آثار گفتاری

نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/25
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 25/2/98، مطابق با نهم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (8) انگیزه‌های سلب حیات، و روش تربیتی اسلام اشاره در جلسه گذشته گفتیم که درباره روابط اجتماعی و ارزش‌هایی که در این باره مطرح می‌شود، اولین فصلی که باید مورد توجه قرار گیرد حفظ نفوس انسان‌هایی است که زندگی اجتماعی را تشکیل می‌دهند؛ زیرا سایر ارزش‌ها هنگامی مطرح می‌شود که جامعه‌ای باشد و نفوس آن محفوظ باشد. ارزش مثبت در این‌جا، حفظ نفوس، کمک به ادامه حیات و بقای نفوس است، و در مقابل ارزش منفی، سلب حیات...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-25.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/8.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/24
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 24/2/98، مطابق با هشتم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (6) روش‌های تربیت اخلاقی و ضروری‌تری حق اجتماعی در اسلام اشاره بحث ما درباره اخلاق اجتماعی از دیدگاه اسلام و تفاوت این دیدگاه با سایر مکاتب اخلاقی بود. گفتیم مهم‌ترین اختلافی که بین نظام اخلاقی اسلام با دیگر نظام‌های اخلاقی وجود دارد، اختلاف در اهداف است. آن‌چه مورد نظر مکاتب اخلاقی بشری است این‌ است که با رعایت اصول اخلاقی، انسان زندگی آرام، آسوده و مرفهی داشته باشد، اما هدف از اخلاق در اسلام بسیار فراتر از این...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-24.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/7.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/23
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 23/2/98، مطابق با هفتم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (6) اخلاق اجتماعی اسلام، مقدمه قرب الهی اشاره در جلسات گذشته بحث ما به این جا رسید که از نظر مبانی اسلامی، نظام اخلاقی را می‌توان بر اصول برهانی مبتنی کرد؛ چیزی که در سایر نظام‌های اخلاقی یا مکاتب مربوط به آن‌ها، کار آسانی نیست و شاید در بعضی از آن‌ها ناشدنی است. اجمالا اشاره کردیم که اساس این برهان از اثبات وجود خدای متعال و صفات او سرچشمه می‌گیرد؛ یعنی ابتدا باید بر وجود خدا و صفات الهی برهان اقامه کنیم تا بتوانیم...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-23.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/6.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/22
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 22/2/98، مطابق با ششم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (5) معرفت خدا؛ مبنای اخلاق اجتماعی اسلام اشاره در جلسات گذشته مقدماتی را درباره اخلاق اجتماعی از دیدگاه اسلام ذکر کردیم، و به این‌جا رسیدیم که در اخلاق انسانی، علما، دانشمندان و فیلسوفان اخلاق به دنبال این هستند که زندگی آرام و آسوده‌ای برای جامعه فراهم شود، و از آن‌جا که زندگی اجتماعی به مقرراتی نیاز دارد که آن مقررات نظام حقوقی جامعه را تشکیل می‌دهد، باید سعی کرد که عاملی درونی در افراد به وجود بیاید که برای رعایت این...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-22_0.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/5.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/21
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 21/2/98، مطابق با پنجم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (4) اخلاق اجتماعی اسلام؛ مسایلی برهانی اشاره در جلسات گذشته به بحث‌هایی مقدماتی درباره اخلاق اسلامی پرداختیم و به این‌جا رسیدیم که معروف‌ترین کاربرد واژه اخلاق، اخلاق اجتماعی است. موضوع اخلاق اجتماعی روابط انسان‌ها با یک‌دیگر است و در همه فرهنگ‌ها، زبان‌ها و مذاهب، واژه اخلاق و مرادفات آن در چنین موردی به کار می‌رود؛ البته در بعضی از کاربردها این واژه کاربردی وسیع‌تر از اخلاق اجتماعی دارد. در جلسه...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-21_0.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/4.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/20
