مى شود و انتظار خدمت متقابل يا كارى مادى از طرف مقابل در ازاى آن نمى رود. بنابراين، مى توان گفت: يكى از ويژگى هاى بارز احسان، همين است كه براى خدا باشد و در زمره عبادت ها قرار دارد، نه معاملات، برخلاف عدل كه بر موارد و مصاديق معاملات هم صدق مى كند. اكنون جاى آن است كه برخى موارد احسان را به طور گذرا بيان كنيم.

1. زكات

عنوان «زكات» در اصطلاح ما، نوعى ماليات واجب شرعى است، مالياتى كه از طرف شارع مقدس، حدود و متعلقات و مقدار و نصاب و مصارفش تعيين شده است؛ ولى در اصطلاح قرآن و در اصل لغت، اختصاص به آن ماليات خاص ندارد. به بيان ديگر، زكات در قرآن كريم، اعم است از زكات واجب، كه در شرع تعيين شده، و احسان هايى كه انسان به اشخاص مستمند مى كند؛ مانند آن كه در قرآن آمده است:

      (الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ)(2).

   كه شأن نزول آن، چنان كه مفسران گفته اند و در روايات آمده است على(عليه السلام) است كه در حال ركوع، انگشترىِ خود را درآورد و به نيازمندى داد كه در مسجد از مردم كمك مى خواست.


1ـ انسان/ 8 و 9.

2ـ مائده/ 55.

   بنابر اين، اصطلاح «زكات» در قرآن، اعم از اصطلاح فقهى آن و اصطلاح رايج بين متشرعه است و شامل صدقات مالىِ مستحب نيز مى شود، بلكه در بسيارى از موارد، كاربردهاى ديگرى نيز دارد كه به مسائل مالى مربوط نمى شوند.

   لفظ زكات، در قرآن كريم، بيش از سى بار به كار رفته است كه در بيش تر اين موارد، همراه با نماز، و با تعابير مختلف، بر انجام آن دو، تأكيد شده است:

(واَقامَ الصَّلوةَ وَ اتى الزَّكاةَ»(1) يا «وَاَقِيمُوا الصَّلوةَ واتُوا الزَّكاةَ)(2).

(وَالمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ)(3).

(لَئِنْ اَقَمْتُمْ الصَّلاةَ وَاتَيْتُمُ الزَّكاةَ)(4).

   و از قول حضرت عيسى(عليه السلام)آمده است:

(وَاَوْصانى بِالْصَّلاةِ وَالزَّكاةِ مادُمْتُ حَيّاً)(5)

   اين تعبيرها پيوستگىِ اين دو عمل عبادى، و اهميت زكات را در فقه و اخلاق اسلامى نشان مى دهند؛ يعنى اهميت اخلاقىِ آن به اندازه اى است كه قرين و همپايه نماز شمرده شده است.

   زكات، گرچه از مصاديق احسان است و اساس آن بر تبادل مادى نيست، ولى در آيات قرآن آثار مفهومىِ مهمى بر آن بار شده است. خداوند در يكى از آيات، پس از فرمان به خواندن نماز و دادن زكات مى فرمايد:

(وَماتُقَدِّمُواْ لاَِنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْر تَجِدُوهُ عِنْدَاللّهَ اِنَّ اللّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)(6).

آن چه از خير (مال) كه از پيش براى خويش مى فرستيد، نزد خدا خواهيد يافت.

   خداوند در اين آيه با چنين تعبيرى مى خواهد بگويد: على رغم آن كه گمان مى كنيد با دادن زكات، چيزى را از كف داده و مالى از جيب شما رفته است، بايد بدانيد كه در واقع، چيزى از كف نداده ايد؛ زيرا آن چه را براى خدا به فقرا داده ايد، براى خود شما نزد خدا محفوظ مى ماند و هنگامى كه كاملا به آن نياز داريد، به شما بازگردانده خواهد شد.


1ـ بقره/ 177.

2ـ بقره/ 43.

3ـ نساء/ 162.

4ـ مائده/ 12.

5ـ مريم/ 31.

6ـ بقره/ 110.

   خداوند اين حقيقت را اظهار داشته تا از اين راه، به زكات دهنده كمك كند و انگيزه وى را در دادن زكات تقويت كند و او بتواند به سادگى انجام وظيفه كرده، در حل مشكلات اقتصادى و اجتماعى، مؤثر باشد.

   خداوند در جاى ديگر مى فرمايد:

(وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاة تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ فَاُوْلئِكَ هُمُ المُضْعِفُونَ)(1).

آن چه از اموال خود زكات دهيد و خشنودىِ خدا را خواستار باشيد، همان براى شما چندين برابر خواهد شد.

   پس نه تنها خود مال محفوظ مى ماند، بلكه بر اساس اين آيه، رشد هم مى كند و چندين برابر مى شود. خداوند در آيات متعدد، بر اين پاداش معنوى تأكيد مى كند:

(لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ)(2)، (سَنُؤْتِيهِمْ اَجْراً عَظيماً)(3)، (لاَُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاتِكُمْ)(4) و (وَرَحْمَتى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْء فَسَاَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ)(5).

   همان طور كه مى بينيم، خداوند، با اين تعابير گوناگون، از وجود پاداش معنوىِ زكات خبر مى دهد و در ضمن، به ابعاد آن نيز اشاره مى كند كه اولا پاداشى بزرگ است، ثانياً گناهان گذشته زكات دهنده را جبران مى كند و ثالثاً نسبت به آينده نيز دوام دارد و زكات دهنده، در آينده نيز مورد لطف و رحمت فزاينده خداوند قرار مى گيرد.

   بنابراين، وجود اين گونه پاداش هاى معنوى، هر چند كه دادن زكات را هم به صورت يك «مبادله» مطرح مى كند، ولى اولا اين مبادله، مادى نيست، بلكه عوض آن، اجر و پاداش معنوى خواهد بود و ثانياً اين عوض را از طرف مقابل خود ـ كه مورد احسان وى قرار گرفته و زكات را دريافت كرده است ـ مطالبه و يا از او دريافت نمى كند؛ بلكه زكات را به فقير مى دهد و پاداش آن را از خدا مى گيرد يا طلب مى كند. بنابراين، اين كه در برابر دادن زكات، اجر و پاداشى طلب يا دريافت مى كند، منافاتى ندارد با اين كه آن را جزو مصاديق احسان برشمريم؛ هم چنان كه با عبادت بودن و كار اخلاقى بودن زكات،


1ـ روم/ 39.

2ـ بقره/ 277.

3ـ نساء/ 162.

4ـ مائده/ 12.

5ـ اعراف/ 156.

ناسازگار نيست، هر چند كه يك كار اخلاقى مى تواند درجات بالاترى نيز داشته باشد؛ ولى اين عملكرد نيز از آن جا كه پاداش آن معنوى است نه مادى، جزو كارهاى عبادى و اخلاقى خواهد بود.

