آثار گفتاری

نوع اثر: درس
تاریخ: تير 95
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1395/04/02
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 02/04/95، مطابق با شانزدهم رمضان 1437 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. تحلیلی روان­شناختی از تحولات صدر اسلام (33) دنیا شبیه چیست؟ بحث ما درباره آیات و روایاتی بود که در مقام تحذیر و دور کردن مردم از حب و تعلق به دنیاست. نمونه‌هایی از آیات و روایات در جلسات گذشته مطرح شد. بار دیگر تکرار می‌کنم که موضوع بحث این است که انسان دنیا و لذت‌های آن را به عنوان محبوب اصیل خودش بخواهد، به گونه‌ای که مزاحم محبت‌ها، تعلق‌ها و وظایف شرعی‌اش شود. طبعا این مزاحمت‌ها مراتبی دارد؛ بعضی از مراتب آن حرام است و گاهی...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-04-02.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/33-2.mp4,https://mesbahyazdi.ir/files/files97/33-1.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: تير 95
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1395/04/01
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 01/04/95، مطابق با پانزدهم رمضان 1437 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. تحلیلی روان­شناختی از تحولات صدر اسلام (32) حقارت دنیا اشاره در جلسات گذشته مطالبی از آیات و روایات درباره حب دنیا گفته شد، و هم‌چنین در جلسه گذشته نمونه‌هایی از روایات این باب را قرائت کردیم؛ روایاتی که در مقام این بود که انسان را از افتادن در ورطه دنیاپرستی و فراموش کردن آخرت و قرب الهی باز بدارد. حقارت دنیا نزد خداوند به نظر می‌رسد در بین آیاتی که در جلسات گذشته خواندیم، آیه‌32 سوره زخرف با آیات دیگر متفاوت است. این آیه می‌فرماید...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-04-01.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/32-1.mp4,https://mesbahyazdi.ir/files/files97/32-2.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 95
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1395/03/31
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 3۱/3/95، مطابق با چهاردهم رمضان 1437 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. تحلیلی روان­شناختی از تحولات صدر اسلام (31) آثار حب دنیا در نگاه روایات ائمه علیهم‌السلام اشاره در جلسه گذشته با بررسی برخی از روایاتی که درباره مذمت دنیا نقل شده است، به این نتیجه رسیدیم که آن‌چه مورد مذمت است ارتباط خاصی بین انسان و دنیاست که از محبت شروع می‌شود و با رفتارهای مناسب با محبت دنیا ادامه پیدا می‌کند و نهایتا انسان را از اهداف بلند و رحمت‌های بی‌پایان الهی باز می‌دارد. اگر دنیا مذمت شده به اعتبار رفتار انسان است )به...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-03-31.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/31.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 95
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1395/03/30
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 30/3/95، مطابق با سیزدهم رمضان 1437 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. تحلیلی روان­شناختی از تحولات صدر اسلام (30) دنیا در روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام اشاره از بحث‌های گذشته این نتیجه کلی را به دست آوردیم که مهم‌ترین عامل فساد و انحراف انسان هوای نفس، حب دنیا و وسوسه‌های شیطان است، و بنا گذاشتیم با استفاده از آیات قرآن و روایات اهل‌بیت صلوات‌الله‌‌علیهم‌اجمعین بحث نسبتا جامعی درباره هریک از این عوامل داشته باشیم. پس از بحث درباره هوای نفس، به مسئله حب دنیا پرداختیم و در سه جلسه آیات این...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-03-30.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/30-2.mp4,https://mesbahyazdi.ir/files/files97/30-1.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 95
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1395/03/29
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 29/3/95، مطابق با دوازدهم رمضان 1437 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. تحلیلی روان­شناختی از تحولات صدر اسلام (29) نعمت‌ها و بلاها؛ وسیله امتحان   اشاره گفتیم قرآن کریم برای این‌که انسان‌ها را به خیر و سعادت‌شان هدایت کند که در سایه آخرت‌طلبی و کسب رضای خدا حاصل می‌شود، و در مقابل، برای آن که فریب زرق و برق‌های دنیا را نخورند، شیوه‌هایی را به‌کار گرفته و به چند صورت مردم را روشن می‌کند که فریب نخورند و آخرت را ترجیح دهند. هم‌چنین اشاره کردیم که منظور از این‌که فریب...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-03-29.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/29-1.mp4,https://mesbahyazdi.ir/files/files97/29-2.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 95
