فهرست مطالب

درس‌های اخلاق سال تحصیلی 96-97

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ سخنرانی: 
1396-1397
تاریخ اثر: 
شنبه, 1 مهر, 1396
عنوان تاریخ فایل صوتی فیلم
جلسه اول؛ نقش هدف در ارزش فعل اختیاری مهر 96 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه دوم؛ فرایند شکل‌گیری و استمرار نیت اخلاقی مهر 96 فایل برای‌دریافت‌فایل‌‌تصویراین‌حاراکلیک‌کنید
جلسه سوم؛ ارتباط و مراتب حُسن و لذت آبان 96 فایل برای‌دریافت‌فایل‌‌تصویراین‌حاراکلیک‌کنید
جلسه چهارم؛ معیار حُسن و ارزش در اسلام آبان 96 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه پنجم؛ تعریف اخلاق اسلامی آذر 96 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌راکلیک‌کنید
جلسه ششم؛ کاربردهای عقل و نفس، قلب و صدر آذر 96 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌راکلیک‌کنید
جلسه هفتم؛ معنا و مراتب قرب به خدا آذر 96 فایل برای‌دریافت‌فایل‌‌تصویراین‌حاراکلیک‌کنید
جلسه هشتم؛ قلمرو ارزش‌های اخلاقی آذر 96 فایل برای‌دریافت‌فایل‌‌تصویراین‌حاراکلیک‌کنید
جلسه نهم؛ ضامن اجرا در ارزش‌های اخلاقی دى 96 فایل برای‌دریافت‌فایل‌‌تصویراین‌حاراکلیک‌کنید
جلسه دهم؛ روش خداوند در تربیت اخلاقی دى 96 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه یازدهم؛ رابطه دین واخلاق (1) دى 96 فایل برای‌دریافت‌فایل‌‌تصویراین‌حاراکلیک‌کنید
جلسه دوازدهم؛رابطه دین و اخلاق(2)/ قلمرو دین تمام زندگی انسان است دى 96 فایل برای‌دریافت‌فایل‌‌تصویراین‌حاراکلیک‌کنید
جلسه سیزدهم؛ اصول اعتقادات، پایه‌های ارزش اخلاقی بهمن 96 فایل برای‌دریافت‌فایل‌‌تصویراین‌حاراکلیک‌کنید
جلسه چهاردهم؛ رابطه علم و ایمان بهمن 96 فایل برای‌دریافت‌فایل‌‌تصویراین‌حاراکلیک‌کنید
جلسه پانزدهم؛ اسلام و ایمان بهمن 96 فایل برای‌دریافت‌فایل‌‌تصویراین‌حاراکلیک‌کنید
جلسه شانزدهم؛ اسلام و ایمان(2) بهمن 96 فایل برای‌دریافت‌فایل‌‌تصویراین‌حاراکلیک‌کنید
جلسه هفدهم؛ متعلق ایمان اسفند 96 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه هجدهم؛ تقابل ایمان و کفر اسفند 96 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه نوزدهم؛ عوامل شدت و ازدیاد ایمان اسفند 96 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیستم؛ لوازم ایمان از منظر روایات فروردين 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیست‌ویکم؛ مؤلفه‌ها و نشانه‌های کمال ایمان فروردين 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیست‌ودوم؛ دروازه‌های ورودی و خروجی ایمان ارديبهشت 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیست‌وسوم؛ محبت؛ رکن دوم ایمان ارديبهشت 97 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری این‌جاراکلیک‌کنید
جلسه بیست‌وچهارم؛ اسلام رحمانی، ایدئولوژی حزب الشیطان ارديبهشت 97 ---