2. صدقه

لفظ صدقه در قرآن، بسيار آمده است. صدقه نيز همانند زكات، در اصطلاح متشرعه، مفهوم خاصى پيدا كرده و تنها بر كمك هاى مالىِ مستحبى، كه شخص وظيفه شناس و متعبد، علاوه بر تكليف واجب خود، به فقرا مى دهد، اطلاق مى شود كه نقطه مقابل زكات واجب مالى است؛ اما در قرآن، صدقه نيز همانند زكات، مفهومى بسيار گسترده دارد و علاوه بر صدقات مستحب، بر زكات واجب هم اطلاق مى شود؛ چنان كه در اين آيه آمده است:

(اِنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكينِ وَالْعامِلينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقابِ وَالْغارِمينَ وَفى سَبيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَليمُ حَكيمٌ)(1).

صدقات تنها براى نيازمندان، مساكين، كارگزاران آن، كسانى كه بايد دل هاشان را به دست آورد، در راه آزاد شدن بردگان، وامداران، در راه خدا و براى در راه ماندگان بايد صرف شود و اين فريضه اى است از سوى خداوند و خداوند دانا و حكيم است.

   در اين آيه، واژه صدقه در مورد زكات واجب به كار رفته و راه هاى مصرف آن را نيز برمى شمارد.

   صدقه در قرآن، در موارد مستحبى نيز به كار رفته و حتى در مواردى مثل مهريه ازدواج نيز از مشتقات همين ماده استفاده شده است:

      (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً)(2).

   در اين جا «صدُقه» به ضم دال، كه هم ريشه با صدقه است، بر مهريه زن اطلاق شده است.

   مى توان گفت كه در مجموع بيش از بيست مورد در قرآن از واژه صدقه و مشتقات آن مانند: تصدق، صدُقه، مصدقين، مصدقات، متصدقين و متصدقات استفاده شده است.


1ـ توبه/ 60.

2ـ نساء/ 4.

در قرآن درباره صدقه، تعابير زيبايى آورده شده و يا نتايج جالبى بر آن بار شده كه افراد را به آن ترغيب مى كند؛ مثل آن كه مى فرمايد:

   «اگر صدقه خود را مخفى بداريد، بهتر است و گناهان شما را جبران مى كند و در هر حال، خداوند از كارهاى شما آگاه است»(1).

      و «با گرفتن صدقه، آنان را پاكيزه گردان»(2).

      و «چندين برابر آن را پس خواهند گرفت»(3).

      و «خدا آنان را پاداش مى دهد»(4).

      و «خداوند برايشان زمينه بخشش و پاداش عظيم فراهم كرده است»(5).

3. قرض دادن به خد

   يكى از تعبيرهاى رايج كه در اين باره به كار رفته، قرض دادن به خدا است. در شش آيه، خداوند به بيان هاى مختلف، مردم را به قرض دادن به خدا ترغيب مى كند يا كسانى را كه به خدا قرض داده اند، مى ستايد؛ مانند:

      (مَنْ ذا الَّذِى يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضَاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ)(6).

      كيست كه به خدا قرض حسن بدهد تا خداوند آن را برايش چندين برابر كند.

   اين مطلب، در چند جاى قرآن با تعابير مختلف تكرار شده است.

   بعضى گمان مى كنند كه منظور از اين آيات، همان مالى است كه مردم به هم وام مى دهند؛ اما بايد توجه كرد كه منظور اصلى از قرض دادن به خدا در اين آيات، همان صدقه دادن و انفاق كردن است و خداوند براى تشويق مردم به انفاق و دادن صدقه، از اين تعبير استفاده كرده است تا به مردم بفهماند كه مالى كه صدقه مى دهند، از بين نمى رود، بلكه آن را به خدا قرض مى دهند و نزد خدا محفوظ است و هنگامى كه به شدت به آن نياز دارند، از او پس خواهند گرفت.


1ـ بقره/ 271.

2ـ توبه/ 103.

3ـ حديد/ 18.

4ـ يوسف/ 88.

5ـ احزاب/ 35.

6ـ بقره/ 245.

4. اطعام فقر

تعبير اطعام مسكين، يكى از موارد صدقه، زكات و انفاق و اخص از آن ها است. اين تعبير، در چند آيه آمده است و به ويژه، با بيان هاى تهديدآميز از كسانى ياد شده است كه به سرنوشت فقرا و نيازمندان، كه حتى به شام شب و قوت لايموت خود محتاجند، بى توجه و از آن ها غافلند. در يك آيه آمده است:

(يَتَسائَلُونَ * عَنِ الُْمجْرِمينَ * ماسَلَكَكُمْ فى سَقَرَ * قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكينَ)(1).

از بزهكاران پرسيده مى شود كه چه چيز شما را به جهنم درانداخت و آن ها در پاسخ مى گويند: ما نمازخوان نبوديم و نيازمندان را اطعام نكرديم.

در آيه ديگر مى فرمايد:

(وَاَمّا اِذا ما ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبّى اَهانَنِ * كَلاّ بَلْ لاتُكْرِمُونَ اليَتيمَ * وَلاتَحاضُّونَ عَلى طَعامِ الْمِسْكينِ)(2).

چون براى آزمودن انسان روزى بر وى تنگ كند، گويد: پروردگارم مرا خوار كرد، نه هرگز چنين نيست، بلكه (علت خوارى و تنگ دستىِ شما اين است كه) يتيمان را نوازش نكرديد و بر اطعام نيازمندان، يكديگر را ترغيب نكرديد.

   از بعضى آيات استفاده مى شود كه ريشه بى توجهى به فقرا، بى اعتقادى و تكذيب روز قيامت است:

(اَرَاَيْتَ الَّذى يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذلِكَ الَّذِى يَدُعُّ اليَتيمَ * وَلايَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكينِ)(3).

آيا مى بينى آن كس را كه دين را تكذيب مى كند، پس او همان است كه يتيم را به حال خود گذارد و بر غذا دادن به مسكين ترغيب نكند.

   آرى اطعام يك انسان گرسنه، در روز بيچارگى و گرسنگى، از ديد قرآن ارزش والايى دارد و بى توجهى به چنين انسانى در اين وضعيت، خشم خدا را به شدت برمى انگيزد.

5. زكات با تعبيرهايى ديگر

خداوند در آيات ديگرى در ستايش متقين به عنوان يكى از صفات بارز و برجسته، بر


1ـ مدثر/ 40 ـ 44.

2ـ فجر/ 16 ـ 18.

3ـ ماعون/ 1 ـ 3.

اين حقيقت تأكيد مى كند كه:

      (فى اَمْوالِهمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسّائِلِ والَْمحْرُومِ)(1).

      در اموال خود، حق معيّنى براى نيازمندان و محرومان قرار مى دهند.

   در اين آيات، از زكات يا صدقه، با عنوان «حق معلوم» ياد شده است اين حق معلوم، همان مقدارى است كه بايد به عنوان زكات واجب به نيازمندان داده شود و يا اعم از آن است و شامل مقدار بيش ترى نيز كه خود شخص، براى دادن صدقات مستحبى، معيّن و معلوم مى كند، نيز مى شود.

   تعبير ديگر در اين باره، تعبير «اعطاء» است كه در سوره «ليل» به كار رفته است:

(فَاَمّا مَنْ اَعْطى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسَْرى * وَاَمّا مَنْ بَخِلَ واسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى)(2).

