فهرست مطالب

درس هاى اخلاق؛ پندهای امام صادق علیه‌السلام به ره‌جویان صادق

قم، مؤسسه امام خمینی (ره)
تاریخ سخنرانی: 
1376- 1378
عنوان تاریخ فایل صوتی فیلم
جلسه اول: دوستان واقعى اهل بیت (علیهم السلام) مهر 76 ---
جلسه دوم: محاسبه نفس (1) مهر 76 ---
جلسه سوم: محاسبه نفس (2) مهر 76 ---
جلسه چهارم: نگاه مؤمن به دنیا آبان 76 ---
جلسه پنجم: دعوت به اهل بیت(علیهم السلام) با رفتار و گفتار آبان 76 ---
جلسه ششم: نشانه‌هاى ایمان و مؤمن حقیقى آذر 76 ---
جلسه هفتم: رابطه ابزار انگارى دین و جهل دینى آذر 76 ---
جلسه هشتم: ثمرات استقامت در دین‌دارى آذر 76 ---
جلسه نهم: شرط نجات‌بخش بودن ولایت اهل بیت(علیهم السلام) آذر 76 ---
جلسه دهم: خوف و رجا دى 76 ---
جلسه یازدهم: شادى از دیدگاه اسلام بهمن 76 ---
جلسه دوازدهم: دام‌هاى شیطانى بهمن 76 ---
جلسه سیزدهم: برحذر بودن از چند كاستى اخلاقى اسفند 76 ---
جلسه چهاردهم: پاداش‌هایى بزرگ براى شیعیان واقعى اسفند 76 ---
جلسه پانزدهم: شیعه از منظر امام صادق(علیه السلام) اسفند 76 ---
جلسه شانزدهم: گناه مغفور و نیكى مقبول اسفند 76 ---
جلسه هفدهم: راه رسیدن به جوار الهى فروردين 77 ---
جلسه هجدهم: چند نكته و سفارش اخلاقى (1) ارديبهشت 77 ---
جلسه نوزدهم: چند نكته و سفارش اخلاقى (2) ارديبهشت 77 ---
جلسه بیستم: عاقل، برحذر از تملق جاهل ارديبهشت 77 ---
جلسه بیست و یکم: رابطه مؤمن با دنیا و مادیات (1) خرداد 77 ---
جلسه بیست و دوم: رابطه مؤمن با دنیا و مادیات (2) مهر 77 ---
جلسه بیست و سوم: رابطه مؤمن با مؤمنان دیگر (1) مهر 77 ---
جلسه بیست و چهارم: رابطه مؤمن با مؤمنان دیگر (2) آبان 77 ---
جلسه بیست و پنجم: پندهایى براى خردورزان (1) آبان 77 ---
جلسه بیست و ششم: پندهایى براى خردورزان (2) آذر 77 ---
جلسه بیست و هفتم: سفارش‌هاى عیسى بن مریم(علیه السلام) به حواریون (1) آذر 77 ---
جلسه بیست و هشتم: سفارش‌هاى عیسى بن مریم(علیه السلام) به حواریون (2) آذر 77 ---
جلسه بیست و نهم: اخلاق سالكان (1) بهمن 77 ---
جلسه سی ام: اخلاق سالكان (2) اسفند 77 ---
جلسه سی و یکم: خدا و آخرت، غایت افعال مؤمن (2) اسفند 77 ---
جلسه سی و دوم: خدا و آخرت، غایت افعال مؤمن (2) اسفند 77 ---
جلسه سی و سوم: خدا و آخرت، غایت افعال مؤمن (3) فروردين 78 ---
جلسه سی و چهارم: خدا و آخرت، غایت افعال مؤمن (4) فروردين 78 ---
جلسه سی و پنجم: نماز مقبول و آثار آن ارديبهشت 78 ---
جلسه سی و ششم: بحثى پیرامون حیا (1) ارديبهشت 78 ---
جلسه سی و هفتم: بحثى پیرامون حیا (2) ارديبهشت 78 ---
جلسه سی و هشتم: بحثى پیرامون حیا (3) خرداد 78 ---
جلسه سی و نهم: محبت اهل بیت(علیهم السلام) ، پایه محكم اسلام خرداد 78 ---