آثار گفتاری

نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/03/11
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 11/3/98، مطابق با بیست‌و‌ششم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (15) گستره ارزش‌های اخلاقی از دیدگاه اسلام اشاره یکی از مباحثی که در جلسات گذشته مطرح کردیم مقایسه بین نظام اخلاقی اسلامی با نظام اخلاقی بشری حاکم بر جهان بود. گفتیم یکی از زمینه‌های اختلاف بین این دو نظام، گستره مسائل و ارزش‌های اخلاقی است. البته فراموش نکنیم که بر اساس همان تعریفی که انتخاب کردیم، ارزش‌ها یا فضائل اخلاقی شامل همه رفتارهای ارزشی می‌شوند. بر اساس این تعریف، گستره ارزش‌های اخلاقی در...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-03-11.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/03/10
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 10/3/98، مطابق با بیست‌و‌پنجم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (14) حق و تکلیف در غرب و اسلام ضرورت بحث در این دوره از مباحث، ابتدا در نظر داشتیم که بحثی را درباره نظام اخلاق اجتماعی اسلام مطرح کنیم. اما پس از ذکر مقدماتی، یک دهه تعطیلی پیش آمد و نتوانستیم بحث را به آن صورتی که پیش‌بینی کرده بودیم، به پیش ببریم. از این‌رو در این جلسات باقی‌مانده فرصت را غنیمت شمردم که مقداری درباره برخی از مسئولیت‌هایی که به‌خصوص ما طلاب داریم و احیانا از آن غفلت می‌کنیم، صحبت...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-03-10.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/03/09
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 9/3/98، مطابق با بیست‌و‌چهارم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (13) برتری نظام اخلاقی اسلام تفاوت‌های نظام اخلاقی اسلام با نظام اخلاقی غرب بحث ما درباره اخلاق اجتماعی از دیدگاه اسلام بود و به مناسبت به مکاتب مختلف اخلاقی که از دیرباز تاکنون بین بشر رواج پیدا کرده و طرفدارانی پیدا کرده است، اشاره‌ای کردیم. در جلسه گذشته گفتیم که این نظام اخلاقی که امروز بر اکثریت جهان غالب است، مبتنی بر جهان‌بینی خاصی است  و با نظام اخلاقی اسلام در چند نکته اختلاف دارد؛ اول این‌که...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-03-09.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/03/08
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 8/3/98، مطابق با بیست‌وسوم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (12) فرهنگ غربی در تعارض با نظام حقوقی و اخلاقی اسلام مقدمه در این دوره از جلسات موضوع اخلاق اجتماعی از دیدگاه اسلام را مطرح کردیم و به کلیات و مقدماتی در این‌ باره پرداختیم. ما امروز در روزگاری زندگی می‌کنیم که با قرن قبل بسیار متفاوت است و از لحاظ‌های مختلف ضرورت‌هایی در جامعه پدید آمده است که حتی نمونه‌ آن در زمان گذشته نبوده است. طبعا این تحولات، نیازهایی جدیدی را ایجاد کرده است و ایجاب می‌کند که کسانی...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-03-08.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/28
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 28/2/98، مطابق با دوازدهم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (11) ملاک ارزش‌گذاری رفتارهای اجتماعی در اسلام اشاره در شب‌های گذشته گفتیم که اولین موضوع اخلاق اجتماعی که منطقا باید درباره‌اش بحث کرد، این است که حفظ حیات افرادی که در جامعه شرکت دارند، اولین ارزش مثبت اخلاقی است، و متقابلا ضربه زدن به حیات افراد که نمونه کامل‌اش قتل نفس است، اولین ارزش منفی برای اخلاق اجتماعی به‌شمار می‌رود. همچنین گفتیم که بعد از حفظ حیات انسان‌هایی که در یک جامعه عضویت دارند و مجموعا...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-28.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/11.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/27
