صوت و فیلم

صوت:

نعمت انقلاب اسلامی و وظیفه ما!

در دیدار با عموم مردم، مشهد مقدس
تاریخ: 
چهارشنبه, 30 بهمن, 1398