صوت و فیلم

صوت:

تربیت اخلاقی جامعه و لزوم بهره‌گیری از آموزه‌های دینی

در جمع گروهی از بانوان
تاریخ سخنرانی: 
1397/12/07
تاریخ اثر: 
سه شنبه, 7 اسفند, 1397