نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام

 

 

نگاهی گذرا به

حقوق بشر از دیدگاه اسلام

 

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

تدوین و نگارش:

عبدالحکیم سلیمی

 

 

مصباح یزدى، محمدتقى، 1313 ـ

نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام / محمدتقى مصباح یزدى؛ تدوین و نگارش: عبدالحکیم سلیمی. ـ

قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1388.

ص. 272. (انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) ؛ 536؛ حقوق؛ 26)

ISBN: 978-964-411-364-2

فهرست‌نویسی براساس اطلاعات پیش از انتشار.

کتاب‌نامه به‌صورت زیرنویس.

1. حقوق بشر (اسلام). 2. اسلام و حقوق. 3. آزادی (اسلام). 4. اعلامیه جهانی حقوق بشر ـ نقد و تفسیر. الف. سلیمی، عبدالحکیم، گردآونده. ب. عنوان.

8 ن 6  م / 1/ 230 BP

 

نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تدوین و نگارش: عبدالحکیم سلیمی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: سوم، زمستان 1402

چاپ: اشراق

شمارگان : 500‌‌‌                         قیمت: 190000 تومان

 

مركز پخش : قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاک 38.

تلفن و نمابر: 37742326-025

2-364-411-964-978 :شابک

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است