آثار گفتاری

نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/03/22
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 22/3/96، مطابق با هفدهم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق و سیاست (12) ملاک اهمیت حقوق   اشاره در جلسه گذشته گفتیم که واژه حق در زبان عربی با استعمالات بسیار متفاوت تقریبا حکم مشترک لفظی را دارد و هر جایی باید با قرائن، ویژگی‌های آن مورد را تعیین کرد. یکی از موارد حق که به بحث‌های ما مربوط است، مفهومی است که دو نسبت «له» و «علیه» در آن لحاظ می‌شود؛ حقی است برای کسی بر علیه کسی. یعنی اگر این حق در خارج تحقق پیدا کند، به نفع کسی است و بر ضرر دیگری. بدین معنا در روابط...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-03-22.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/22-3-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/03/21
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 21/3/96، مطابق با شانزدهم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق و سیاست (11) کاربردهای حق در قرآن   اشاره در جلسه گذشته به این‌ نتیجه رسیدیم که براساس دلائل عقلی و دلائل نقلی، اصل حق باید از طرف خدای متعال قرار داده شود، و اگر هر کسی در هر شرایطی حقی را پیدا کند _هرچند ناخودآگاه_  متکی به اراده الهی و حقی است که خداوند بر بندگانش دارد. هم‌چنین از فرمایش امام سجاد‌صلوات‌الله‌علیه در آغاز رساله حقوق نیز عبارتی را نقل کردیم که به صراحت بر این مطلب دلالت دارد.    ...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-03-21.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/21-3-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/03/20
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 20/3/96، مطابق با پانزدهم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق و سیاست (10) حق خدا، منشأ همه حق‌ها   اشاره در جلسه گذشته در ادامه بحث‌هایی که درباره ارتباط ارزش‌های اسلامی با مسائل سیاسی داشتیم، به مسئله وظیفه حکومت اسلامی نسبت به معلولان و کسانی که هیچ نوع خدمتی به جامعه نمی‌توانند ارائه دهند، و هم‌چنین کسانی که خارج از مرزهای کشور اسلامی هستند، پرداختیم. تبیین صحیح این مسأله نیازمند حل مسأله‌ای عمیق‌تر است، زیرا اذهان تشنه نسل جوان ما مشتاق دریافت پاسخ‌های قانع‌...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-03-20.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/20-3-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/03/19
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 19/3/96، مطابق با چهاردهم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق و سیاست (9) حق معلولان و مستضعفان   اشاره در بحث‌های گذشته گفتیم ‌که دلیل ضرورت حکومت در جامعه نیازمندی‌هایی است که به وسیله افراد تأمین نمی‌شود و اگر آن‌ها به وسیله نهادی رسمی که دارای قدرت، بودجه و توان کافی است، تأمین نشود بر زمین می‌ماند، و جامعه رو به ضعف و در نهایت رو به زوال می‌رود. اما درباره تعداد و چگونگی این نیازمندی‌ها، هم اختلاف‌نظرهایی بین فیلسوفان سیاست وجود دارد و هم شرایط متغیر جوامع...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-03-19_0.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-3-19.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/03/18
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 18/3/96، مطابق با سیزدهم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق و سیاست (8) اخلاق قانون‌گذاران و مجریان قانون   اشاره در جلسات گذشته به این نتیجه رسیدیم که قوام سیاست به سه رکن است؛ اول، قوانین و مقررات و دستورالعمل‌هایی که مرزهای رفتارهای اجتماعی را تعیین می‌کند. دوم، کسانی‌که مسئولیت اجرای این مقررات را به عهده بگیرند، و سوم مردمی که در مدیریت جامعه و در تحقق اهداف جامعه مطیع این دستورالعمل‌ها و قوانین باشند. اگر دستورالعمل‌ها غلط باشد، جامعه به اهدافش نمی‌رسد. اگر مدیران و...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-03-18.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/18-3-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/03/16
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 16/3/96، مطابق با یازدهم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق و سیاست (7) قانون و سلسله مراتب قانون‌گذاری   اشاره در جلسات گذشته به این نتیجه رسیدیم که رفتارهای ارزشی در صورتی که به قصد تأمین هدف‌ها و مصالح اجتماعی انجام شود، مصداق رفتار سیاسی خواهد بود. هم‌چنین گفتیم که افراد، گروه‌ها و اصحاب مکاتب و مذاهب مختلف در تعیین هدف و راهی که به هدف منتهی می‌شود، اختلافاتی دارند و اهتمام ما این است که نظر اسلام را در این باره درک کنیم و بهتر بشناسیم. در این  راستا به این نتیجه رسیدیم...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-03-16.MP3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-3-16.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/03/15
