خودشناسی برای خودسازی

 

 

خودشناسی برای خودسازی

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

مصباح، محمدتقى، 1313 ـ

   خودشناسى براى خودسازى / تألیف: محمدتقى مصباح یزدى . ـ قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1382.

   128 ص. (انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)؛ 62؛ اخلاق؛ 13)

   كتابنامه به صورت زیرنویس.

   1. خودسازى (اسلام) 2. انسان (اسلام).الف. عنوان.

9 خ 6 م/ 2/ 226 BP

 

 

  • خودشناسی برای خودسازی
  • مؤلف: آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی
  • ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
  • نوبت و تاریخ چاپ: بیست‌ویکم، پاییز 1399
  • چاپ: چاپخانه بوستان کتاب
  • شمارگان: 500
  • قیمت: 13000 تومان

دفتر مرکزی پخش: قم، خیابان شهداء، کوی 24، پلاک 38

تلفن و نمابر: 37742326-025

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابك: 6 ـ 31 ـ 6740 ـ 964