فهرست مطالب

درس‌های اخلاق رمضان 1434(صبر)

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ سخنرانی: 
رمضان 1434
تاریخ اثر: 
چهارشنبه, 19 تير, 1392
عنوان تاریخ فایل صوتی فیلم
جلسه اول: مفهوم صبر تير 92 ---
جلسه دوم: «صبر»؛ جوهره انسانیت تير 92 ---
جلسه سوم: صبر در قرآن تير 92 ---
جلسه چهارم: شیوه‌های پرورش روحیه صبر تير 92 ---
جلسه پنجم: صبر، تمرین تقویت اراده تير 92 ---
جلسه ششم: صبر محک خلوص ایمان تير 92 ---
جلسه هفتم: شبهات شیطانی تير 92 ---
جلسه هشتم: صبر، روح عبادات تير 92 ---
جلسه نهم: ایمان، شرط نجات تير 92 ---
جلسه دهم: پیامبر صلوات الله علیه، مأمور به صبر تير 92 ---
جلسه یازدهم: پایداری با خداجویان تير 92 ---
جلسه دوازدهم: انبیاء پیشین، الگوهایی برای صبر تير 92 ---
جلسه سیزدهم: امام حسن (علیه‌السلام)، اسوه صبر مرداد 92 ---
جلسه چهاردهم:پیامبر(ص)، نماد شكیبایی مرداد 92 ---
جلسه پانزدهم: نگاهی به «صبرنامه» علی(ع) مرداد 92 ---
جلسه شانزدهم: صبر، پلكان رشد و تعالی مرداد 92 ---
جلسه هفدهم: ملاك برتری اعمال مرداد 92 ---
جلسه هجدهم: والاترین صبر مرداد 92 ---
جلسه نوزدهم: ولایت، متمم توحید مرداد 92 ---
جلسه بیستم: صبر و احكام تكلیفی مرداد 92 ---
جلسه بیست و یكم: صبر و شكیبایی، یا دعا و تضرع مرداد 92 ---
جلسه بیست و دوم: خویشتن‌داری، یا برخورد با خطاكار مرداد 92 ---
جلسه بیست و سوم: صبر و تقیه مرداد 92 ---
جلسه بیست و چهارم: صبر در برابر حرف مردم مرداد 92 ---
جلسه بیست و پنجم: راهی برای كسب ملكه صبر مرداد 92 ---
جلسه بیست و ششم: تشویق به صبر در روایات مرداد 92 ---
جلسه بیست و هفتم مرداد 92 ---