شرح برهان شفا

قم، مؤسسه در راه حق

شرح «برهان شفا» مجموعه درس های حضرت استاد آیت الله مصباح ـ‌دام ظله‌ـ طی سال‌های 1363 تا 1365 است كه در مؤسسه در راه حق برای طلاب ارائه شده است. این درس ها در قالب مجموعه‌ای 4جلدی توسط انتشارات مؤسسه آموزشی و پژهشی امام خمینی(ره) چاپ و منتشر شده است.

عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلد اول شرح برهان شفاء؛ مقاله اول 1 فروردين 1363 ---
جلد دوم شرح برهان شفاء؛ مقاله دوم ---
جلد چهارم شرح برهان شفاء؛ مقاله چهارم ---
جلد سوم شرح برهان شفاء؛ مقاله سوم ---