مشكات

حقیقت عالی‌ترین مرتبه نیت برای ما به خوبی روشن نیست؛ گرچه گاهی مشابه آن را در روابط انسانی  خودمان می‌بینیم. كسی را تصور كنید كه خدمتی به دیگری می‌كند، ولی نه ترسی از او دارد، نه به طمع دریافت مزد و اجرت، این كار را انجام می‌دهد، بلكه به خاطر علاقه‌ای كه به او دارد، محبتش را در قالب این خدمت ابراز می‌كند. خداوند بندگانی دارد كه فقط به خاطر عشق و محبتی كه به او دارند، عبادتش می‌کنند؛«وَلَكِنِّی أَعْبُدُهُ‏ حُبّاً لَه‏».
                                  درس‌های اخلاق رمضان 1434؛جلسه هجدهم: والاترین صبر