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1395/03/28
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 28/3/95، مطابق با یازدهم رمضان 1437 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. تحلیلی روان­شناختی از تحولات صدر اسلام (28) دنیا؛ خانه‌ای در محاصره بلاها اشاره گفتیم قرآن کریم برای این‌که مردم فریب لذت‌های زودگذر دنیا را نخورند و از هدف خلقت‌شان و عالمی که برای آن آفریده شده‌اند، غافل نشوند، شیوه‌هایی را به‌کار گرفته است؛ از جمله ‌این‌که دنیا و آخرت را از لحاظ مدت با هم  مقایسه می‌کند. همه می‌دانند که مدت عمر دنیا مدت محدودی است، ولی مدت عمر آخرت نامحدود است. مقایسه دیگر از لحاظ نوع...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-03-28.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/28.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 95
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1395/03/27
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 27/3/95، مطابق با دهم رمضان 1437 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. تحلیلی روان­شناختی از تحولات صدر اسلام (27) نسبت میان دنیا و آخرت بحث ما درباره دنیا و محبت دنیا بود که به حسب آن چه از آیات و روایات استفاده می‌شود، دومین عامل برای لغزش و سقوط انسان است. گفتیم:‌ برای آن که محبت دنیا ما را فریب ندهد، باید ویژگی‌ها و اهمیت آخرت را درک کنیم. اگر بخواهیم درباره آیات قرآن که در موضوع دنیا و آخرت وارد شده است، بحث کنیم باید دو بحث را از هم تفکیک کنیم. یکی بحث اعتقادی است که انسان به عنوان یک اعتقاد واجب (که شرط ایمان، سعادت آخرت و...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-03-27.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/27.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 95
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1395/03/26
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 26/3/95، مطابق با نهم رمضان 1437 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. تحلیلی روان­شناختی از تحولات صدر اسلام (26) دنیا برای آخرت اشاره در جلسات گذشته گفتیم از منابع دینی چنین استفاده می‌شود که سه عامل هوای نفس، حب دنیا، و وساوس شیطانی مهم‌ترین عوامل سقوط و بدبختی انسان هستند. این سه عامل از یکدیگر مستقل نیستند؛ عامل اصلی هوای نفس است، لذائذ دنیا متعلق هوای نفس است، و شیطان با وسوسه‌های خود این عوامل را تقویت می‌کند. چند جلسه با استفاده از آیات و روایات درباره هوای نفس بحث‌هایی را مطرح کردیم. ضرورت بحث از...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-03-26.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/26.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 95
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1395/03/25
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 25/3/95، مطابق با هشتم رمضان 1437 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. تحلیلی روان­شناختی از تحولات صدر اسلام (25)  درجات و پیامدهای متابعت و مخالفت با هوای نفس   مصادیق متنوع پیروی هوای نفس بحث ما درباره هوای نفس، به عنوان مهم‌ترین عامل انحراف انسان بود. از بحث‌های گذشته چند نکته استفاده شد که کمتر مورد توجه یا بحث قرار می‌گیرد؛ اول این‌که پیروی هوای نفس مفهومی انتزاعی است و به معنای عملی خاص نیست. این مفهوم از مفاهیم ماهوی نیست، بلکه طبق بعضی از اصطلاحات، از معقولات ثانیه است و طیف وسیعی از رفتارهای...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-03-25.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/25.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 95
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1395/03/24
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 24/3/95، مطابق با هفتم رمضان 1437 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. تحلیلی روان­شناختی از تحولات صدر اسلام (24) چگونه بر هوای نفس غالب شویم؟   انسان و پیروی از هوای نفس بحث ما درباره عوامل انحراف و سقوط انسان بود و به این نتیجه رسیدیم که مهم‌ترین عامل انحراف، پیروی از هوای نفس است. در دو جلسه گذشته با استفاده از آیات قرآن بحث‌هایی درباره تبعات پیروی از هوای نفس مطرح کردیم. پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که چه کنیم تا بتوانیم بر هوای نفس غالب شویم؟ یک سری عوامل طبیعی و غریزی در ما وجود دارد که ما را به...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-03-24.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/24.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 95