پس آن كس كه بذل و بخشش كند، تقوا پيشه سازد و به كار نيك اذعان داشته باشد، كار را بر او آسان گيريم و آن كس كه بخل ورزد، از لطف خدا احساس بى نيازى كند و كار نيك را تكذيب كند، كار را بر وى سخت كنيم.

شيوه هاى ترغيب به انفاق

بيانات قرآن كريم درباره انفاق، گوناگون است. در بعضى آيات، تنها به دادن زكات و صدقات و انفاق و اطعام فقرا فرمان داده است و يا كسانى كه اين كارها را انجام مى دهند، مى ستايد و به همين امر كردن يا توصيف، بسنده مى كند؛ اما در موارد ديگرى نيز براى تشويق مردم به دادن صدقات و ترغيب به انفاق، از شيوه هاى ديگرى استفاده مى كند كه بعضى از آن ها را بيان مى كنيم:

  

الف)

 يكى از شيوه هاى قرآن اين است كه به مردم مى گويد: از دادن اين گونه اموال نگران نباشند؛ زيرا اين اموال از جيب آنان نمى رود و برايشان محفوظ مى ماند و روزى كه به آن نياز دارند، به آن ها پس داده خواهد شد و بيش تر منظور اين است كه در جهان آخرت به آن ها برمى گردد.

 

   اين گونه بيانات براى آن است كه انسان گمان نكند مالى را كه به زحمت به دست


1ـ معارج/ 24 و 25.

2ـ ليل/ 5 ـ 10.

آورده، با انفاق كردن از بين مى رود و در نتيجه، از آن جا كه متمايل به حفظ آن است، از انفاق خوددارى كند، بلكه بداند كه انفاق، بهترين وسيله براى حفظ مال است. در حقيقت، بايد عكس اين را گفت؛ يعنى مالى را كه در راه هاى ديگر صرف كنند، از بين مى رود و مالى را كه در راه خدا به فقرا و محرومان تقديم كنند، باقى و محفوظ تلقى كنند كه اين، بهترين شيوه تشويق مردم به انفاق و كمك به محرومان است.

   خداوند در قرآن اين شيوه را به كار برده و مى فرمايد:

(وَما تُقَدِّمُواْ لاَِنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْر تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ)(1).

آن چه را از اموال كه از پيش براى خود مى فرستيد، آن ها را نزد خدا خواهيد يافت.

و در آيه ديگرى مى فرمايد:

(وَماتَقُدِّمُواْ لاَِنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْر تَجِدُوهُ عِنْدَاللّهِ هُوَ خَيْراً وَاَعْظَمَ اَجْراً)(2).

آن چه را كه براى خود از پيش مى فرستيد، نه تنها از بين نمى رود، بلكه آن را در حالى بهتر و با پاداشى بزرگ تر نزد خدا خواهيد يافت.

و در آيه اى ديگر مى فرمايد:

(وَماتُنْفِقُواْ مِنْ خَيْر يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاتُظْلَمُونَ)(3).

آن چه را از مال خود كه انفاق كنيد، به طور كامل به شما بازگردد و در مورد آن، هيچ ستمى به شما نخواهد شد و هيچ زيانى نمى كنيد.

  

ب)

 شيوه ديگر قرآن اين است كه انفاق به فقرا را نوعى قرض دادن به خداوند متعال تلقى كرده، تا مشوق مردم به اين كار باشد و آنان بدانند كه وقتى مالى را به فقير و مستمند انفاق مى كنند، در واقع، اين مال خود را به خدا قرض داده اند و خدا وامدار آنان خواهد بود و طبيعى است كه خداوند وام خود را ادا خواهد كرد. اگر كسى بداند كه مالش را به خدا مى دهد و خداوند هم دوباره اين مال را به او برمى گرداند ـ چون امين است و هيچ كس از او امين تر نيست ـ انگيزه او براى انفاق، بيش تر خواهد شد.

 

  

ج)

 سومين شيوه اى كه قرآن كريم براى تشويق مردم به انفاق، به كار برده، وعده پاداش و مغفرت و خطاپوشى به كسانى است كه انفاق مى كنند:

 


1ـ بقره/ 110.

2ـ مزمل/ 20.

3ـ بقره/ 272.

(الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرّاً وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُم يَحْزَنُونَ)(1).

كسانى كه اموال خود را شب و روز در خفا و آشكار انفاق مى كنند، پس پاداششان نزد خدا محفوظ است و ترسى بر آنان نيست و غمگين نشوند.

  

د)

 چهارمين شيوه قرآن آن است كه انفاق را منشأ رستگارى انسان معرفى مى كند. انسان ها در محدوديت ها و تنگناهايى گرفتارند و مانند آن است كه در دامى افتاده باشند كه نمى توانند از آن رهايى يابند. تعلقات مادىِ انسان و گرفتارى هاى او در اين جهان، او را از اوج گرفتن به سوى كمال و سعادت ابدىِ خود باز مى دارد و محروم مى كند. پس اين تمايلات و تعلقات، همانند دام هايى هستند كه همه انسان ها در معرض سقوط در آن ها قرار دارند. كسانى كه از اين دام ها رها شوند، در قرآن با نام «مفلح» از آنان ياد شده است و در مورد كسانى كه انفاق مى كنند، خداى متعال همين تعبير را به كار برده است:

 

(وَاَنْفِقُواْ خَيْراً لاَِنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُوْلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)(2).

مالى براى خود انفاق كنيد و كسانى كه از بخل و پستىِ نفس خود محفوظ بمانند، رستگار خواهند بود.

   اين آيه در دو جاى قرآن تكرار شده است.

   كسانى كه انفاق نمى كنند، بيمار و مبتلا به «شحّ نفس»، يعنى گرفتگى و تنگنا هستند. از ديد قرآن، بخل ورزيدن، امساك كردن و نگه داشتن مال، «شحّ نفس» و نوعى گرفتگى و تنگنا است كه انسان به آن مبتلا مى شود. اگر كسى از اين خطر محفوظ ماند، رستگار است، از آن بندها رها شده و از آن خطر، نجات يافته است.

   تعبير «وقايت» در مورد حفظ از خطر به كار مى رود. وقتى خطرى متوجه انسان مى شود و او خود را از آن خطر دور كند، قرآن در اين مورد، از مشتقات كلمه «وقاية» و «اتقاء» بهره مى گيرد؛ يعنى خوددارى كردن و خود را حفظ كردن.

   تعبير «و من يوق» (كسى كه از خطر حفظ شود) فعل مجهول از ماده «وقايت» و اشاره به اين است كه خدا بايد او را حفظ كند؛ چون طبع انسان، خود به خود، به اين خطر گرايش دارد و خواه ناخواه، به آن دچار خواهد شد. از اين رو است كه نمى فرمايد: «وَمَنْ


1ـ بقره/ 274.

2ـ تغابن/ 16؛ حشر/ 9.

يَقِ نَفْسَهُ»؛ يعنى كسى كه خود را حفظ كند؛ بلكه به صورت فعل مجهول مى فرمايد: «وَمَنْ يُوقَ» يعنى كسى كه حفظ شود و منظور اين است كه خدا او را حفظ كند.

