جنگ و جهاد در قرآن

 

 

جنگ و جهاد در قرآن

 

 

 

 

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تدوین و نگارش:

محمدحسین اسکندری

محمدمهدی نادری قمی

 

جنگ و جهاد در قرآن

مؤلف: آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

چاپ: نگارش

نوبت و تاریخ چاپ: چهارم، تابستان 1394

شمارگان : 2000

قیمت: 10000 تومان

دفتر مرکز پخش: قم، خیابان شهداء، کوی 24، پلاک 38

تلفن و نمابر: 37742326-025

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابك 2-007-411-964