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 27/2/98، مطابق با یازدهم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (10) عدل و احسان؛ دو رکن ارزش‌های اجتماعی اسلام جامعه؛ وجودی حقیقی یا اعتباری؟! موضوع بحث ما، اخلاق اجتماعی از دیدگاه اسلام بود. بعد از ذکر مقدماتی گفتیم اولین ارزش مثبت اجتماعی، حفظ جان افراد جامعه و اولین ارزش منفی، نابود کردن، کشتن و کمک کردن به کوتاهی عمر انسان‌ها و چیزهایی از این قبیل است. روشن است که وقتی این ارزش رعایت شود و حقوقی که متعلق به این ارزش است تأمین گردد، زمینه فراهم می‌شود تا جامعه مطلوبی شکل بگیرد. البته...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-27.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/10.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/26
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 26/2/98، مطابق با دهم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (9) روش‌های تربیتی اسلام در مبارزه با شرور اجتماعی نقش «دیگری» در افعال اجتماعی بحث ما درباره اخلاق اجتماعی بود. گفتیم اخلاق اجتماعی آن است که ارتباط با دیگری دارد، زمینه دیگرخواهی در آن فراهم می‌شود و مسئله خدمت به انسان دیگر یا ضرر زدن به انسان دیگری در آن لحاظ می‌شود. ملاحظه «غیر» در این افعال سه حیثیت دارد؛ 1. یک حیثیت این است که اصلا مفهوم آن در ارتباط با غیر است؛ برای مثال در سخن گفتن، تا شنونده‌...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-26_0.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/9.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/25
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 25/2/98، مطابق با نهم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (8) انگیزه‌های سلب حیات، و روش تربیتی اسلام اشاره در جلسه گذشته گفتیم که درباره روابط اجتماعی و ارزش‌هایی که در این باره مطرح می‌شود، اولین فصلی که باید مورد توجه قرار گیرد حفظ نفوس انسان‌هایی است که زندگی اجتماعی را تشکیل می‌دهند؛ زیرا سایر ارزش‌ها هنگامی مطرح می‌شود که جامعه‌ای باشد و نفوس آن محفوظ باشد. ارزش مثبت در این‌جا، حفظ نفوس، کمک به ادامه حیات و بقای نفوس است، و در مقابل ارزش منفی، سلب حیات...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-25.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/8.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/24
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 24/2/98، مطابق با هشتم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (6) روش‌های تربیت اخلاقی و ضروری‌تری حق اجتماعی در اسلام اشاره بحث ما درباره اخلاق اجتماعی از دیدگاه اسلام و تفاوت این دیدگاه با سایر مکاتب اخلاقی بود. گفتیم مهم‌ترین اختلافی که بین نظام اخلاقی اسلام با دیگر نظام‌های اخلاقی وجود دارد، اختلاف در اهداف است. آن‌چه مورد نظر مکاتب اخلاقی بشری است این‌ است که با رعایت اصول اخلاقی، انسان زندگی آرام، آسوده و مرفهی داشته باشد، اما هدف از اخلاق در اسلام بسیار فراتر از این...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-24.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/7.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/23
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 23/2/98، مطابق با هفتم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (6) اخلاق اجتماعی اسلام، مقدمه قرب الهی اشاره در جلسات گذشته بحث ما به این جا رسید که از نظر مبانی اسلامی، نظام اخلاقی را می‌توان بر اصول برهانی مبتنی کرد؛ چیزی که در سایر نظام‌های اخلاقی یا مکاتب مربوط به آن‌ها، کار آسانی نیست و شاید در بعضی از آن‌ها ناشدنی است. اجمالا اشاره کردیم که اساس این برهان از اثبات وجود خدای متعال و صفات او سرچشمه می‌گیرد؛ یعنی ابتدا باید بر وجود خدا و صفات الهی برهان اقامه کنیم تا بتوانیم...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-23.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/6.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/22
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 22/2/98، مطابق با ششم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (5) معرفت خدا؛ مبنای اخلاق اجتماعی اسلام اشاره در جلسات گذشته مقدماتی را درباره اخلاق اجتماعی از دیدگاه اسلام ذکر کردیم، و به این‌جا رسیدیم که در اخلاق انسانی، علما، دانشمندان و فیلسوفان اخلاق به دنبال این هستند که زندگی آرام و آسوده‌ای برای جامعه فراهم شود، و از آن‌جا که زندگی اجتماعی به مقرراتی نیاز دارد که آن مقررات نظام حقوقی جامعه را تشکیل می‌دهد، باید سعی کرد که عاملی درونی در افراد به وجود بیاید که برای رعایت این...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-22_0.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/5.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/21
