فطرت از نگاه قرآن

در جلسه با اعضای هیأت علمی گروه علوم تربيتی مؤسسه امام خمينی(ره)
تاریخ: 
دوشنبه, 10 اسفند, 1394
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
کاربردهای واژه فطرت 10 اسفند 1394 ---
قلمرو فطرت در کاربرد قرآنی 22 اسفند 1394 ---
مفهوم‌شناسی فطرت 14 تير 1395 ---