فهرست مطالب

پند جاوید

عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول: پند آسمانی 29 شهريور 1374 ---
جلسه دوم: ارزش‌های بنیادین 5 مهر 1374 ---
جلسه سوم: حالات قلب (1) 12 مهر 1374 ---
جلسه چهارم: حالات قلب (2) 19 مهر 1374 ---
جلسه پنجم: از عبرت تا غفلت 26 مهر 1374 ---
جلسه ششم: راه سعادت 4 آبان 1374 ---
جلسه هفتم: جهاد فرهنگی 10 آبان 1374 ---
جلسه هشتم: علم و عمل 17 آبان 1374 ---
جلسه نهم: پناه امن الهی 1 آذر 1374 ---
جلسه دهم: تربیت 8 آذر 1374 ---
جلسه یازدهم: خوشه‌های تجربه 27 آذر 1374 ---
جلسه دوازدهم: علم‌اندوزی 6 دى 1374 ---
جلسه سیزدهم: حقیقت دنیا 13 دى 1374 ---
جلسه چهاردهم: غرور 13 دى 1374 ---
جلسه پانزدهم: ادب معاشرت 20 دى 1374 ---
جلسه شانزدهم: سرمشق زندگی 9 اسفند 1374 ---
جلسه هفدهم: ارتباط با خدا (1) 23 اسفند 1374 ---
جلسه هجدهم: ارتباط با خدا (2) 29 اسفند 1374 ---
جلسه نوزدهم: دعا (1) 5 ارديبهشت 1375 ---
جلسه بیستم: دعا (2) 12 ارديبهشت 1375 ---
جلسه بیست‌ویکم: یاد مرگ 19 ارديبهشت 1375 ---
جلسه بیست‌ودوم: دنیا و آخرت 26 ارديبهشت 1375 ---
جلسه بیست‌وسوم: آیین زندگی 28 شهريور 1375 ---
جلسه بیست‌وچهارم: هم‌نشین شایسته 4 مهر 1375 ---
جلسه بیست‌وپنجم: آفت ارتباط‌های اجتماعی 11 مهر 1375 ---
جلسه بیست‌وششم؛ اعتصام قلب 2 آبان 1375 ---
جلسه بیست‌وهفتم: آرزوهای طولانی 9 آبان 1375 ---
جلسه بیست‌وهشتم؛ دل صاف 16 آبان 1375 ---
جلسه بیست‌ونهم؛ جایگاه تجربه در زندگی انسان 30 آبان 1375 ---
جلسه سی‌ام: فرصت‌های طلایی 7 آذر 1375 ---
جلسه سی‌ویکم: ریشه برتری‌طلبی 16 آذر 1375 ---
جلسه سی‌ودوم: خطر و حذر 28 آذر 1375 ---
جلسه سی‌وسوم: روابط اجتماعی 12 دى 1375 ---
جلسه سی‌وچهارم: آداب رفاقت (1) 1 اسفند 1375 ---
جلسه سی‌وپنجم: آداب رفاقت (2) 8 اسفند 1375 ---
جلسه سی‌وششم: آداب رفاقت (3) 15 اسفند 1375 ---
جلسه سی‌وهفتم: انواع روزی 22 اسفند 1375 ---
جلسه سی‌وهشتم: دنیای ایده‌آل 20 فروردين 1376 ---
جلسه سی‌ونهم: درس تاریخ (1) 27 فروردين 1376 ---
جلسه چهلم: درس تاریخ (2) 3 ارديبهشت 1376 ---
جلسه چهل‌ویکم: از انسانیت تا... 10 ارديبهشت 1376 ---
جلسه چهل‌ودوم: حق‌شناسی 31 ارديبهشت 1376 ---
جلسه چهل‌وسوم: از فضیلت تا رذیلت 7 خرداد 1376 ---
جلسه چهل‌وچهارم: اهمیت رفیق خوب در زندگی انسان 21 خرداد 1376 ---