فهرست مطالب

پندهای امام صادق علیه‌السلام به ره‌جویان صادق

عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول؛ دوستان واقعى اهل بیت (علیهم السلام) 16 مهر 1376 ---
جلسه دوم؛ محاسبه نفس (1) 23 مهر 1376 ---
جلسه سوم؛ محاسبه نفس (2) 30 مهر 1376 ---
جلسه چهارم؛ نگاه مؤمن به دنیا 7 آبان 1376 ---
جلسه پنجم؛ دعوت به اهل بیت(علیهم السلام) با رفتار و گفتار 14 آبان 1376 ---
جلسه ششم؛ نشانه‌هاى ایمان و مؤمن حقیقى 5 آذر 1376 ---
جلسه هفتم؛ رابطه ابزار انگارى دین و جهل دینى 12 آذر 1376 ---
جلسه هشتم؛ ثمرات استقامت در دین‌دارى 19 آذر 1376 ---
جلسه نهم؛ شرط نجات‌بخش بودن ولایت اهل بیت(علیهم السلام) 26 آذر 1376 ---
جلسه دهم؛ خوف و رجا 3 دى 1376 ---
جلسه یازدهم؛ شادى از دیدگاه اسلام 22 بهمن 1376 ---
جلسه دوازدهم؛ دام‌هاى شیطانى 29 بهمن 1376 ---
جلسه سیزدهم؛ برحذر بودن از چند كاستى اخلاقى 6 اسفند 1376 ---
جلسه چهاردهم؛ پاداش‌هایى بزرگ براى شیعیان واقعى 13 اسفند 1376 ---
جلسه پانزدهم؛ شیعه از منظر امام صادق(علیه السلام) 20 اسفند 1376 ---
جلسه شانزدهم؛ گناه مغفور و نیكى مقبول 27 اسفند 1376 ---
جلسه هفدهم؛ راه رسیدن به جوار الهى 19 فروردين 1377 ---
جلسه هجدهم؛ چند نكته و سفارش اخلاقى (1) 18 ارديبهشت 1377 ---
جلسه نوزدهم؛ چند نكته و سفارش اخلاقى (2) 23 ارديبهشت 1377 ---
جلسه بیستم؛ عاقل، برحذر از تملق جاهل 30 ارديبهشت 1377 ---
جلسه بیست و یکم؛ رابطه مؤمن با دنیا و مادیات (1) 6 خرداد 1377 ---
جلسه بیست و دوم؛ رابطه مؤمن با دنیا و مادیات (2) 22 مهر 1377 ---
جلسه بیست و سوم؛ رابطه مؤمن با مؤمنان دیگر (1) 29 مهر 1377 ---
جلسه بیست و چهارم؛ رابطه مؤمن با مؤمنان دیگر (2) 6 آبان 1377 ---
جلسه بیست و پنجم؛ پندهایى براى خردورزان (1) 27 آبان 1377 ---
جلسه بیست و ششم؛ پندهایى براى خردورزان (2) 4 آذر 1377 ---
جلسه بیست و هفتم؛ سفارش‌هاى عیسى بن مریم(علیه السلام) به حواریون (1) 11 آذر 1377 ---
جلسه بیست و هشتم؛ سفارش‌هاى عیسى بن مریم(علیه السلام) به حواریون (2) 18 آذر 1377 ---
جلسه بیست و نهم؛ اخلاق سالكان (1) 28 بهمن 1377 ---
جلسه سی‌ام؛ اخلاق سالكان (2) 5 اسفند 1377 ---
جلسه سی و یکم؛ خدا و آخرت، غایت افعال مؤمن (2) 12 اسفند 1377 ---
جلسه سی و دوم؛ خدا و آخرت، غایت افعال مؤمن (2) 19 اسفند 1377 ---
جلسه سی و سوم؛ خدا و آخرت، غایت افعال مؤمن (3) 18 فروردين 1378 ---
جلسه سی و چهارم؛ خدا و آخرت، غایت افعال مؤمن (4) 25 فروردين 1378 ---
جلسه سی و پنجم؛ نماز مقبول و آثار آن 15 ارديبهشت 1378 ---
جلسه سی و ششم؛ بحثى پیرامون حیا (1) 22 ارديبهشت 1378 ---
جلسه سی و هفتم؛ بحثى پیرامون حیا (2) 30 ارديبهشت 1378 ---
جلسه سی و هشتم؛ بحثى پیرامون حیا (3) 5 خرداد 1378 ---
جلسه سی و نهم؛ محبت اهل بیت(علیهم السلام)، پایه محكم اسلام 12 خرداد 1378 ---