فهرست مطالب

ره‌توشه؛ پندهای پیامبر صلى‌الله‌علیه‌وآله به ابوذر

عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول؛ كیفیت بندگى و راه رستگارى 15 مهر 1371 ---
جلسه دوم؛ لزوم بهره‌گیرى صحیح از نعمتهاى خداوند 22 مهر 1371 ---
جلسه سوم؛ درك صحیح از واقعیت‌هاى زندگى و استفاده بهینه از عمر 29 مهر 1371 ---
جلسه چهارم؛ توصیه پیامبر به استفاده شایسته از توانایى‌هاى فعلى 6 آبان 1371 ---
جلسه پنجم؛ جمع بندی جلسات گذشته 13 آبان 1371 ---
جلسه ششم؛ نكوهش تحصیل علم براى اهداف دنیوى 20 آبان 1371 ---
جلسه هفتم؛ عظمت و وسعت حقوق نعمت‌هاى خداوند و لزوم توجه به وظایف 27 آبان 1371 ---
جلسه هشتم؛ بیدارى و هوشیارى مؤمن 11 آذر 1371 ---
جلسه نهم؛ همسویى قول و عمل و پاسدارى زبان 25 آذر 1371 ---
جلسه دهم؛ ارزش و اهمیت نماز و تفاوت درجات بهشتیان 2 دى 1371 ---
جلسه یازدهم؛ پیشگامان بهشت و منزلت برخى از تكالیف و درجات بهشت 9 دى 1371 ---
جلسه دوازدهم؛ پرتوی از سیمای درخشان امیرمؤمنان علیه‌السلام 16 دى 1371 ---
جلسه سیزدهم؛ اهمیت و نقش خوف و حزن «1» 23 دى 1371 ---
جلسه چهاردهم؛ اهمیت و نقش خوف و حزن «2» 14 بهمن 1371 ---
جلسه پانزدهم؛ اهمیت و نقش خوف و حزن «3» 21 بهمن 1371 ---
جلسه شانزدهم؛ خردى و كوچكى دنیا، و اهمیت آخرت‌نگرى «۱» 12 آبان 1372 ---
جلسه هفدهم؛ خردى و كوچكى دنیا، و اهمیت آخرت‌نگرى «۲» 19 آبان 1372 ---
جلسه هجدهم؛ ستایش آخرت‌خواهى، زهد و بصیرت در دین و نكوهش دنیاطلبى 26 آبان 1372 ---
جلسه نوزدهم؛ حكمت، بصیرت و گوشه‌اى از سیره عملى پیامبرصلی‌الله‌علیه‌وآله 3 آذر 1372 ---
جلسه بیستم؛ خطر دوستى مال و مقام و ستایش قناعت و ساده‌زیستى 10 آذر 1372 ---
جلسه بیست و یکم؛ آثار گریه براى آخرت، گشادگى قلب مؤمن و تقوا مدارى «۱» 30 آذر 1373 ---
جلسه بیست و دوم؛ آثار گریه براى آخرت، گشادگى قلب مؤمن و تقوا مدارى «۲» 4 آبان 1373 ---
جلسه بیست و سوم؛ بزرگداشت عظمت و جلال پروردگار 4 آبان 1373 ---
جلسه بیست و چهارم؛ عظمت مقام خداوند در نظر فرشتگان 20 مهر 1373 ---
جلسه بیست و پنجم؛ توصیف پیامبر(صلى الله علیه وآله) از بهشت و جهنم 27 مهر 1373 ---
جلسه بیست و ششم؛ اهمیت تفكر و لزوم حفظ عوامل غفلت‌زدا «1» 1 دى 1372 ---
جلسه بیست و هفتم؛ اهمیت تفكر و لزوم حفظ عوامل غفلت‌زدا «۲» 4 آبان 1373 ---
جلسه بیست و هشتم؛ گستره حق و باطل 11 آبان 1373 ---
جلسه بیست و نهم؛ فقیه كامل و نمود رفتارى اعتقاد به توحید افعالى 8 دى 1372 ---
جلسه سی‌ام؛ اهمیت محاسبه، سنجش اعمال و شرم از خدا «۱» 15 دى 1372 ---
جلسه سی و یکم؛ اهمیت محاسبه، سنجش اعمال و شرم از خدا «۲» 18 آبان 1373 ---
جلسه سی و دوم؛ اهمیت محاسبه، سنجش اعمال و شرم از خدا «۳» 25 آبان 1373 ---
جلسه سی‌ و سوم؛ طریق راهیابى به بهشت و جلوه‌هاى حیاى الهى 2 آذر 1373 ---
جلسه سی و چهارم؛ نقش دعاى خالص و عمل شایسته 4 آبان 1373 ---
جلسه سی و پنجم؛ مقام و منزلت بنده خالص در نزد خداوند 4 آبان 1373 ---
جلسه سی و ششم؛ عظمت عبادت و بندگى و تأثیر تكوینى آن 30 آذر 1373 ---
جلسه سی و هفتم؛ بندگى و عبادت، بزرگترین سرمایه انسان 4 آبان 1373 ---
جلسه سی و هشتم؛ مقام ذكر، معاشرت سازنده و معیار گزینش رفیق 14 دى 1373 ---
جلسه سی و نهم؛ زبان، وسیله هدایت و یا گمراهى 21 دى 1373 ---
جلسه چهلم؛ نمودهاى بزرگداشت و اجلال خداوند 4 آبان 1373 ---
جلسه چهل و یکم؛ جلوه عبادت و جایگاه و نقش مساجد در اسلام 22 فروردين 1374 ---
جلسه چهل و دوم؛ منزلت و مقام تقوا، زهد و ورع 30 فروردين 1374 ---
جلسه چهل و سوم؛ بردبارى، مدارا و توكل از دیدگاه پیامبر 6 ارديبهشت 1374 ---
جلسه چهل و چهارم؛ تدبیرات و تقدیرات الهى و نقش اعتقاد و باور راستین 20 ارديبهشت 1374 ---
جلسه چهل و پنجم؛ شناخت خداوند و نظام حكیمانه او 28 ارديبهشت 1374 ---
جلسه چهل و ششم؛ ملاك ارزشمندى از نظر خداوند متعال 3 خرداد 1374 ---