فهرست مطالب

شرح دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ: 
سه شنبه, 12 شهريور, 1387
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول: ستایش ستایش‌آموز 13 شهريور 1387 ---
جلسه دوم: ستایش، راهی برای رسیدن به عالی‌ترین مقام 14 شهريور 1387 ---
جلسه سوم: دین، احسان، رضوان 15 شهريور 1387 ---
جلسه چهارم: ماه خدا، راه خدا 16 شهريور 1387 ---
جلسه پنجم: نزول قرآن در ماه رمضان 17 شهريور 1387 ---
جلسه ششم: در برابر قرآن؛ فروتنی یا گردن ‌کشی 18 شهريور 1387 ---
جلسه هفتم: قرآن برنامه‌ی سعادت تا قیامت 19 شهريور 1387 ---
جلسه هشتم: قدر شب قدر را بدانیم! 20 شهريور 1387 ---
جلسه نهم: مراتب روزه‌داری 21 شهريور 1387 ---
جلسه دهم: خلوص نیت، شرط عبودیت 22 شهريور 1387 ---
جلسه یازدهم: شرایط نماز 23 شهريور 1387 ---
جلسه دوازدهم: وظایف مالی 24 شهريور 1387 ---
جلسه سیزدهم: پیوند با خویشاوندان 25 شهريور 1387 ---
جلسه چهاردهم: رسیدگی به همسایگان و محرومان 26 شهريور 1387 ---
جلسه پانزدهم: دوستی و دشمنی خدا محور 27 شهريور 1387 ---
جلسه شانزدهم: ارزش اعمال 28 شهريور 1387 ---
جلسه هفدهم: در آویختن به آن چه نزد او عزیز است 29 شهريور 1387 ---
جلسه هجدهم: موانع نیل به مقام قرب 30 شهريور 1387 ---
جلسه نوزدهم: کمین‌های شیطان در مسیر قرب به خدا 31 شهريور 1387 ---
جلسه بیستم: عوامل انحراف فکری 1 مهر 1387 ---
جلسه بیست و یکم: وسوسه‌های فکری و عملی 2 مهر 1387 ---
جلسه بیست و دوم: ماه نجات از آتش 3 مهر 1387 ---
جلسه بیست و سوم: شستشو در زلال رمضان 4 مهر 1387 ---
جلسه بیست و چهارم: بازگشت به صراط مستقیم 5 مهر 1387 ---
جلسه بیست و پنجم: یک ماه مالامال از اطاعت و عبادت 6 مهر 1387 ---
جلسه بیست و ششم: در جمع صالحان 7 مهر 1387 ---
جلسه بیست و هفتم: راز و رمز صلوات 8 مهر 1387 ---