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 15/3/96، مطابق با دهم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق و سیاست (6) سعادت اخروی، هدف نهایی سیاست‌ورزی اشاره در جلسات گذشته بحثی را تحت عنوان ارتباط اخلاق و سیاست مطرح کردیم و برای روشن شدن موضوع چند بحث را به عنوان مقدمه مطرح کردیم که شاید برای خیلی‌ها ارتباط آن‌ بحث‌ها روشن نبود. در این جلسه قصد داریم برای روشن شدن ارتباط این بحث‌ها و هم‌چنین حضور ذهن بیشتر یک جمع‌بندی از بحث‌ها  ارائه دهیم.   رابطه ارزش و نتیجه درباره تعریفی از افعال ارزشی که هم شامل...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-03-15.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-3-15.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/03/14
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 14/3/96، مطابق با نهم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق و سیاست (5) رفع نیازهای معنوی، مهم‌ترین وظیفه حکومت در اسلام   اشاره/ حسن فعلی و ارزش اخلاقی بحث ما درباره ارتباط اخلاق و سیاست بود که اگر در مواردی رفتاری مقتضای مصالح سیاسی بود، ولی طبق قواعد اخلاقی صحیح نبود، انجام آن چه حکمی دارد. گفتیم برای این‌که پاسخ نسبتا کاملی به این پرسش داده شود باید پیش‌فرض‌ها و مبانی مسئله را در نظر گرفت و به این مناسبت به معنای مصلحت اشاره کردیم. گفتیم آن‌چه عموم مردم ابتدائا نسبت به این مسئله...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-03-14.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/14-3-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/03/13
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 13/3/96، مطابق با هشتم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق و سیاست (4) لذت و مصلحت اشاره موضوع بحث ما رابطه اخلاق و سیاست بود و پرسش اصلی در این بحث این بود که اگر در موردی سیاست رفتار یا حرکتی اقتضا می‌کرد که بر اساس مبانی اخلاقی آن حرکت مطلوب  نبود، آیا باید ارزش اخلاقی را مقدم داشت و دست از مصلحت سیاسی برداشت، یا باید مصلحت سیاسی را مقدم داشت و دست از ارزش‌های اخلاقی کشید. گفتیم که نظرهای مختلفی در این زمینه وجود دارد و به سه گرایش که در این زمینه نظرهای قابل توجهی داشتند اشاره کردیم و گفتیم می...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-03-13.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/13-3-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/03/12
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 12/3/96، مطابق با هفتم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق و سیاست (3) رابطه اخلاق و سیاست از نظر اسلام   اشاره موضوعی که در جلسات اخیر برای بحث در نظر گرفتیم، رابطه اخلاق و سیاست بود. اشاره کردیم که به دلایل مختلفی این بحث برای جامعه ما ضرورت دارد و ابهام‌هایی در آن است که گاهی موجب سوءتفاهم‌ها، برداشت‌های نادرست یا تضادهایی در رفتار می‌شود که ناخودآگاه ضرر آن به جامعه اسلامی می‌خورد. در جلسه گذشته اشاره کردیم که در محافل علمی و آکادمیک دنیا تلاش‌هایی برای تبیین این رابطه شده...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-03-12_0.MP3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/12-3-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/03/11
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ11/3/96، مطابق با ششم ماه مبارک رمضان1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق و سیاست (2) رابطه اخلاق و سیاست   اشاره موضوع بحث ما رابطه اخلاق با سیاست بود. در جلسه گذشته گفتیم در این مسئله نه تنها بین افراد عادی، ابهام‌ها یا اختلاف‌سلیقه‌هایی وجود دارد، بلکه صاحب‌نظران و متخصصان نیز در این‌باره اختلاف‌نظرهای ریشه‌ای با یکدیگر دارند، و برای این‌که فرق نظریه اسلام با نظریه‌های دیگر را بررسی کنیم، باید یک نگاه اجمالی به آن نظرها و آرا داشته باشیم.   گرایش اول؛ جدایی اخلاق و...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-03-11_0.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/11-3-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/03/09
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 9/3/96، مطابق با چهارم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. عوامل ترقی و انحطاط انسان در آینه داستان‌های قرآن  (25) راز فراز و فرود یک امت   فراز و نشیب‌های بنی اسرائیل یکی از نام‌های سوره اسراء، بنی‌اسرائیل است. این سوره بعد از ذکر داستان معراج که در آیه اول آن آمده است، به بیان سنت خداوند درباره هدایت انسان‌ها می‌پردازد و اشاره می‌کند که روح این هدایت آن است که توجه انسان‌ها به خدا باشد و کارشان را فقط به او واگذار کنند. سپس از دو کتاب نام می‌برد: ابتدا کتاب...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-03-09.MP3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/9-3-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/03/08
