جایگاه حوزه

جایگاه حوزه

فلسفه وجودى حوزه ؛هاى علوم دینى به بهترین شكل و با رساترین بیان در این كریمه قرآن آمده است كه:

«و ما كان المؤمنون لینفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فى الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون »(توبه ،122)

«چنین نیست كه لازم باشد همه مؤمنان هجرت كنند! چرا از هر جماعتى، گروهى مهاجرت نمى كنند تا در امر دین آگاهى بدست آورند و آن هنگام كه باز مى ؛گردند، قوم خویش را انذار كنند، شاید كه آنها از نافرمانى خداوند بازایستند.»

حوزه ؛هاى علوم دینى به مصداق «الم تر كیف ضرب الله مثلا كلمة طیبة كشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فى السماء تؤتى اكلها كل حین بإذن ربها ...» چونان درختى ثابت و ریشه دار، در همیشه تاریخ گذشته خود، ثمراتى شیرین و گوارا عرضه داشته و در ساحت علم و تقوى آثارى پر بها ارائه نموده اند. حوزه بعنوان پایگاه نشر معارف آسمانى و جایگاه تعلیم و تعلم دانشهاى وحیانى و پرورشگاه علماء ربانى بایسته است كه همواره در خویش بنگرد، كاستیها را جبران كند و در تقویت جهات قوت خود هر چه بیشتر و سریعتر بكوشد.

اینك كه با پیروزى انقلاب و تشكیل حكومت اسلامى، رسالت و مسئولیت حوزه و حوزویان بسى افزونتر از پیش گردیده و افقهاى تازه اى در آینده عالم اسلام و در آسمان فرهنگ و اندیشه تشیع پدید آمده است،

جا دارد كه صاحب ؛نظران و متخصصانِ حوزه شناس، هر چه بیشتر در امور حوزه بیندیشند و طرحهاى كارگشا و بِروز در راستاى بالندگى و رشد و شكوفایى حوزه ارائه نمایند. بدان امید كه رهنمودهاى حكیمانه حضرت امام خمینى(قدس سره) و ارشادات مقام معظم رهبرى حضرت آیة ؛الله خامنه اى (مدظله العالى) درباره حوزه ؛هاى علمیه، هر چه سریعتر و بهتر جامه عمل بپوشند و برگ زرین دیگرى بر دفتر پر افتخار حوزه ؛ها افزوده گردد.

این كتاب مجموعه ؛اى است ارزشمند و پربار برگرفته از سخنرانیها و مصاحبه ؛هاى استاد متفكر حضرت آیه ؛الله محمدتقى مصباح یزدى(دام عزه) درباره حوزه و روحانیت. امید آن داریم كه نشر این اثر گامى باشد در جهت رشد و ارتقاء حوزه ؛هاى علمیه و سازمان روحانیت و امید كه مرضى رضاى پروردگار و مقبول ائمه اطهار(علیهم السلام) و مورد عنایت حضرت ولىّ ؛عصر(عج) قرار گیرد. انشاء الله

واحد انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)