صوت و فیلم

صوت:

انقلاب اسلامی و حوزه علمیه؛ فرصت‌ها و تکالیف

اختتامیه جشنواره امام خمینی(ره) در جمع طلاب مدرسه معصومیه قم
تاریخ سخنرانی: 
1397/11/30