اخلاق در قرآن جلد3

 

 

اخلاق در قرآن

جلد سوم

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

تحقیق و نگارش:

محمدحسین اسکندری

 

مصباح یزدى، محمدتقى، 1313 ـ

اخلاق در قرآن (ج3)/ محمدتقى مصباح یزدى؛ تحقیق و نگارش: محمدحسین اسکندری. ـ

قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1391.

ج. (انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) ؛ 10؛ اخلاق؛  3) ///مجموعه آثار؛ 1/1؛ تفسیر موضوعی؛ 7)

این كتاب بخش هفتم از معارف قرآن از سلسله درس‌های آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی است.

1. قرآن - اخلاق. الف. اسكندری، محمدحسین، 1324 ‌، گردآورنده. ب. انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) ج. عنوان

3 الف 6 م / 3 / 103 BP

 

اخلاق در قرآن جلد سوم

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تحقیق و نگارش: محمدحسین اسکندری

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: پنجم، تابستان 1391

چاپ: نگارش

شمارگان : 1000‌‌‌                         قیمت دوره: 23000 تومان

 

مركز پخش : قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاک 38.

تلفن و نمابر: 7742326-0251

7-156-411-964 :شابک

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است