   اين گونه تعبير، از تعبيرهاى رايج توحيدىِ قرآن است تا بشر را به اين حقيقت متوجه كند كه هر چيزى از ناحيه خدا است و در كارهاى خيرى كه توفيق انجام آن ها را پيدا مى كند، خدا است كه او را به خير موفق خواهد كرد و اگر از شرّى هم نجات پيدا كند، خدا او را نجات داده است. «شحّ نفس» از صفاتى است كه انسان بنا بر طبع حيوانىِ خود، به آن دچار مى شود، مگر كسى كه خدا او را حفظ كند.

   پس راه سعادت و رستگارىِ انسان در اين است كه از اموال خود به نيازمندان انفاق كند تا هم مشكل اقتصادىِ آنان حل شود و هم تمرينى براى خود انسان باشد تا نيرومند شود، با نفس شيطانىِ خود بجنگد و در دام پستى ها و بخل ها و تنگ نظرى هاى آن و به اصطلاح قرآن، در دام شحّ نفس گرفتار نيايد.

  

هـ)

 پنجمين شيوه قرآن در تشويق مردم به انفاق اين است كه به آنان وعده داده كه انفاقشان را چندين برابر پاداش دهد و غير از اين، امتيازهاى ديگرى هم به آنان بدهد. در يك آيه مى فرمايد:

 

(اِنْ تُقْرِضُوا اللّهَ قَرْضَاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ)(1).

اگر مالتان را به خدا قرض دهيد، خداى متعال نه تنها خود آن مال، بلكه چندين برابر آن را به شما برمى گرداند و گناهان شما را نيز مى بخشد.

   در آيه ديگرى در اين باره مى خوانيم:

(مَنْ ذا الَّذِى يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضَاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ اَضْعافاً كَثيرةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)(2).

كيست كه به خداوند قرض الحسنه بدهد تا مال او را چندين برابر كند و به او برگرداند و خدا است كه مى گيرد و مى دهد و به سوى او بازمى گرديد.

   پس خداوند از مالى كه گرفته است، نه تنها كم نمى گذارد، بلكه چندين برابرش مى كند. علاوه بر اين، خدا گناهانش را نيز مى آمرزد و بعد نويدى از آن بالاتر مى دهد، البته به كسانى كه اهل معرفت باشند، مى فرمايد:


1ـ تغابن/ 17.

2ـ بقره/ 245.

   (وَاللّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ)؛ يعنى (خداوند علاوه بر اين كه پاداش مى دهد و مال آنان را چند برابر مى كند و گناهانشان را مى بخشد) از ايشان تشكر هم مى كند. و اين از همه آن ها ارزشش بيش تر است.

   و در آيه ديگر مى فرمايد:

(لَنْ تَنالُواْ البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ وَماتُنْفِقُواْ مِنْ شَىْء فَاِنَّ اللّهَِ بِهِ عَلِيمٌ)(1).

هرگز به نيكويى نخواهيد رسيد و نيكوكار نخواهيد بود مگر از آن چه دوست داريد، انفاق كنيد و آن چه انفاق مى كنيد، خداوند به آن آگاه است.

   هر انسانى طالب بر و نيكى است و همه مى خواهند خوب و نيكوكار باشند. خداوند در اين آيه، از اين خواسته فطرىِ انسان، براى تشويق او به انفاق و احسان استفاده كرده است.

  

و)

 شيوه ديگر قرآن، براى ترغيب به اطعام و انفاق، نكوهش بخلورزى و تنگ نظرى است. قرآن از كسانى كه بخل مىورزند، مخصوصاً كسانى كه وظايف واجبشان را هم انجام نمى دهند، نكوهش مى كند و مؤمنان را به چند بيان، از بخلورزيدن و خوددارى از احسان و انفاق برحذر مى دارد. در يك جا مى فرمايد:

 

(هااَنْتُمْ هؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُواْ فى سَبِيلِ اللّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَاِنَّما يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللّهُ الغَنىُّ وَاَنْتُمُ الفُقَراءُ)(2).

شما همان هاييد كه براى انفاق در راه خدا دعوت شده ايد، پس برخى از شما بخل مىورزيد و هر آن كس كه بخل مىورزد، در حقيقت، به خودش بخل ورزيده است (زيرا به پاداش بزرگ انفاق دست نمى يابد) و خدا بى نياز است و شما نيازمند به او.

   كسى كه بخل مىورزد، در واقع، به خودش بخل كرده و مانند اين است كه از خوراك و لباس و ديگر نيازمندى هاى خود، كم مى گذارد و خود را از اين نعمت ها محروم مى سازد. مال براى اين است كه انسان از آن براى رفع نيازهاى زندگى استفاده كند و وسايل راحتى و آسايش خويش را فراهم سازد. بنابراين، اگر كسى حتى به خودش هم بخل ورزد و از دارايى اش در راه آسايش خود استفاده نكند، كار احمقانه اى كرده است. كسانى كه انفاق نمى كنند، در واقع، مانند اين است كه به خودشان بخل كرده اند؛ زيرا در


1ـ ال عمران/ 92.

2ـ محمد/ 38.

سختى ها نياز شديدى به اين انفاق خواهند داشت؛ يعنى در جهان آخرت و در شرايطى كه نياز فراوان دارند، اگر در اين عالم انفاق كرده باشند، چندين برابرش به صورت پاداش در آن عالم به آنان بازمى گردد و نيازشان را برطرف مى كند؛ اما اگرانفاق نكرده باشند، در آن جا دستشان خالى است و هيچ چيز نمى تواند در آن شرايط به دادشان برسد. پس گويى در اين جا كه انفاق نكرده اند، در واقع، به خود ستم كرده و به خويشتن بخل ورزيده اند و اين اموال را از خود دريغ داشته اند.

جلوگيرى از خير

بدتر از اينان كسانى هستند كه مانع خير ديگران نيز مى شوند نه تنها خود بخل مىورزند، بلكه ديگران را هم از انفاق و كمك به فقرا باز مى دارند. خداوند درباره اين گروه، تعبير بسيار تند و تهديدآميزى دارد، مى فرمايد:

(اَلْقِيا فى جَهَنَّمَ كُلَّ كَفّار عَنيد مَنّاع لِلْخَيْرِ مُعْتَد مُرِيب)(1).

هر كافر معاند را به جهنم درافكنيد، آن كس كه ديگران را از كار خير باز دارد و ستمگر و در شك و ريب است.

   غالباً كسانى كه بخيل هستند، نه تنها خودشان از انفاق خوددارى مى كنند، بلكه ديگران را هم نصيحت مى كنند كه اموالشان را در اين راه ها صرف نكنند؛ مانند منافقان كه خودشان انفاق نمى كردند و به ديگران هم سفارش مى كردند كه:

(لاتُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا)(2).

به آنان كه نزد پيامبر هستند، انفاق نكنيد تا از اطراف وى پراكنده شوند.

   يا مؤمنان را مسخره مى كردند كه اموال خود را به ديگران مى دهند كه البته اينان غير از بخل، انگيزه سياسى هم داشتند و در واقع، با پيغمبر خدا و دين خدا در ستيز بودند.

   در آيه ديگر مى فرمايد:

(اَلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهيناً)(3).


1ـ ق/ 24 و 25.