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 8/3/96، مطابق با سوم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. عوامل ترقی و انحطاط انسان در آینه داستان‌های قرآن  (24) درس‌هایی از داستان طالوت و جالوت مقدمه یکی از داستان‌های بنی‌اسرائیل که در قرآن کریم به تفصیل بیان شده و نکته‌های بسیار مهمی دارد، داستان طالوت و جالوت است. داستان از این‌جا آغاز می‌شود که بعد از چندی که از وفات حضرت موسی گذشت، گروهی از بنی‌اسرائیل از یکی از پیامبران زمان خود _که در روایات سموئیل نامیده شده است _ خواستند که پادشاهی برایشان تعیین کند. گفتند:...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-03-08.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/8-3-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/03/07
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 7/3/96، مطابق با دوم ماه مبارک رمضان 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. عوامل ترقی و انحطاط انسان در آینه داستان‌های قرآن  (23) دین، ناموس خدا اصحاب سبت و ابتلائات آن‌ها یکی از داستان‌هایی که قرآن کریم به صورت مکرر از آن یاد کرده است، داستان اصحاب سبت است که در قرآن پنج مرتبه به آن اشاره شده است. این داستان جریان مفصلی دارد که به اجمال به آن می‌پردازیم. یکی از سنت‌هایی که در میان بنی‌اسرائیل رایج و البته مستند به امر الهی بود، تعطیلی روز شنبه بود. هم‌اکنون نیز یهودی‌ها در تمام دنیا روز...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-03-07.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/960307.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 96
جزئیات بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/03/01
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/02/20
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 20/2/96، مطابق با سیزدهم 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. عوامل ترقی و انحطاط انسان در آینه داستان‌های قرآن  (22) جایگاه ایمان به غیب و وفای به عهد در سعادت فردی و اجتماعی انسان اشاره در جلسات اخیر به بررسی داستان‌های قرآن درباره زندگی بنی‌اسرائیل بعد از خروج از مصر و نکته‌ها و عبرت‌های آن پرداختیم. گفتیم که بنی‌اسرائیل در این مسیر توقف‌هایی داشتند؛ از جمله این‌که حضرت موسی چهل روز مأمور شد در کوه طور به مناجات با خدا بپردازد تا تورات بر او نازل شود. در این مدت برای بنی‌اسرائیل که...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-02-20.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/20-2-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/02/13
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 13/2/96، مطابق با ششم 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. عوامل ترقی و انحطاط انسان در آینه داستان‌های قرآن  (21) نکته‌هایی از داستان‌های بنی‌اسرائیل در سوره بقره   اشاره در جلسات اخیر بنا گذاشتیم از نکته‌های درس‌آموز و عبرت‌انگیز بعضی از داستان‌های امم گذاشته که در قرآن کریم بیان شده استفاده کنیم. قرآن در میان همه اقوام گذشته از هیچ قومی به اندازه بنی‌اسرائیل یاد نکرده‌ است. در چندین سوره مطالب بسیاری درباره آن‌ها نقل شده است. در همین سوره بقره بیش از هشتاد آیه متصل به...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-02-13.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-02-13.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/02/06
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 6/2/96، مطابق با بیست‌وهشتم رجب 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. عوامل ترقی و انحطاط انسان در آینه داستان‌های قرآن  (20) لزوم پایبندی به پیمان الهی و اطاعت از اوامر او   اشاره در جلسه پیشین با اشاره به دو داستان از بنی‌اسرائیل، حس‌گرایی افراطی آن‌ها را ضعف بزرگ این طایفه دانستیم که می‌خواستند همه حقایق را با حس درک کنند و حتی به حضرت موسی گفتند: لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً.[1] هم‌چنین آن‌ها در فرصت‌های مختلف به داشتن معبود محسوس تمایل داشتند که نمونه بارز...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-02-06.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-02-06.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: فروردين 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/01/30
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 30/1/96، مطابق با بیست‌ویکم رجب 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. عوامل ترقی و انحطاط انسان در آینه داستان‌های قرآن  (19) اهمیت مبانی اعتقادی، رهبری، و وحدت اجتماعی اشاره محور بحث ما در جلسات اخیر داستان‌‌های اقوام گذشته و استفاده از نکته‌های عبرت‌آموز آنها بود. از نکات مربوط به داستان‌های بنی‌اسرائیل آغاز کردیم و به این‌جا رسیدیم که بنی‌اسرائیل بعد از غرق شدن فرعونیان و نجات یافتن از دست آن‌ها، به امر حضرت  موسی‌علی‌نبیاوآله‌وعلیه‌السلام از ...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-01-30.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-01-30.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: اسفند 95