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1395/03/23
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 23/3/95، مطابق با ششم رمضان 1437 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. تحلیلی روان­شناختی از تحولات صدر اسلام (23) هواپرستی؛ ریشه فساد و افساد در جلسات گذشته با توجه به مضامین آیات و روایات به این نتیجه رسیدیم که مهم‌ترین عامل سقوط انسان پیروی از هوای نفس است. با استفاده از برخی از آیات قرآن گفتیم که یکی از آثار پیروی از هوای نفس، ضلالت و گمراهی است. هوای نفس و فساد حاصل بخش دیگری از آیات قرآن این است که پیروی هوای نفس موجب فساد و افساد می‌شود. فساد به این معناست که چیزی به حالتی درآید که آثار مطلوبش را نبخشد و آثار ضدش را...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-03-23.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/23.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 95
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1395/03/22
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 22/3/95، مطابق با پنجم رمضان 1437 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. تحلیلی روان­شناختی از تحولات صدر اسلام (22) هواپرستی؛ ریشه انحراف و سقوط در جلسات گذشته با استفاده از منابع دینی به این نتیجه رسیدیم که عامل انحراف، سقوط و بدبختی انسان هواپرستی است. هم‌چنین درباره مفهوم هواپرستی و هم‌چنین راه‌کارهای جلوگیری از گرفتاری در این دام بحث‌های مختصری ارائه دادیم. جا دارد که بحث مستقلی هم درباره این موضوع از دیدگاه قرآن کریم داشته باشیم. هوای نفس و گمراهی بخشی از آیات قرآن به این دلیل انسان را از پیروی هوای نفس برحذر می...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-03-22_0.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/22.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 95
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1395/03/21
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 21/3/95، مطابق با چهارم رمضان 1437 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. تحلیلی روان­شناختی از تحولات صدر اسلام (21) ضرورت ایمان برای مهار نفس اشاره در جلسات گذشته با بررسی آیات و روایات به این نتیجه رسیدیم که مهم‌ترین عامل برای انحراف و سقوط انسان هوای نفس است. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که چگونه باید از این خطر پیشگیری کنیم و چه راهی را انتخاب کنیم که با این لغزش‌ها و سقوط‌ها مواجه نشویم؟ در جلسه گذشته گفتیم که انسان براساس فطرت خدادادی‌اش طالب لذت و خوشی است و از درد و رنج فرار می‌کند؛ البته به­تدریج...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-03-21_0.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/21.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 95
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1395/03/20
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 20/3/95، مطابق با سوم رمضان 1437 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. تحلیلی روان­شناختی از تحولات صدر اسلام (20) مهار هوای نفس اشاره موضوع بحث ما عوامل انحراف انسان از مسیر حق بود و این سؤال مطرح شد که چگونه کسانی سالیانی دراز راه صحیحی را پیمودند و زحمت‌هایی کشیدند، اما در اواخر عمرشان منحرف شدند و گاهی تا 180 درجه تغییر مسیر دادند. با استفاده از فرمایشات امیرمؤمنان صلوات‌الله‌علیه در نهج‌البلاغه به این نتیجه رسیدیم که هوای نفس، فریب دنیا، و شیطان سه عامل اصلی انحراف هستند. این‌ سه عامل از یکدیگر مستقل نیستند...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-03-20_0.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/20.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 95
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1395/02/29