2ـ منافقون/ 7.

3ـ نساء/ 37.

كسانى كه خود بخل مىورزند و ديگران را هم به امساك و بخل ورزيدن و انفاق نكردن فرمان مى دهند و آن چه خدا از نعمت هاى خود به آن ها داده است، از ديگران پنهان مى كنند (كافرند) و ما براى كافران، عذابى خواركننده فراهم كرده ايم.

   كسانى كه بخيل هستند، براى آن كه كار خود را موجه جلوه بدهند و به اصطلاح، شريك جرم پيدا كنند، سعى مى كنند تا ديگران را هم مانند خود كنند تا بخلورزىِ آن ها با كثرت افراد، نمودى نداشته باشد و براى آن كه نيازمندان به سراغشان نيايند يا دولت اسلامى از ايشان ماليات طلب نكند، اموال خود را پنهان مى كنند. قرآن اينان را كافر دانسته كه دچار عذاب كافران خواهند شد. البته كفر در قرآن به معناى عامى به كار رفته است. گاهى به معناى كفرانِ نعمت آمده است، گاهى به معناى كفر اعتقادى و گاهى نيز در مورد كفر در فروع؛ مانند آن كه درباره كسى كه به حج نرود يا نماز نخواند، تعبير كفر به كار رفته و لازمه كفر، عذاب خواهد بود: (وَاَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهيناً).

نكوهش ثروت اندوزى

در آيه هاى ديگرى از قرآن، در اين باره، از تعبير «كنز» كه نتيجه بخلورزى و ترك انفاق است، استفاده شده است:

(وَالَّذِينَ يَكنِزُونَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ وَلايُنْفِقُونَها فى سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذاب اَليم * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْها فى نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ماكَنَزْتُمْ لاَِنْفُسِكُمْ فَذُوقُواْ ماكُنْتُمْ تَكْنِزُونَ)(1).

كسانى كه طلا و نقره جمع كنند و ثروت اندوزى كنند و آن را در راه خدا انفاق نكنند، آنان را به عذابى دردناك بشارت ده، روزى كه (آن طلاها و نقره ها) در آتش جهنم گداخته شود و سپس پيشانى ها، پشت ها و پهلوهاشان را با آن ها داغ كنند. اين است نتيجه آن چه از زر و سيم كه براى خود ذخيره كرديد. پس بچشيد طعم آن ها را كه ذخيره كرديد و براى خود اندوختييد.

   بنابراين، كسانى كه انفاق در راه خدا كنند، خدا مالشان را نگه مى دارد و در قيامت


1ـ توبه/ 34 و 35 و مشابه آن در سوره حديد، آيه 23 و 24 كه مى فرمايد: (وَاللّهُ لايُحِبُّ كُلَّ مُخْتال فَخُور * الَّذِيِنَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْبُخْلِ وَ مَنْ يَتَوَلَّ فَاِنَّ اللّهَ هُوَ الْغَنِىُّ الحَميدُ) كه قرائن نشان مى دهد بيش تر انگيزه سياسى داشته اند.

بهتر و بيش تر از آن را به ايشان مى دهد و كسانى كه ثروت اندوزى مى كنند و طلاها و نقره ها را ذخيره مى كنند، همان اموال، سبب عذابشان مى شود و هر چه بيش تر اندوخته اند، اموال ديگران را غصب كرده يا حق ديگران را نداده اند، بيش تر عذاب مى شوند و به آنان گفته مى شود: اين است حاصل آن چه جمع كرده ايد. پس بچشيد و از آن استفاده كنيد.

   در آيه ديگرى، تعبير ديگرى شبيه همين تعبير، در بيان نتيجه تلخ جمع مال و بخلورزى و ثروت اندوزى، به كار رفته است:

(وَلايَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مابَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلِلّهِ ميراثُ السَّمواتِ وَالاَْرْضِ وَاللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ)(1).

كسانى كه در آن چه خداوند از فضل و نعمت خود به آن ها داده، بخل مىورزند، گمان نكنند كه اين به نفعشان است، بلكه اين كار به زيان آن ها خواهد بود و در قيامت طوقى مى شود و به دور گردنشان مى پيچد (كه آنان را آزار خواهد داد) و در نهايت، هر چه هست براى خدا مى ماند و خدا به آن چه انجام مى دهيد، خبير و آگاه است.

ز) شيوه داستانى

گاهى قرآن، براى ترغيب مردم به انفاق، از شيوه داستانى استفاده مى كند كه در اين جا يكى از آن ها را نقل مى كنيم. در سوره قلم آمده است: چند برادر با هم باغى داشتند كه ميوه هاى خوبى به بار آورده بود؛ ولى آن ها توطئه كردند تا پيش از آن كه فقرا به سراغشان بيايند، صبح خيلى زود بروند و ميوه هاى باغ را بچينند تا اين كه با ديدن فقرا مجبور نشوند مقدارى از آن ها را به آنان بدهند و چون نيتشان اين بود، خدا بلايى نازل كرد و باغشان سوخت. صبح كه آمدند، هيچ ميوه اى باقى نمانده بود:

(اِنّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا اَصْحابَ الْجَنَّةِ اِذْ اَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحينَ * وَلايَسْتَثْنُونَ * فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نائِمُونَ * فَاَصْبَحَتْ كالْصَّريمِ * فَتَنادَوْا مُصْبِحينَ * اَنِ اغْدُواْ عَلى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صارِمينَ * فَانْطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخافَتُونَ * اَنْ لا يَدْخُلَنَّها الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ * وَغَدَواْ عَلى حَرْد قادِرِينَ * فَلَمّا رَأَوْها قالُواْ اِنّا لَضالُّونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ)(2).


1ـ ال عمران/ 180.

2ـ قلم/ 17 ـ 27.

ما كافران را همانند صاحبان آن باغ، مبتلا كرديم: صاحبان آن باغ قسم خوردند كه صبح زود ميوه اش را بچينند و چيزى از آن خارج نكنند و به فقرا ندهند. اين بود كه شبانگاه كه آن ها در خواب بودند، آتشى و بلايى بر باغ افتاد كه درختانش چون خاكستر شد. صبحگاه (برادران و صاحبان باغ ) يكديگر را صدا كردند كه برخيزيد، صبح زود به باغ بشتابيد تا ميوه ها را بچينيم. پس برخاستند و رفتند به سوى باغ و در بين راه، آهسته در گوش هم مى گفتند: مواظب باشيد! امروز در باغ فقيرى بر شما وارد نشود، و با اشتياق و قدرت به سوى باغ شتافتند. پس چون باغ را به آن حال و وضع ديدند، از تصميم خود پشيمان شدند و با هم گفتند: ما گمراه شديم، بلكه ما محروم و بى چاره ايم.

   اينان غافل بودند از اين كه مالك اصلى، خدا است و همه چيز در دست قدرت او است و بايد امانت دار او باشند و خواستند نيازمندان را از اين همه نعمت خدادادى محروم كنند؛ ولى بعد متوجه اشتباه خود شدند و با باغ سوخته رو به رو گشتند.

