آذرخشى دیگر از آسمان كربلا

تاریخ سخنرانی: 
محرم الحرام 1421، اردیبهشت 1379
تاریخ اثر: 
چهارشنبه, 10 شهريور, 1400
عنوان تاریخ فایل صوتی فیلم
جلسه اول؛ شبهاتى پیرامون عاشورا و بزرگداشت آن (1) فروردين 79 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه دوم؛ شبهاتى پیرامون عاشورا و بزرگداشت آن (2) فروردين 79 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه سوم؛ زمینه‌هاى قیام عاشورا(1) فروردين 79 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه چهارم؛ زمینه‌هاى قیام عاشورا(2) فروردين 79 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه پنجم؛ زمینه‌هاى قیام عاشورا(3) فروردين 79 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه ششم؛ زمینه‌هاى قیام عاشورا(4) فروردين 79 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه هفتم؛ هدف از قیام عاشورا(1) فروردين 79 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه هشتم؛ هدف از قیام عاشورا(2) فروردين 79 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه نهم؛ امر به معروف و نهى از منكر(1) فروردين 79 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه دهم؛ امر به معروف و نهى از منكر(2) فروردين 79 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید!
جلسه یازدهم؛ وظایف حكومت و مردم در شرایط حاضر فروردين 79 فایل برای‌دریافت‌فایل‌تصویری‌این‌جاراکلیک‌کنید!