فهرست مطالب

اخلاق و سیاست؛ درس‌های اخلاق ماه مبارک رمضان1438، خرداد 1396

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ: 
دوشنبه, 1 خرداد, 1396
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول؛ تعریف اخلاق، سیاست و اسلام 10 خرداد 1396 فایل دانلود 62.89 مگابایت
جلسه دوم؛ رابطه اخلاق و سیاست 11 خرداد 1396 فایل دانلود 61.62 مگابایت
جلسه سوم؛ رابطه اخلاق و سیاست از نظر اسلام 12 خرداد 1396 فایل دانلود 66.65 مگابایت
چلسه چهارم؛ لذت و مصلحت 13 خرداد 1396 فایل دانلود 93.02 مگابایت
جلسه پنجم؛ رفع نیازهای معنوی، مهم‌ترین وظیفه حکومت در اسلام 14 خرداد 1396 فایل دانلود 110.03 مگابایت
جلسه ششم؛ سعادت اخروی، هدف نهایی سیاست‌ورزی 15 خرداد 1396 فایل دانلود 42.87 مگابایت
جلسه هفتم؛ قانون و سلسله مراتب قانون‌گذاری 16 خرداد 1396 فایل دانلود 144.31 مگابایت
جلسه هشتم؛ اخلاق قانون‌گذاران و مجریان قانون 18 خرداد 1396 فایل دانلود 126.89 مگابایت
جلسه نهم؛ حق معلولان و مستضعفان 19 خرداد 1396 فایل دانلود 95 مگابایت
جلسه دهم؛حق خدا، منشأ همه حق‌ها 20 خرداد 1396 فایل دانلود 46.01 مگابایت
جلسه یازدهم؛ کاربردهای حق در قرآن 21 خرداد 1396 فایل دانلود 46.21 مگابایت
جلسه دوازدهم؛ ملاک اهمیت حقوق 22 خرداد 1396 فایل دانلود 70.71 مگابایت
جلسه سیزدهم؛ رابطه متقابل مردم و زمامدار 23 خرداد 1396 فایل دانلود 70.06 مگابایت
جلسه چهاردهم؛ حق متقابل مردم و زمامدار از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام 24 خرداد 1396 فایل دانلود 73.31 مگابایت
جلسه پانزدهم؛ حقوق متقابل مردم و زمامدار از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام(2) 25 خرداد 1396 فایل دانلود 71.9 مگابایت
جلسه شانزدهم؛ آیا مبنای ولایت و حکومت، نظر مردم است؟ 26 خرداد 1396 فایل دانلود 65.16 مگابایت
جلسه هفدهم؛ مبنای حکومت و ولایت از دیدگاه حضرت علی علیه‌السلام 27 خرداد 1396 فایل دانلود 65.31 مگابایت
جلسه هجدهم؛ صبر کُشنده امیرالمؤمنین یا همکاری دمکراتیک؟! 28 خرداد 1396 فایل دانلود 80.51 مگابایت
جلسه نوزدهم؛ بایسته‌های حاکم اسلامی از نظر امیرمؤمنان‌علیه‌السلام 29 خرداد 1396 فایل دانلود 68.36 مگابایت
جلسه بیستم؛ سازش با دشمن از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام 30 خرداد 1396 فایل دانلود 56.82 مگابایت
جلسه بیست‌ویکم؛ فضای حاکم بر جامعه در زمان امیرمؤمنانعلیه‌السلام 31 خرداد 1396 ---
جلسه بیست‌ودوم؛ برخورد امیرمؤمنان نسبت به یاران بی‌اراده، رقیبان و زیاده‌خواهان 1 تير 1396 ---
جلسه بیست‌وسوم؛ جایگاه رأی اکثریت در مشروعیت حکومت از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام 2 تير 1396 ---