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 21/2/98، مطابق با پنجم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (4) اخلاق اجتماعی اسلام؛ مسایلی برهانی اشاره در جلسات گذشته به بحث‌هایی مقدماتی درباره اخلاق اسلامی پرداختیم و به این‌جا رسیدیم که معروف‌ترین کاربرد واژه اخلاق، اخلاق اجتماعی است. موضوع اخلاق اجتماعی روابط انسان‌ها با یک‌دیگر است و در همه فرهنگ‌ها، زبان‌ها و مذاهب، واژه اخلاق و مرادفات آن در چنین موردی به کار می‌رود؛ البته در بعضی از کاربردها این واژه کاربردی وسیع‌تر از اخلاق اجتماعی دارد. در جلسه...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-21_0.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/4.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/20
بسم الله  الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 20/2/98، مطابق با چهارم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (3) نهادهای ضروری برای زندگی اجتماعی انسان اشاره در جلسات گذشته گفتیم که واژ ه اخلاق در کاربردهای محاوراتی و علمی اختلافاتی از نظر مفهوم و کاربرد دارد. با توجه به این اختلاف مفهومی که در کاربردهای اخلاق ملاحظه می‌شود، می‌توان برای انواع اخلاق سه دسته کلی شناسایی کرد که هر کدام شاخه‌های مختلفی دارد؛ اخلاق عرفی، اخلاق فلسفی یا علمی، و اخلاق دینی. مسایلی که در بین هر سه دسته از اخلاق مشترک است، مسائل و روابط اجتماعی است. در...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-20.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/3.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/19
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 19/2/98، مطابق با سوم رمضان 1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.  (2) ویژگی‌های مکتب اخلاقی اسلام اشاره در جلسه گذشته بحثی مقدماتی درباره کاربردهای واژه اخلاق داشتیم و گفتیم: واژه اخلاق در محاورات عرفی درباره رفتار انسان با انسان‌های دیگر به کار می‌رود و به کسی که با دیگران با خوش‌رویی، لبخند و مهربانی سخن بگوید، خوش اخلاق و به کسی‌که با دیگران با تندی و عصبانیت برخورد کند، بداخلاق می‌گویند. ولی در مباحث علمی کاربرد این واژه بسیار وسیع‌تر می‌شود و قضاوت درباره خوبی و بدی‌ آن نیز تفاوت...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-19.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/2.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/01
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: فروردين 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/01/28
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 28/1/98، مطابق با یازدهم شعبان 1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. شرح دعای مکارم الاخلاق (23) جهان؛ بستر تکامل انسان اشاره در جلسه گذشته در ضمن بحث‌هایی که در توضیح بخش‌هایی از دعای مکارم الاخلاق داشتیم، فرصتی فراهم شد تا به برخی از شبهاتی بپردازیم که درباره این مطالب مطرح می‌شود، و گاهی خطرهایی جدی برای نوجوان‌ها و نسل آینده ایجاد می‌کند. گفتیم اگرچه ظاهر برخی از این شبهات درباره دعا کردن است، اما ریشه‌ آن‌ها به مسایلی می‌رسد که اساس دین را به خطر می‌اندازد. هم‌چنین گفتیم که...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-01-28.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/13980128.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: فروردين 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/01/21
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 21/1/98، مطابق با چهارم شعبان 1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. شرح دعای مکارم الاخلاق (22) دوراهی بهشت و دوزخ اللَّهُمَّ إِلَى مَغْفِرَتِكَ وَفَدْتُ، وَإِلَى عَفْوِكَ قَصَدْتُ، وَإِلَى تَجَاوُزِكَ اشْتَقْتُ، وَبِفَضْلِكَ وَثِقْتُ، وَلَیْسَ عِنْدِی مَا یُوجِبُ لِی مَغْفِرَتَكَ، وَلَا فِی عَمَلِی مَا أَسْتَحِقُّ بِهِ عَفْوَكَ، وَمَا لِی بَعْدَ أَنْ حَكَمْتُ عَلَى نَفْسِی إِلَّا فَضْلُكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَتَفَضَّلْ عَلَیَّ. اللَّهُمَّ وَأَنْطِقْنِی بِالْهُدَى، وَأَلْهِمْنِی التَّقْوَى، وَوَفِّقْنِی لِلَّتِی هِیَ...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-01-21.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/97.01.21.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: فروردين 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/01/18
