رمضان؛ شهر الله الاکبر

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ: 28 خرداد 1394
جزئیات بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1394/03/28
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
بدون صوت بدون فیلم بدون متن