   برادرى كه اهل خير بود، به برادران ديگر گفت: اين كيفر توطئه و بدخواهىِ شما است كه تصميم گرفتيد فقرا را محروم كنيد. از اين رو، همه با هم به اشتباه خود اعتراف كردند و متوجه شدند كه بدخواهى و بخلورزىِ آن ها به محروم شدن خودشان از نعمت هاى باغ انجاميد.

   اين داستان، براى آنان كه چشم و گوش بازى دارند، بسيار آموزنده است. نعمت هاى دنيا هم در دست خدا است و اگر خدا در اموالشان حقوقى تعيين كرد، نبايد گمان كنند كه اين باجى است كه خدا از آن ها مى گيرد، بلكه همه اين نعمت ها را خدا در اختيارشان قرار داده تا در بوته آزمايش قرارشان دهد و مى تواند اين اموال را از ايشان پس بگيرد. پس بهتر اين است كه حقوق ديگران را رعايت كنند تا هم در دنيا اموالشان از آفات مصون بماند و هم در آخرت چندين برابر به آن ها پاداش داده شود.

شرايط انفاق

از ديد قرآن، انفاق، به هر صورت، مطلوب نيست، بلكه بايد شرايط ويژاى در آن رعايت شود كه در اين جا از آن ها ياد مى كنيم:

   نخست آن كه شخص انفاق كننده نبايد با انفاق خود بر شخص مورد انفاق منّت بگذارد و سبب اذيت و آزار شخص فقير شود؛ زيرا منّت گذاردن و ايذاى وى، ارزش

انفاق را از بين مى برد و با اين وصف، نه تنها فايده اى از اين انفاق به انفاق كننده نمى رسد كه شايد به علت رنجش مؤمن و خفيف كردن او، گناهكار هم باشد.

   خداوند در قرآن مى فرمايد:

(الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوالَهُمْ فى سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لايُتْبِعُونَ مااَنْفَقُواْ مَنَّاً وَلا اَذىً لَهُم اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ * قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَة يَتْبَعُها اَذىً وَاللّهُ غَنِىٌّ حَلِيمٌ * يا اَيُّها الَّذِينَ امَنُواْ لاتُبْطِلُواْ صَدَقاتِكُمُ بِالمَنِّ وَالاَْذَى كَالَّذى يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النّاسِ وَلايُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوان عَلَيْهِ تُرابٌ فَاَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لايَقْدِرُونَ عَلى شَىْء مِمّا كَسَبُوا وَاللّهُ لا يَهْدى الْقَوْمَ الْكافِرينَ)(1).

آنان كه مال خود در راه خدا ببخشند و به دنبال انفاق و بخشش خود، منّت و آزارى بر فقير نداشته باشند، پاداششان نزد پروردگارشان محفوظ است و ترس و اندوهى ندارند. گفتار خوش (و عذرخواهى) و گذشت، بهتر از صدقه اى است كه به دنبال آن، اذيت و آزار باشد و خداوند بى نياز و بردبار است. اى آنان كه ايمان داريد! صدقات و انفاق هاى خويش را با منّت گذارى و آزار (شخصى كه به او كمك كرده ايد) باطل نكنيد، همانند كسى كه مال خود براى ريا و خودنمايى انفاق مى كند و هيچ به خدا و روز جزا ايمان ندارد. مَثَل اين شخص مَثَل سنگى است كه قدرى خاك و غبار روى آن باشد، پس باران تندى بر آن ببارد (همه خاك و غبار آن را بشويد) و سنگ را صاف و بى هيچ حاصلى رها كند. اينان بر هيچ نتيجه اى از آن چه كرده اند، دست نيابند و خداوند جماعت كافر را هدايت نمى كند.

   بنابر اين، يكى از شرايط انفاق اين است كه با احترام همراه باشد و به شخصيت طرف لطمه نزند، وگرنه چنين انفاقى در پيشگاه خدا پاداشى ندارد. اين يكى از موارد حبط است؛ يعنى برخى از كارهاى زشت، كارهاى خوب را بى اثر مى سازد.

   دومين شرط انفاق اين است كه رياكارانه و به انگيزه جلب توجه ديگران انجام نشود كه البته ترك ريا در همه افعال عبادى و اخلاقى، معتبر است؛ اما چون در مورد انفاق، رياكارى و آلودگىِ نيت، بسيار اتفاق مى افتد، قرآن كريم، درباره آن بيش تر هشدار مى دهد كه مواظب اخلاص نيت خود، به ويژه در انفاق هاى مستحبى باشيد كه رياكارى


1ـ بقره/ 262 ـ 264.

و تظاهر و خودنمايى، آفت بزرگى براى كارهاى خير و به ويژه، انفاق خواهد بود. راستى چه خسارت بزرگى است كه مالى را كه انسان در طول عمر، با رنج و زحمت اندوخته و بعد هم آن را در راه خير صرف كرده است، با انگيزه خودنمايى باطلش كند.

   قرآن در بعضى از آيات، آن انفاقى را مطلوب دانسته كه براى خدا باشد؛ مثلا در سوره دهر از كسانى كه مالشان را تنها در راه خدا انفاق مى كنند، ستايش كرده، مى فرمايد:

(اِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّهِ لانُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلاشُكُوراً)(1).

شما را تنها براى خشنودىِ خدا اطعام مى كنيم و چشم داشتى از شما براى پاداش يا قدردانى و تشكر نداريم.

   روايات شيعه و اهل سنت، اين آيات شريفه را مربوط به اهل بيت دانسته اند كه يتيم و فقير و مسكين را اطعام مى كردند؛ اما كوچك ترين انتظار پاداش و قدردانى را از كسى نداشتند و تنها انگيزه آنان خشنودىِ خدا بود.

   در آيه ديگر آمده كه:

(وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاة تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ فَاُوْلئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ)(2).

... آن چه را كه صدقه دهيد و قصد شما تنها خشنودىِ خدا باشد، آن ها است كه زياد و چندين برابر مى شود.

   پس اگر مى خواهيد مالتان در نزد خدا زياد شود و بهره اى كه مى خواهيد از اين مال ببريد، چند برابر اصل آن باشد، آن را در راه خدا و با قصد خالص انفاق كنيد. اين آيه به روشنى نشان مى دهد كه شرط مطلوب بودن زكات و زياد شدن آن، اخلاص است.

   قرآن در مقام بيان ارزش كار مؤمنان كه به خاطر خدا انفاق مى كنند، مى فرمايد:

(مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوالَهُمْ فى سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّة اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فى كُلِّ سُنْبُلَة مِأَةُ حَبَّة وَاللّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ)(3).

انفاق در راه خدا مثل دانه اى است كه بكارند و سبز شود و هفت خوشه به بار آورد كه در هر خوشه، صد دانه باشد و خدا به كسانى كه قصد خالص داشته باشند، بيش تر از اين هم مرحمت مى كند كه خداوند دارا و دانا است.


1ـ دهر/ 9.

2ـ روم/ 39.

3ـ بقره/ 261.

   برعكس، كسانى كه اخلاص ندارند و از روى رياكارى و تظاهر، انفاق مى كنند و اعتقادى به خدا و روز جزا ندارند، انفاق آن ها هيچ ارزشى ندارد و هيچ چيز از آن دستگيرشان نمى شود. كار اينان همانند كشت و كار روى سنگى است كه روى آن غبارى و خاك كمى وجود داشته باشد كه با يك بارش تند، هيچ چيز از آن نمى ماند.

