فهرست مطالب

درس هاى اخلاق؛ پندهای امام صادق علیه‌السلام به ره‌جویان صادق

عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول: دوستان واقعى اهل بیت (علیهم السلام) 16 مهر 1376 ---
جلسه دوم: محاسبه نفس (1) 23 مهر 1376 ---
جلسه سوم: محاسبه نفس (2) 30 مهر 1376 ---
جلسه چهارم: نگاه مؤمن به دنیا 7 آبان 1376 ---
جلسه پنجم: دعوت به اهل بیت(علیهم السلام) با رفتار و گفتار 14 آبان 1376 ---
جلسه ششم: نشانه‌هاى ایمان و مؤمن حقیقى 5 آذر 1376 ---
جلسه هفتم: رابطه ابزار انگارى دین و جهل دینى 12 آذر 1376 ---
جلسه هشتم: ثمرات استقامت در دین‌دارى 19 آذر 1376 ---
جلسه نهم: شرط نجات‌بخش بودن ولایت اهل بیت(علیهم السلام) 26 آذر 1376 ---
جلسه دهم: خوف و رجا 3 دى 1376 ---
جلسه یازدهم: شادى از دیدگاه اسلام 22 بهمن 1376 ---
جلسه دوازدهم: دام‌هاى شیطانى 29 بهمن 1376 ---
جلسه سیزدهم: برحذر بودن از چند كاستى اخلاقى 6 اسفند 1376 ---
جلسه چهاردهم: پاداش‌هایى بزرگ براى شیعیان واقعى 13 اسفند 1376 ---
جلسه پانزدهم: شیعه از منظر امام صادق(علیه السلام) 20 اسفند 1376 ---
جلسه شانزدهم: گناه مغفور و نیكى مقبول 27 اسفند 1376 ---
جلسه هفدهم: راه رسیدن به جوار الهى 19 فروردين 1377 ---
جلسه هجدهم: چند نكته و سفارش اخلاقى (1) 18 ارديبهشت 1377 ---
جلسه نوزدهم: چند نكته و سفارش اخلاقى (2) 23 ارديبهشت 1377 ---
جلسه بیستم: عاقل، برحذر از تملق جاهل 30 ارديبهشت 1377 ---
جلسه بیست و یکم: رابطه مؤمن با دنیا و مادیات (1) 6 خرداد 1377 ---
جلسه بیست و دوم: رابطه مؤمن با دنیا و مادیات (2) 22 مهر 1377 ---
جلسه بیست و سوم: رابطه مؤمن با مؤمنان دیگر (1) 29 مهر 1377 ---
جلسه بیست و چهارم: رابطه مؤمن با مؤمنان دیگر (2) 6 آبان 1377 ---
جلسه بیست و پنجم: پندهایى براى خردورزان (1) 27 آبان 1377 ---
جلسه بیست و ششم: پندهایى براى خردورزان (2) 4 آذر 1377 ---
جلسه بیست و هفتم: سفارش‌هاى عیسى بن مریم(علیه السلام) به حواریون (1) 11 آذر 1377 ---
جلسه بیست و هشتم: سفارش‌هاى عیسى بن مریم(علیه السلام) به حواریون (2) 18 آذر 1377 ---
جلسه بیست و نهم: اخلاق سالكان (1) 28 بهمن 1377 ---
جلسه سی ام: اخلاق سالكان (2) 5 اسفند 1377 ---
جلسه سی و یکم: خدا و آخرت، غایت افعال مؤمن (2) 12 اسفند 1377 ---
جلسه سی و دوم: خدا و آخرت، غایت افعال مؤمن (2) 19 اسفند 1377 ---
جلسه سی و سوم: خدا و آخرت، غایت افعال مؤمن (3) 18 فروردين 1378 ---
جلسه سی و چهارم: خدا و آخرت، غایت افعال مؤمن (4) 25 فروردين 1378 ---
جلسه سی و پنجم: نماز مقبول و آثار آن 15 ارديبهشت 1378 ---
جلسه سی و ششم: بحثى پیرامون حیا (1) 22 ارديبهشت 1378 ---
جلسه سی و هفتم: بحثى پیرامون حیا (2) 29 ارديبهشت 1378 ---
جلسه سی و هشتم: بحثى پیرامون حیا (3) 5 خرداد 1378 ---
جلسه سی و نهم: محبت اهل بیت(علیهم السلام) ، پایه محكم اسلام 12 خرداد 1378 ---