فهرست مطالب

اخلاق و سیاست؛ درس‌های اخلاق ماه مبارک رمضان1438، خرداد 1396

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ سخنرانی: 
خرداد 1396 (رمضان 1438)
تاریخ اثر: 
دوشنبه, 1 خرداد, 1396
عنوان تاریخ فایل صوتی فیلم
جلسه اول؛ تعریف اخلاق، سیاست و اسلام خرداد 96 فایل برای دریافت فایل تصویری اینجا را کلیک کنید
جلسه دوم؛ رابطه اخلاق و سیاست خرداد 96 فایل برای دریافت فایل تصویری اینجا را کلیک کنید
جلسه سوم؛ رابطه اخلاق و سیاست از نظر اسلام خرداد 96 فایل برای دریافت فایل تصویری اینجا را کلیک کنید
چلسه چهارم؛ لذت و مصلحت خرداد 96 فایل برای دریافت فایل تصویری اینجا را کلیک کنید
جلسه پنجم؛ رفع نیازهای معنوی، مهم‌ترین وظیفه حکومت در اسلام خرداد 96 فایل برای دریافت فایل تصویری اینجا را کلیک کنید
جلسه ششم؛ سعادت اخروی، هدف نهایی سیاست‌ورزی خرداد 96 فایل برای دریافت فایل تصویری اینجا را کلیک کنید
جلسه هفتم؛ قانون و سلسله مراتب قانون‌گذاری خرداد 96 فایل برای دریافت فایل تصویری اینجا را کلیک کنید
جلسه هشتم؛ اخلاق قانون‌گذاران و مجریان قانون خرداد 96 فایل برای دریافت فایل تصویری اینجا را کلیک کنید
جلسه نهم؛ حق معلولان و مستضعفان خرداد 96 فایل برای دریافت فایل تصویری اینجا را کلیک کنید
جلسه دهم؛حق خدا، منشأ همه حق‌ها خرداد 96 فایل برای دریافت فایل تصویری اینجا را کلیک کنید
جلسه یازدهم؛ کاربردهای حق در قرآن خرداد 96 فایل برای دریافت فایل تصویری اینجا را کلیک کنید
جلسه دوازدهم؛ ملاک اهمیت حقوق خرداد 96 فایل برای دریافت فایل تصویری اینجا را کلیک کنید
جلسه سیزدهم؛ رابطه متقابل مردم و زمامدار خرداد 96 فایل برای دریافت فایل تصویری اینجا را کلیک کنید
جلسه چهاردهم؛ حق متقابل مردم و زمامدار از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام خرداد 96 فایل برای دریافت فایل تصویری اینجا را کلیک کنید
جلسه پانزدهم؛ حقوق متقابل مردم و زمامدار از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام(2) خرداد 96 فایل برای دریافت فایل تصویری اینجا را کلیک کنید
جلسه شانزدهم؛ آیا مبنای ولایت و حکومت، نظر مردم است؟ خرداد 96 فایل برای دریافت فایل تصویری اینجا را کلیک کنید
جلسه هفدهم؛ مبنای حکومت و ولایت از دیدگاه حضرت علی علیه‌السلام خرداد 96 فایل برای دریافت فایل تصویری اینجا را کلیک کنید
جلسه هجدهم؛ صبر کُشنده امیرالمؤمنین یا همکاری دمکراتیک؟! خرداد 96 فایل برای دریافت فایل تصویری اینجا را کلیک کنید
جلسه نوزدهم؛ بایسته‌های حاکم اسلامی از نظر امیرمؤمنان‌علیه‌السلام خرداد 96 فایل برای دریافت فایل تصویری اینجا را کلیک کنید
جلسه بیستم؛ سازش با دشمن از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام خرداد 96 فایل برای دریافت فایل تصویری اینجا را کلیک کنید
جلسه بیست‌ویکم؛ فضای حاکم بر جامعه در زمان امیرمؤمنانعلیه‌السلام خرداد 96 ---
جلسه بیست‌ودوم؛ برخورد امیرمؤمنان نسبت به یاران بی‌اراده، رقیبان و زیاده‌خواهان تير 96 ---
جلسه بیست‌وسوم؛ جایگاه رأی اکثریت در مشروعیت حکومت از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام تير 96 ---