   اگر كسى به خدا و روز جزا ايمان داشته باشد، خدا را با مردم در يك رديف قرار نمى دهد، چه رسد به اين كه آنان را بر خدا مقدم بدارد و انفاق خود را براى خشنودىِ مردم انجام دهد. از اين جا است كه در قرآن به اين حقيقت اشاره مى كند و رياكارى را با بى ايمانىِ به خدا و روز جزا همراه مى آورد.

   كسى كه به آخرت ايمان داشته باشد و خداشناس باشد، كارش را به گونه اى انجام مى دهد كه ثواب اخروى و ابدى داشته باشد و به تحسين و خشنودىِ ديگران توجه چندانى ندارد. مالى كه از روى رياكارى انفاق شود، مثل دانه اى است كه بر روى سنگى كه خاك كمى روى آن هست، كاشته شود كه دلشان مى خواهد آن جا بماند و رشد كند و بار بدهد، در صورتى كه يك باران تند، اين خاك ها و دانه ها را از روى سنگ مى شويد و آن چه برجا مى ماند، سنگ صاف و شفافى است كه هيچ اثرى از خاك و دانه روى آن نيست و نه تنها هيچ نتيجه اى و ثمره اى از آن گرفته نمى شود كه اصل آن نيز از بين خواهد رفت.

   در آيه ديگرى درباره ارزش اخلاص و انفاق با اخلاص مى فرمايد:

(وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ وتَثْبيتَاً مِنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّة بِرَبْوَة اَصابَها وابِلٌ فَآتَتْ اُكُلَها ضِعْفَيْنِ فَاِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)(1).

مثل آنان كه مال خود براى خشنودىِ خدا انفاق كنند، مثل باغى است كه در زمينى بلند و بر روى تپه اى باشد كه رگبارهاى تند و يا باران هاى ملايم و طولانى بر آن ببارد و ميوه و ثمره دو چندان دهد و خدا به آن چه مى كنيد، آگاه است.

   كسانى كه انفاق مى كنند براى خدا مثل اين است كه باغى حاصلخيز در سرزمينى بلند و روى تپه اى داشته باشند و باران كافى و متنوع بر آن ببارد و ميوه هاى گوارا و رنگارنگ فراوان ثمر دهد.


1ـ بقره/ 265.

   در آيه ديگرى آمده است:

(وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوالَهُمْ رِئاءَ النّاسِ وَلايُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الاْخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً)(1).

كسانى كه اموال خود براى خودنمايى و رياكارى انفاق مى كنند و به خدا و روز جزا ايمان ندارند (شيطان يار آن ها است) و كسى كه شيطان يار و همراه او باشد، بد يار و ياورى دارد.

   از اين آيه نكته هاى جالبى استفاده مى شود: نخست آن كه آيه اشعار مى دارد بر اين كه رياكار ايمان به خدا و روز جزا ندارد و يا اگر دارد، بسيار ضعيف است كه اگر ايمان محكمى داشت، كارش را براى خشنودىِ غير خدا انجام نمى داد. به خاطر اين رابطه ميان رياكارى و بى ايمانى يا ضعف ايمان است كه در قرآن، در موارد متعدد، رياكارى را همراه بى ايمانى ذكر كرده و اين يك امر تصادفى نيست، بلكه حكايت از يك رابطه ميان اين دو پديده دارد.

   دوم، كه شايد آن هم برگرفته از نكته نخست باشد، اين است كه رياكاران در واقع، رفيق شيطانند و كسى كه رفيق شيطان باشد، عاقبت خوبى نخواهد داشت؛ چرا كه شيطان پيوسته انسان را به بى راهه مى كشاند و ايمان محكمى هم در رياكار نيست تا سپرى باشد و با آن بتواند در برابر شيطان از خود دفاع كند.

   سومين شرط انفاق، از ديد قرآن، پنهان كردن آن است. مسلمان بايد سعى كند كه مخفيانه صدقه بدهد و كمكى كه به فقرا مى كند، در برابر ديد مردم نباشد؛ زيرا اين پنهانكارى دو حسن دارد:

   يكى آن كه شخص از رياكارى مصون مى ماند؛ زيرا انفاق او در پيش چشم ديگران نيست تا بخواهد خودنمايى كند و دچار رياكارى شود و در نتيجه، كار خود را تباه سازد.

   دوم آن كه شخصيت نيازمندى كه انفاق وى را مى پذيرد، بيش تر حفظ خواهد شد و آبرويش جلوى ديگران نمى ريزد.

   بنابراين، صدقه دادن پنهانى، هم فايده فردى براى انفاق كننده دارد كه دچار رياكارى نمى شود و به اخلاص نزديك تر است و هم فايده اجتماعى دارد كه آبروى فقراى مؤمن


1ـ نساء/ 38.

در جامعه حفظ مى شود. خداوند در اين باره مى فرمايد:

(اِنْ تُبْدُوا الْصَّدَقاتِ فَنِعِمّا هِىَ وَاِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوها الفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَاللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)(1).

اگر صدقات و انفاق هاى خود را آشكار بدهيد، خوب است و اشكالى ندارد؛ ولى آن را مخفيانه به فقرا بدهيد، برايتان بهتر است و گناهانتان را جبران مى كند و خداوند به آن چه مى كنيد، آگاه است.

   البته اگر صدقات را آشكار بدهند نيز از اين نظر ممكن است خوب باشد كه ديگران را ترغيب به اين كار خواهد كرد؛ يعنى آن هم يك فايده اجتماعى دارد. در هر حال، موقعيت ها مختلف است و به انگيزه شخص مربوط مى شود كه براى چه آشكارا صدقه مى دهد.

   چهارمين شرط انفاق در قرآن، مرغوب بودن مالى است كه انفاق مى شود؛ يعنى از چيزهاى بى ارزش و دور ريختنى و چيزهايى كه خود انفاق كننده به آن رغبتى ندارد، نبايد انفاق كند. البته معناى اين سخن آن نيست كه اگر مالى دارد كه مورد نياز خودش نيست، آن را به فقرا ندهد، بلكه منظور اين است كه پيوسته به فكر اين نب

اشد كه چيزهاى واپس زده و دور ريختنىِ خود را انفاق كند، بلكه بكوشد از چيزهايى كه دوست دارد و از اموال مرغوب و مورد علاقه او است، انفاق كند.

   خداوند در اين باره مى فرمايد:

(لَنْ تَنالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُواْ مِمّا تُحِبُّونَ وَماتُنْفِقُواْ مِنْ شَىْء فَاِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ)(2).

هرگز به نيكى دست نيابيد مگر آن چه را كه خود دوست داريد انفاق كنيد.

   اين آيه روى همين شرط تأكيد دارد. اولياى خدا وقتى از مالى خوششان مى آمد، همان را در راه خدا انفاق مى كردند.