بسم الله  الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 20/2/98، مطابق با چهارم رمضان1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (3) نهادهای ضروری برای زندگی اجتماعی انسان اشاره در جلسات گذشته گفتیم که واژ ه اخلاق در کاربردهای محاوراتی و علمی اختلافاتی از نظر مفهوم و کاربرد دارد. با توجه به این اختلاف مفهومی که در کاربردهای اخلاق ملاحظه می‌شود، می‌توان برای انواع اخلاق سه دسته کلی شناسایی کرد که هر کدام شاخه‌های مختلفی دارد؛ اخلاق عرفی، اخلاق فلسفی یا علمی، و اخلاق دینی. مسایلی که در بین هر سه دسته از اخلاق مشترک است، مسائل و روابط اجتماعی است. در...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-20.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/3.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/19
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 19/2/98، مطابق با سوم رمضان 1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.  (2) ویژگی‌های مکتب اخلاقی اسلام اشاره در جلسه گذشته بحثی مقدماتی درباره کاربردهای واژه اخلاق داشتیم و گفتیم: واژه اخلاق در محاورات عرفی درباره رفتار انسان با انسان‌های دیگر به کار می‌رود و به کسی که با دیگران با خوش‌رویی، لبخند و مهربانی سخن بگوید، خوش اخلاق و به کسی‌که با دیگران با تندی و عصبانیت برخورد کند، بداخلاق می‌گویند. ولی در مباحث علمی کاربرد این واژه بسیار وسیع‌تر می‌شود و قضاوت درباره خوبی و بدی‌ آن نیز تفاوت...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-19.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/2.ramazan.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/02/03
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-03.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/02/03
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-03-1.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/02/02
برای خواندن گزارش خبری این‌ جلسه این‌‌جا را کلیک‌ کنید
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-02.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 98
جزئیات بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/02/01
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: فروردين 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/01/31
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-01-31.1.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: فروردين 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/01/31
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-01-31.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: فروردين 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/01/29
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-01-29.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: فروردين 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/01/28
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 28/1/98، مطابق با یازدهم شعبان 1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. شرح دعای مکارم الاخلاق (23) جهان؛ بستر تکامل انسان اشاره در جلسه گذشته در ضمن بحث‌هایی که در توضیح بخش‌هایی از دعای مکارم الاخلاق داشتیم، فرصتی فراهم شد تا به برخی از شبهاتی بپردازیم که درباره این مطالب مطرح می‌شود، و گاهی خطرهایی جدی برای نوجوان‌ها و نسل آینده ایجاد می‌کند. گفتیم اگرچه ظاهر برخی از این شبهات درباره دعا کردن است، اما ریشه‌ آن‌ها به مسایلی می‌رسد که اساس دین را به خطر می‌اندازد. هم‌چنین گفتیم که...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-01-28.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/13980128.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: فروردين 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/01/25
برای خواندن گزارش خبری این‌ جلسه این‌جا را کلیک‌ کنید!
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-01-25.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: فروردين 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/01/22
برای خواندن گزارش خبری این جلسه این‌جا را کلیک کنید!