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 29/2/95، مطابق با یازدهم شعبان 1437 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. تحلیلی روان­شناختی از تحولات صدر اسلام (19) شیطان‌شناسی (2) تأثیر شیطان در شناخت‌ها و امیال در جلسه گذشته درباره اصل خلقت و حکمت آفرینش شیطان و چرایی دشمنی او با انسان سخن گفتیم، و ادامه بحث به این جلسه موکول شد. آن طور که از قرآن و روایات استفاده می‌شود، شیطان کار مستقلی انجام نمی‌دهد بلکه کار او در واقع تقویت و تضعیف کارهایی است که ما انجام می‌دهیم. رفتارهای اختیاری ما از دو منبع اصلی سرچشمه می‌گیرد؛ ما باید چیزهایی را بدانیم تا به...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-02-29.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/19.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 95
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1395/02/22
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 22/2/95، مطابق با چهارم شعبان 1437 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. تحلیلی روان­شناختی از تحولات صدر اسلام (18) شیطان‌شناسی اشاره همان طور که می‌دانید امسال به خاطر سؤالات بسیاری که درباره بعضی از حوادث، موضع‌گیری‌ها و تحولات می‌شد و انسان را به یاد تحولات صدر اسلام می‌انداخت این موضوع را مورد بحث قرار دادیم که چه می‌شود که در رفتار انسان تحول پیدا می‌شود و حتی با این‌که کسانی مدت‌های طولانی راه صحیح را می‌پیمایند ناگهان تغییر مسیر می‌دهند؟ بالاخره همه ما نعمت‌هایی...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-02-22.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/18.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 95
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1395/02/15
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 15/2/95، مطابق با بیست‌وششم رجب 1437 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. تحلیلی روان­شناختی از تحولات صدر اسلام (17) امکان جمع دنیا و آخرت مقدمه در جلسه گذشته سؤالی درباره امکان جمع بین دنیا و آخرت مطرح کردیم. این سؤال وقتی بیشتر جای خودش را باز می‌کند که از یک طرف در قرآن کریم، روایات، دعاها و مناجات‌ها با عباراتی روبه‌رو می‌شویم که در آن‌ها خیر دنیا و آخرت را می‌خواهیم. برای مثال در همین دعای ماه رجب هر روز از خداوند می‌خواهیم که اعطنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا وجمیع خیر الاخرة واصرف عنی...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-02-15.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/17.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 95
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1395/02/08
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 8/2/95، مطابق با نوزدهم رجب 1437 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. تحلیلی روان­شناختی از تحولات صدر اسلام (16) کشت‌زار دنیا دنیا، مذموم یا ممدوح؟ در چند جلسه گذشته بحث‌هایی درباره دنیا به عنوان یکی از عوامل سقوط انسان مطرح شد و با استفاده از آیات و روایات، مطالبی به عرض عزیزان رسید. یکی از سؤالاتی که درباره این موضوع مطرح می‌شود این است که هرچند دنیا در فرهنگ اسلامی به عنوان یک عامل فساد و سقوط و بالاخره امری شرّ به‌شمار می‌رود، که باعث می‌شود انسان‌ها فریب بخورند و از راه حق منحرف شوند، ولی به هر...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-02-08.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/16.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 95
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1395/02/01
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1/2/95، مطابق با دوازدهم رجب 1437 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. تحلیلی روان­شناختی از تحولات صدر اسلام (15) چگونه از شر دنیا راحت بشویم؟! مروری بر آن‌چه گذشت در جلسات پیشین درباره مفهوم دنیا و کاربردهای آن در قرآن و منابع دینی و هم‌چنین علت مذموم بودن آن بحث کردیم. در جلسه گذشته گفتیم وقتی کسی با تأکیدات قرآن، نهج‌البلاغه و دیگر روایات درباره مسئله دنیا و آخرت روبه‌رو می‌شود، منطقاً باید مراحلی را طی کند. مرحله اول این است که اهتمام به حل این مسئله داشته باشد و آن را یک امر جدی بگیرد که باید درباره آن فکر...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-02-01.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/15.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: فروردين 95
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1395/01/25
