شرح الهیات شفا

قم، مؤسسه در راه حق
تاریخ: 
شنبه, 1 مهر, 1368

شرح «الهیات شفا» مجموعه درس های حضرت استاد آیت الله مصباح ـ‌دام ظله‌ـ طی سال‌های 1368 تا 1370 است كه طی 141 جلسه در مؤسسه در راه حق برای طلاب ارائه شده است. از این مجموعه تاكنون شرح مقاله اول تا پنجم در 3 جلد تدوین و نگارش شده و توسط انتشارات مؤسسه آموزشی و پژهشی امام خمینی(ره) به چاپ رسیده است، و بقیه آن نیز در حال تدوین و نگارش است.
مجموعه پیش‌رو دوره كامل صوتی این جلسات است كه برای استفاده علاقمندان عرضه می‌شود.

عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
مقاله اول ---
مقاله دوم ---
مقاله سوم ---
مقاله چهارم ---
مقاله پنجم ---
مقاله ششم ---
مقاله هفتم ---
مقاله هشتم ---
مقاله نهم ---
مقاله دهم ---