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1395/12/18
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 18/12/95، مطابق با نهم جمادی‌الثانی 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. عوامل ترقی و انحطاط انسان در آینه داستان‌های قرآن  (18) از نافرمانی و هواپرستی تا نفاق و ناتوانی از درک حقایق اشاره بحث ما در این دوره از جلسات درباره داستان‌های قرآن کریم بود و کوشیدیم از نکته‌هایی که در این داستان‌ها به کار رفته و روی آن تأکید شده، استفاده کنیم. بحث را از داستان‌های مربوط به بنی‌اسرائیل آغاز کردیم و به ‌این‌جا رسیدیم که بنی‌اسرائیل پس از هلاکت فرعونیان، به رهبری حضرت موسی‌‌‌...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-12-18.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-12-18.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: اسفند 95
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1395/12/11
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 11/12/95، مطابق با دوم جمادی‌الثانی 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.  عوامل ترقی و انحطاط انسان در آینه داستان‌های قرآن  (17) فَیَنظُرَ كَیْفَ تَعْمَلُونَ اشاره در جلسات گذشته اشاره کردیم که داستان بنی‌اسرائیل در قرآن کریم مقاطع مختلفی دارد که ویژگی‌های هر مقطع دارای درس‌‌ها و عبرت‌هایی برای ماست؛ البته به شرط آن‌که درست دقت کنیم و از آن‌ها استفاده کنیم. بخش اول مربوط به پیداش بنی‌اسرائیل و اقامت آن‌ها در مصر بود؛ مقطعی که در آن‌ مورد آزار و شکنجه فرعونیان بودند. هر روز که می‌گذشت نشانه‌ای از آیات الهی برای قوم فرعون ظاهر می‌شد و هر سال یکی از عذاب‌...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-12-11.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-12-11.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: بهمن 95
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1395/11/27
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 27/11/95، مطابق با هفدهم جمادی‌الاولی 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. عوامل ترقی و انحطاط انسان در آینه داستان‌های قرآن  (16) ریشه‌یابی فسادهای اجتماعی اشاره تاریخ بنی‌اسرائیل دارای مقاطع گوناگونی است که هر مقطع ویژگی خاصی دارد. در قرآن کریم به این مقطع‌ها اشاره شده و بعضی از آموزه‌ها و نکته‌های آن بیشتر تکرار شده است. در جلسات گذشته از سوره قصص مقطعی را نقل کردیم که در پایان آن تکیه کلام بر این بود که خداوند اراده می‌فرماید که بعضی از بندگانش را که در حال ضعف، قلت و ناتوانی هستند، به...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-11-27.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-11-27.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: بهمن 95
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1395/11/20
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 20/11/95، مطابق با دهم جمادی‌الاولی 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. عوامل ترقی و انحطاط انسان در آینه داستان‌های قرآن  (15) توکل بر خدا و پایداری بر حق؛ رمز پیروزی اشاره در جلسات گذشته محور بحث‌هایمان آیات ابتدایی سوره قصص بود که در آن خداوند از یک سو سمبلی از طغیان، عصیان، خودخواهی، خودبزرگ‌بینی و برتری‌طلبی را به نام فرعون معرفی می‌کند و از سوی دیگر نمادی از رحمت و هدایت به نام حضرت موسی‌علی‌نبیناوآله‌وعلیه‌السلام را. مقصود از این بخش از داستان بیان این مطلب است که اگر کسانی...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-11-20.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-11-20.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: بهمن 95
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1395/11/13
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 13/11/95، مطابق با سوم جمادی‌الاولی 1438 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. عوامل ترقی و انحطاط انسان در آینه داستان‌های قرآن  (14) پاسخ به چند پرسش درباره داستان حضرت موسی و فرعون اشاره در جلسات اخیر داستان حضرت موسی‌سلام‌الله‌علیه را آن طور که در اوائل سوره قصص آمده، مطرح کردیم و نکته‌هایی درباره آن یادآور شدیم. در همین بخش برخی از عزیزان سؤالاتی مطرح کرده‌اند که در این جلسه به پاسخ برخی از آن‌ها می‌پردازیم.   تفاوت «اله» و «ربّ» اولین پرسش درباره واژه...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-11-13.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-11-13.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن

صفحه‌ها