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 25/1/95، مطابق با پنجم رجب 1437 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. تحلیلی روان­شناختی از تحولات صدر اسلام (14) از آخرت‌باوری تا آخرت‌طلبی   انحرافات در اعتقاد به آخرت در جلسات گذشته درباره جایگاه دنیا در زندگی انسان از دیدگاه معارف اسلامی و ارزش‌های قرآنی بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که حب دنیا و فریفته شدن به‌وسیله آن در منابع دینی مذمت شده است. هم‌چنین گفتیم که مردم نسبت به این مسئله برخوردهای متفاوتی دارند؛ کسانی به‌دلیل شبهاتی منکر عالم آخرت شده، گفته‌اند چنین چیزی امکان ندارد. آیات...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/95-01-25.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/14-2.mp4,https://mesbahyazdi.ir/files/files97/14-1.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: فروردين 95
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1395/01/18
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 18/1/95، مطابق با بیست وهشتم جمادی‌الثانی 1437 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. تحلیلی روان­شناختی از تحولات صدر اسلام (13) دنیا و آخرت اشاره در این دوره این موضوع را مطرح کردیم که چه می‌شود افرادی با سوابق و معلومات خوب تغییر مسیر می‌دهند و گاهی 180درجه مسیرشان عوض می‌شود. در تحلیل این موضوع با استفاده از فرمایشات امیرمؤمنان در نهج­البلاغه به این نتیجه رسیدیم که در سقوط انسان غالباً سه عامل هوای نفس، دنیا و شیطان با هم همکاری دارند. درباره هوای نفس چند جلسه بحث کردیم و پس از جمع‌بندی نتایج، وارد بحث دنیا...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files95/94-01-18.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/13.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: اسفند 94
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1394/12/12
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 12/12/94، مطابق با بیست‌ودوم جمادی‌الاولی 1437 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. تحلیلی روان­شناختی از تحولات صدر اسلام (12) نگاه ابزاری به دنیا   اشاره در جلسه گذشته با استفاده از فرمایشات امیرمؤمنان در نهج‌البلاغه درباره عرصه‌های فریب دنیا و علت مذموم بودن آن سخن گفتیم و  اشاره کردیم که مذموم بودن دنیا به خاطر مزاحمتی است که برای آخرت دارد، ولی همیشه جمع بین دنیا و آخرت محال نیست. بسیاری از مردم تصور می‌کنند که اگر نعمت‌های دنیا نصیب کسی شد، حتما از اهل آخرت نخواهد بود، و اگر کسی بخواهد...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files94/94-12-12.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/12.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: اسفند 94
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1394/12/05
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 05/12/94، مطابق با پانزدهم جمادی‌الاولی 1437 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. تحلیلی روان­شناختی از تحولات صدر اسلام (11) اصالت آخرت و ابزاربودن دنیا ایام سوگواری صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا‌‌‌سلام‌الله‌علیها را به پیشگاه مقدس حضرت ولی‌عصرارواحنافداه و همه دوست‌داران اهل‌بیت تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و امیدواریم خداوند متعال از صدقه سر دوستان حضرت زهرا ما گناهکاران را ببخشد و بیامرزد و همه مسلمین به‌‌خصوص شیعیان را بر دشمنانشان پیروز بفرماید! قبل از شروع بحث برای اطاعت امر مقام...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files94/94-12-05.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/11.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: بهمن 94
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1394/11/28
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 29/11/94، مطابق با هشتم جمادی الاولی 1437 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. تحلیلی روان­شناختی از تحولات صدر اسلام (10) دنیا؛ مطلوب و مذموم در جلسات پیشین، با استفاده از قرآن کریم و فرمایشات امیرمؤمنان در نهج‌البلاغه، به این نتیجه رسیدیم ‌که هوای نفس، دنیا، و شیطان سه عامل انحراف و سقوط انسان‌اند. چند جلسه درباره هوای نفس صحبت کردیم، و از این جلسه می‌خواهیم درباره دنیا صحبت کنیم.  دنیا، صفتی برای حیات در زبان فارسی واژه دنیا را تقریبا مرادف جهان به کار می‌بریم و گاهی حتی از تعبیر دنیای حیوانات، دنیای...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files%2094/94-11-28.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/10.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن

صفحه‌ها