   در آيه ديگر آمده است:

(يا اَيُّها الَّذِينَ امَنُوا اَنْفِقُواْ مِنْ طَيِّباتِ ماكَسَبْتُمْ وَمِمّا اَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الاَْرْضِ وَلاتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُون وَلَسْتُمْ بِاخِذِيهِ اِلاَّ اَنْ تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ اَنَّ اللّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ)(3).


1ـ بقره/ 271.

2ـ ال عمران/ 92.

3ـ بقره/ 267.

اى كسانى كه ايمان داريد، از اموال پاكيزه و مرغوبى كه با كسب و كار خود فراهم كرده ايد و از آن چه از دل زمين براى شما رويانده ايم، انفاق كنيد و قصدتان اين نباشد كه از اموال بد و نامرغوب، كه هيچ گاه خودتان چنين مالى را از كسى نمى پذيريد، به ديگران انفاق كنيد مگر آن كه از بدى و نقص آن اغماض كنيد، و بدانيد كه خدا بى نياز و ستوده است.

   از اين آيات استفاده مى شود كه ما نبايد اموالى را كه خود به آن ها رغبتى نداريم و آن ها را نمى پسنديم، حاتم بخشى كنيم و چيزى كه در واقع، دورانداختنى است، به فقرا ببخشيم. پس آن چه را كه مى بخشيم، نبايد معيوب و ناقص باشد، مگر اين كه عيب و نقص آن جزئى و قابل چشم پوشى باشد. انفاقى سازنده است و موجب كمال انسان مى شود كه از اموال مرغوب و دوست داشتنى باشد.

   جالب اين است كه معمولا خداوند در چنين مواردى، انفاق كننده را متوجه غنا و بى نيازىِ خود مى كند؛ مثل آن كه در آيه اخير مى فرمايد: (وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ غَنِىٌّ)شايد به اين علت كه وقتى مؤمن چيزى را براى خدا به فقرا انفاق مى كند، گويى در واقع، آن را به خداوند تسليم مى كند. شايد به همين علت است كه گاهى با تعبير «اقرضوا اللّه» از آن ياد كرده است، و اين هشدارى است به انفاق كننده كه فكر نكند گيرنده انفاق، يك انسان ضعيف و نادار است و هر چه به دستش آمد، به او بدهد و حساب حيثيت و آبروى او را نكند، بلكه بايد بداند كه طرف او خداوند غنى و بى نياز است كه هر چيزى را نمى شود به او هديه داد، بلكه آن چه را انفاق مى كنيم، بايد دوست داشتنى باشد. و نيز نپندارد كه تأكيد خداى متعال بر اتفاق، ناشى از اين است كه نيازى به انفاق مردم دارد و خودش از رفع نيازهاى بندگان تهيدستش عاجز است!

به چه كسانى بايد انفاق كرد؟

افراد گوناگونى هستند كه دادن زكات به آن ها بى اشكال است و استحقاق گرفتن زكات را دارند. قرآن اين گروه ها را چنين معرفى مى كند:

(وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوى الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسّائِلِينَ وَ فِى الرِّقابِ)(1).


1ـ بقره/ 177.

(نيكوكار كسى است كه ايمان به خدا آورد...) و مالى را كه دوست دارد به خويشاوندان، يتيمان، نيازمندان، در راه ماندگان و گدايان بدهد و در آزاد كردن بردگان به كار گيرد.

(قُلْ ما اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْر فَلِلْوالِدَيْنِ وَالاَْقْرَبِينَ وَاليَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)(1).

بگو آن چه را از اموال خود انفاق مى كنيد، به پدر و مادر و خويشان و يتيمان و نيازمندان و در راه ماندگان انفاق كنيد.

(وَبِالْوالِدَيْنِ اِحْساناً وَبِذى الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ والْجارِ ذى الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمامَلَكَتْ اَيْمانُكُمْ)(2).

و به پدر و مادر احسان كنيد و نيز به خويشان و فاميل و يتيمان و فقرا و همسايگان خويشاوند و همسايگان بيگانه و دوستان نزديك و در راه ماندگان و بردگان (همه را از احسان خود بهره مند سازيد).

   در اين آيات، مجموعاً، گروه ها و افراد بسيارى نام برده شده اند كه به طور كلى و اجمالا، از صدقات و زكات بهره مند مى شوند؛ ولى غير از اين، نكته ديگرى نيز هست و شايد از آيات قرآن هم استفاده شود و آن عبارت است از «اصل رعايت مراتب»؛ يعنى هر چند نامبردگان در آيات مذكور استحقاق دريافت صدقات را دارند، ولى در ميان آن ها سلسله مراتبى وجود دارد كه در صورت محدوديت زكات لازم است آن سلسله مراتب رعايت شود.

   كسى كه مى خواهد انفاق كند، اگر پدر و مادرى نيازمند دارد، در مرتبه نخست، لازم است به آنان توجه و احسان كند و پس از اينان نوبت به خويشاوندان و فاميل هاى نيازمند مى رسد. تا اين ها باشند نوبت به بيگانگان نمى رسد. هم چنين پس از اينان، همسايگان و بعد دوستان اولويت دارند و هر گاه، از نامبردگان كسى نياز به انفاق شما نداشت و نوبت به ديگران رسيد، باز هم اولويت با كسانى خواهد بود كه نيازشان بيش تر است و در تنگناى زندگى و مشكلات گرفتار آمده اند؛ مانند يتيمان بى سرپرست، نيازمندان به ضرورت هاى حياتى، مثل غذا و... يا در راه ماندگان كه در غربت گرفتار شده اند و راه چاره اى ندارند.

   مؤمن به هنگام انفاق بايد اين ظرافت ها و ريزه كارى ها را در نظر داشته باشد. از


1ـ بقره/ 215.

2ـ نساء/ 36.

اين جا است كه در آيات متعدد، در اين زمينه، پيوسته پدر و مادر، در صدر همه قرار گرفته اند. و قبل از همه، احسان به پدر و مادر و سپس خويشان توصيه شده است و بعد يك به يك، افراد مستحق تر و نيازمندتر نام برده شده اند.

   اين نكته تا آن جا قابل ملاحظه است كه خداوند هنگامى كه سفارش همسايگان را مى كند، باز هم ترتيب را رعايت كرده است. نخست همسايگانى را نام مى برد كه نسبت خويشاوندى دارند و پس از آن ها همسايگان بيگانه را: (وَالجارِ ذى الْقُرْبى وَالجارِ الجُنُبِ).

   شايد بتوان گفت: اين نوعى نظم و تقسيم مسئوليت است كه اگر همه رعايت كنند، كسى محروم باقى نمى ماند و از بركات اين احسان ها و انفاق ها همه بهره مند مى شوند؛ اما اگر اين نظم و سلسله مراتب رعايت نشود، چه بسابعضى از مستحقان، مورد انفاق و احسان افراد متعددى قرار گيرند و بيش از مقدار نياز به آن ها برسد و در كنار آن ها بعضى ديگر، محروم بمانند و هيچ كس به آن ها توجه نكند.

   البته تفصيل مطالب در مورد افراد مستحق انفاق و رعايت مراتب و شرايط و... در كتاب هاى فقهى آمده است ما در اين جا به همين مقدار بسنده مى كنيم و طالب تفصيل را به اين كتاب ها ارجاع مى دهيم.

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org