شرح جلد اول الاسفارالاربعه جزء 1

شرح جلد اول الاسفارالاربعه جزء اول

وزیری، گالینگور، 448 صفحه، چاپ اول 1380، چاپ سوم 1401.

این كتاب، مشتمل بر سلسله درس هاى استاد است كه به قلم حجة الاسلام والمسلمین محمدتقى سبحانى تحقیق و نگارش یافته و آقاى عبدالرسول عبودیت تصحیح محتوایى آن را بر عهده داشته است.

انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(رحمه الله) در زمستان سال 1380 این كتاب را با شمارگان 2000 نسخه به چاپ رسانیده است.

اسفار اربعه، نوشته صدرالمتألهین شیرازى، اندكى پس از وفات وى كتاب درسى حوزه هاى علمیه در زمینه فلسفه شد. تاكنون، شرح ها و تعلیقات متعددى بر این كتاب نگاشته اند. شارحان قدیمى تر، اثر خود را به صورت مكتوب ارائه كرده اند، و شرح هاى جدید، معمولاً حاصل درس هاى شفاهى مدرسان اسفارند كه از نوار پیاده شده و با اندكى ویرایش یا احیاناً تحقیق و نگارش به چاپ رسیده اند.

فاضل محترم، آقاى عبدالرسول عبودیت در پیش گفتار كتاب، شرح استاد را این گونه توصیف كرده اند:

استاد مصباح كه خود، اسفار را نزد استاد مسلّم فلسفه، علامه طباطبایى(رحمه الله) خوانده اند، در سال هاى اخیر، جلدهاى اول و دوم و سوم و هشتم و بخشى از جلد نهم اسفار را در جمع متعددى از طلاب تدریس نموده اند.

ایشان ابتدا فلسفتنا، سپس دروس فلسفه و پس از آن دو دوره نهایة الحكمه را تدریس فرموده اند و در ضمن تدریس نهایة الحكمه، با تتبع در آثار فلسفى مشهور، نظیر كتاب هاى ابن سینا و بهمنیار و شیخ اشراق و امام رازى و خواجه نصیرالدین طوسى و ابوالبركات بغدادى و میرداماد و صدرالمتألهین و حاج ملاهادى سبزوارى و برخى از شروح و تعلیقات آنها و با تحقیقات فراوان، كتاب ارزشمند تعلیقةٌ على نهایة الحكمه را به رشته تحریر درآورده اند. پس از این تدریس و تألیف، یك دوره برهان شفا و یك دوره الهیات شفا، از ابن سینا، و اسفار را تدریس كرده اند. خواننده با دانستن این رشته ممتد از تحصیل و تتبع و تحقیق و تدریس، كه در نهایت به تدریس اسفار انجامیده است، به علاوه دقت نظر و قوه نقادى ایشان، مى تواند حدس بزند كه شرح حاضر شامل چه ویژگى هایى است. در یك كلام، شرحى است پخته، دقیق، بدون تطویل و در مواردى همراه با نقد. ضمناً تعلیقات عربى بر متن اسفار كه به صورت پانوشت طبع شده اند، از استاد است.

این شرح مشتمل بر متن عربى اسفار نیز هست و شروح استاد به زبان فارسى روان در پایان عباراتِ متن اسفار آمده، و نكات مبهم و ظریف متن را به بیانى شیوا موشكافى و تبیین مى كند.

 

پیوندهای مرتبط >>> صوت: شرح جلد اول الأسفار الأربعه جزء اول