فهرست مطالب

درس‌های اخلاق سال تحصیلی 96-97

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ: 
شنبه, 1 مهر, 1396
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول؛ نقش هدف در ارزش فعل اختیاری 19 مهر 1396 فایل دانلود 60.43 مگابایت
جلسه دوم؛ فرایند شکل‌گیری و استمرار نیت اخلاقی 26 مهر 1396 فایل دانلود 40.64 مگابایت
جلسه سوم؛ ارتباط و مراتب حُسن و لذت 3 آبان 1396 فایل دانلود 54.15 مگابایت
جلسه چهارم؛ معیار حُسن و ارزش در اسلام 10 آبان 1396 فایل دانلود 79.73 مگابایت
جلسه پنجم؛ تعریف اخلاق اسلامی 8 آذر 1396 فایل دانلود 69.96 مگابایت
جلسه ششم؛ کاربردهای عقل و نفس، قلب و صدر 15 آذر 1396 فایل دانلود 86.48 مگابایت
جلسه هفتم؛ معنا و مراتب قرب به خدا 22 آذر 1396 فایل دانلود 62.74 مگابایت
جلسه هشتم؛ قلمرو ارزش‌های اخلاقی 29 آذر 1396 فایل دانلود 75.12 مگابایت
جلسه نهم؛ ضامن اجرا در ارزش‌های اخلاقی 6 دى 1396 فایل دانلود 51.75 مگابایت
جلسه دهم؛ روش خداوند در تربیت اخلاقی 13 دى 1396 فایل دانلود 75.12 مگابایت
جلسه یازدهم؛ رابطه دین واخلاق (1) 20 دى 1396 فایل دانلود 59.86 مگابایت
جلسه دوازدهم؛رابطه دین و اخلاق(2)/ قلمرو دین تمام زندگی انسان است 27 دى 1396 فایل دانلود 71.92 مگابایت
جلسه سیزدهم؛ اصول اعتقادات، پایه‌های ارزش اخلاقی 4 بهمن 1396 فایل دانلود 61.57 مگابایت
جلسه چهاردهم؛ رابطه علم و ایمان 11 بهمن 1396 فایل دانلود 53.42 مگابایت
جلسه پانزدهم؛ اسلام و ایمان 18 بهمن 1396 فایل دانلود 58.06 مگابایت
جلسه شانزدهم؛ اسلام و ایمان(2) 25 بهمن 1396 فایل دانلود 77.67 مگابایت
جلسه هفدهم؛ متعلق ایمان 9 اسفند 1396 فایل دانلود 72.55 مگابایت
جلسه هجدهم؛ تقابل ایمان و کفر 16 اسفند 1396 فایل دانلود 61.6 مگابایت
جلسه نوزدهم؛ عوامل شدت و ازدیاد ایمان 23 اسفند 1396 فایل دانلود 69.42 مگابایت
جلسه بیستم؛ لوازم ایمان از منظر روایات 22 فروردين 1397 فایل دانلود 58.55 مگابایت
جلسه بیست‌ویکم؛ مؤلفه‌ها و نشانه‌های کمال ایمان 29 فروردين 1397 فایل دانلود 78 مگابایت
جلسه بیست‌ودوم؛ دروازه‌های ورودی و خروجی ایمان 5 ارديبهشت 1397 فایل دانلود 65.81 مگابایت
جلسه بیست‌وسوم؛ محبت؛ رکن دوم ایمان 12 ارديبهشت 1397 فایل دانلود 48.9 مگابایت
جلسه بیست‌وچهارم؛ اسلام رحمانی، ایدئولوژی حزب الشیطان 19 ارديبهشت 1397 ---