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 18/1/98، مطابق با دوم رمضان 1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.  (1) مکتب اخلاقی برتر اشاره واژه اخلاق کاربردهای متفاوتی دارد و تلقی و انتظار مخاطبان از آن به این‌ بستگی دارد که در چه محیطی بوده و با چه مفاهیمی آشنا باشند. از این‌رو در این جلسه توضیحی درباره کاربردهای مختلف واژه اخلاق می‌دهیم و به بحث‌های گوناگونی که در این زمینه مطرح می‌شود، اشاره می‌کنیم. اخلاق عرفی، دینی، و عقلی در گفت‌وگوهای عادی که بین عموم مردم انجام می‌گیرد، کلمه اخلاق با پیشوند «خوش» یا «بد...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-18.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/1.RAMAZAN.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: فروردين 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/01/10
مقابله با جهل و نفاق،  وظیفه اصلی نیروهای انقلاب در گام دوم بیانات حضرت آیت‌الله مصباح در جلسه با جمعی از فعالان فرهنگی و پیشكسوتان انقلابی قم در تاریخ 10/1/1398 بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلوه والسلام علی سیدالانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی‌القاسم محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین  المعصومین   اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه‌الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً وتمتعه فیها طویلاً. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان‌الله‌علیه و شهدای والامقام اسلام صلواتی اهدا می‌کنیم. مقدمه تشریف فرمایی عزیزان را به این مؤسسه که به نام مبارک امام(ره) مزین است، خوش‌آمد عرض می‌کنم. بنده هم به نوبه خودم فرارسیدن ایام مبارک ماه رجب و اعیاد شعبانیه را به پیشگاه مقدس ولی‌عصر اروحنا...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/98-01-10.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: اسفند 97
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1397/12/22
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 22/12/97، مطابق با ششم رجب 1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. شرح دعای مکارم الاخلاق (21) جایگاه دعا برای امور اختیاری اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَلَا أُظْلَمَنَّ وَأَنْتَ مُطِیقٌ لِلدَّفْعِ عَنِّی، وَلَا أَظْلِمَنَّ وَأَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى الْقَبْضِ مِنِّی، وَلَا أَضِلَّنَّ وَقَدْ أَمْكَنَتْكَ هِدَایَتِی، وَلَا أَفْتَقِرَنَّ وَمِنْ عِنْدِكَ وُسْعِی، وَلَا أَطْغَیَنَّ  وَمِنْ عِنْدِكَ وُجْدِی. حضرت امام سجاد‌علیه‌السلام در این فراز از دعای مکارم الاخلاق از خداوند می‌خواهد که نگذار من مظلوم واقع شوم...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-12-22.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97.12.22.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: اسفند 97
جزئیات بدون صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1397/12/19
بسم الله الرحمن الرحیم روحانیت، مخاطب اصلی برخی بندهای بیانیه گام دوم بیانات حضرت آیت‌الله مصباح در جلسه کانون طلوع در تاریخ 19/12/97   بیانیه گام دوم انقلاب و وظیفه ما همه ما در مقابل بیانیه «گام دوم انقلاب» مقام معظم رهبری‌ادام‌الله‌ظله‌الشریف وظیفه‌ای داریم و کاری باید انجام بدهیم. باید ببینیم چه کاری باید انجام بدهیم و در بین کارهایی که می‌توان انجام داد، کدام اهم است  که آن را در اولویت قرار بدهیم و اگر وقت و توانی باقی ماند، برای کارهای اولویت دوم و سوم اقدام کنیم. مقام معظم رهبری در این بیانیه مطالبی را با تعبیرات مختلفی مورد تأکید قرار دادند و مشخص کردند که باید این کارها انجام شود. مخاطب برخی از این مطالب عموم مردم هستند؛ یعنی هر کسی در هر جایی باید در حد توان خودش در جهت تحقق این امور تلاش کند، به هر اندازه...
