پاسخ استاد به جوانان پرسش‌گر

 

پاسخ استاد

به

جوانان پرسش‌گر

 

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 ـ

پاسخ استاد به جوانان پرسش‌گر / محمدتقی مصباح یزدی. – قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

352 ص. (کتابنامه به صورت زیرنویس.)

1. اسلام و دولت ـ پرسش‌ها و پاسخ‌ها. 2. آزادی (اسلام) ـ پرسش‌ها و پاسخ‌ها. 3. اسلام و حقوق ـ پرسش‌ها و پاسخ‌ها. 4. شناخت (فلسفه) ـ پرسش‌ها و پاسخ‌ها. الف. عنوان.

2پ6م / 231 BP

پاسخ استاد به جوانان پرسش‌گر

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: نهم، تابستان  1394

چاپ: نگارش

شمارگان : 2000                                                              قیمت: 15000 تومان

دفتر مركزی پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاك 38، تلفن و نمابر: 37742326 ـ 025

شعبه مؤسسه امام خمینی(ره): قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تلفن: 32113629ـ 025

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابک: 6ـ15ـ5883ـ964