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: اسفند 97
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1397/12/15
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 15/12/97، مطابق بیست‌وهشتم جمادی الثانی 1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. شرح دعای مکارم الاخلاق (20) عوامل و موانع قلبی و رفتاری سیر الی الله اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا یُلْقِی الشَّیْطَانُ فِی رُوعِی مِنَ التَّمَنِّی وَالتَّظَنِّی وَالْحَسَدِ ذِكْراً لِعَظَمَتِكَ، وَتَفَكُّراً فِی قُدْرَتِكَ، وَتَدْبِیراً عَلَى عَدُوِّكَ، وَمَا أَجْرَى عَلَى لِسَانِی مِنْ لَفْظَةِ فُحْشٍ أَوْ هُجْرٍ أَوْ شَتْمِ عِرْضٍ أَوْ شَهَادَةِ بَاطِلٍ أَوِ اغْتِیَابِ مُؤْمِنٍ غَائِبٍ أَوْ سَبِّ حَاضِر وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ نُطْقاً بِالْحَمْدِ لَكَ، وَإِغْرَاقاً...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-12-15.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97.12.15.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: اسفند 97
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1397/12/08
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 8/12/97، مطابق چهاردهم جمادی الثانی 1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. شرح دعای مکارم الاخلاق (19) چشم امید مرا به خود بدوز! اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی أَصُولُ بِكَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَأَسْأَلُكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَأَتَضَرَّعُ إِلَیْكَ عِنْدَ الْمَسْكَنَةِ، وَلَا تَفْتِنِّی بِالاسْتِعَانَةِ بِغَیْرِكَ إِذَا اضْطُرِرْتُ، وَلَا بِالْخُضُوعِ لِسُؤَالِ غَیْرِكَ إِذَا افْتَقَرْتُ، وَلَا بِالتَّضَرُّعِ إِلَى مَنْ دُونَكَ إِذَا رَهِبْتُ، فَأَسْتَحِقَّ بِذَلِكَ خِذْلَانَكَ وَمَنْعَكَ وَإِعْرَاضَكَ، یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ. اشاره در جلسات...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-12-08.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97.12.08.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: بهمن 97
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1397/11/24
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 24/11/97، مطابق هفتم جمادی الثانی 1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. شرح دعای مکارم الاخلاق (18) توشه‌های راه بندگی   اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَیَّ إِذَا كَبِرْتُ، وَأَقْوَى قُوَّتِكَ فِیَّ إِذَا نَصِبْتُ، وَلَا تَبْتَلِیَنِّی بِالْكَسَلِ عَنْ عِبَادَتِكَ، وَلَا الْعَمَى عَنْ سَبِیلِكَ، وَلَا بِالتَّعَرُّضِ لِخِلَافِ مَحَبَّتِكَ، وَلَا مُجَامَعَةِ مَنْ تَفَرَّقَ عَنْكَ، وَلَا مُفَارَقَةِ مَنِ اجْتَمَعَ إِلَیْكَ. اشاره  در جلسات گذشته به این نتیجه رسیدیم که آفرینش انسان در...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-11-24.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/13971118.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن

صفحه‌ها