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/1398.01.22.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: فروردين 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/01/21
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 21/1/98، مطابق با چهارم شعبان 1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. شرح دعای مکارم الاخلاق (22) دوراهی بهشت و دوزخ اللَّهُمَّ إِلَى مَغْفِرَتِكَ وَفَدْتُ، وَإِلَى عَفْوِكَ قَصَدْتُ، وَإِلَى تَجَاوُزِكَ اشْتَقْتُ، وَبِفَضْلِكَ وَثِقْتُ، وَلَیْسَ عِنْدِی مَا یُوجِبُ لِی مَغْفِرَتَكَ، وَلَا فِی عَمَلِی مَا أَسْتَحِقُّ بِهِ عَفْوَكَ، وَمَا لِی بَعْدَ أَنْ حَكَمْتُ عَلَى نَفْسِی إِلَّا فَضْلُكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَتَفَضَّلْ عَلَیَّ. اللَّهُمَّ وَأَنْطِقْنِی بِالْهُدَى، وَأَلْهِمْنِی التَّقْوَى، وَوَفِّقْنِی لِلَّتِی هِیَ...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-01-21.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/97.01.21.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: فروردين 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/01/20
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-01-20.MP3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: فروردين 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/01/18
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 18/1/98، مطابق با دوم رمضان 1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.  (1) مکتب اخلاقی برتر اشاره واژه اخلاق کاربردهای متفاوتی دارد و تلقی و انتظار مخاطبان از آن به این‌ بستگی دارد که در چه محیطی بوده و با چه مفاهیمی آشنا باشند. از این‌رو در این جلسه توضیحی درباره کاربردهای مختلف واژه اخلاق می‌دهیم و به بحث‌های گوناگونی که در این زمینه مطرح می‌شود، اشاره می‌کنیم. اخلاق عرفی، دینی، و عقلی در گفت‌وگوهای عادی که بین عموم مردم انجام می‌گیرد، کلمه اخلاق با پیشوند «خوش» یا «بد...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-02-18.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/1.RAMAZAN.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: فروردين 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/01/10
مقابله با جهل و نفاق،  وظیفه اصلی نیروهای انقلاب در گام دوم بیانات حضرت آیت‌الله مصباح در جلسه با جمعی از فعالان فرهنگی و پیشكسوتان انقلابی قم در تاریخ 10/1/1398 بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلوه والسلام علی سیدالانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی‌القاسم محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین  المعصومین   اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه‌الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً وتمتعه فیها طویلاً. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان‌الله‌علیه و شهدای والامقام اسلام صلواتی اهدا می‌کنیم. مقدمه تشریف فرمایی عزیزان را به این مؤسسه که به نام مبارک امام(ره) مزین است، خوش‌آمد عرض می‌کنم. بنده هم به نوبه خودم فرارسیدن ایام مبارک ماه رجب و اعیاد شعبانیه را به پیشگاه مقدس ولی‌عصر اروحنا...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/98-01-10.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: اسفند 97
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1397/12/22
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 22/12/97، مطابق با ششم رجب 1440 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. شرح دعای مکارم الاخلاق (21) جایگاه دعا برای امور اختیاری اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَلَا أُظْلَمَنَّ وَأَنْتَ مُطِیقٌ لِلدَّفْعِ عَنِّی، وَلَا أَظْلِمَنَّ وَأَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى الْقَبْضِ مِنِّی، وَلَا أَضِلَّنَّ وَقَدْ أَمْكَنَتْكَ هِدَایَتِی، وَلَا أَفْتَقِرَنَّ وَمِنْ عِنْدِكَ وُسْعِی، وَلَا أَطْغَیَنَّ  وَمِنْ عِنْدِكَ وُجْدِی. حضرت امام سجاد‌علیه‌السلام در این فراز از دعای مکارم الاخلاق از خداوند می‌خواهد که نگذار من مظلوم واقع شوم...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-12-22.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97.12.22.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: اسفند 97
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1397/12/20
رابطه دین و هنر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِین وَ صَلَّی اللهَُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ و آلِهِ الطَّاهِرِین أللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَوَاتُکَ عَلَیهِ وَ عَلَی آبَائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَةٍ‌ وَلِیًا وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلاً وَ عَیْنَا حَتَّی تُسْکِنَهُ أرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فِیهَا طَوِیلاً. تقدیم به روح پرفتوح امام رضوان‌الله‌علیه، شهدای والا مقام اسلام و همه حق‌داران بر ما صلواتی اهداء‌ می کنیم. مقدمه تشریف‌فرمایی سروران عزیز، بزرگان و هنرمندان محترم را به این مؤسسه که به نام مبارک امام مزیّن است به عنوان یک خدمت‌گزار در این مؤسسه خوش‌آمد عرض می‌کنم. امیدوارم خدای متعال بر توفیقات همه شما بیافزاید و خیر دنیا...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-12-20.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: اسفند 97
جزئیات بدون صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1397/12/19
بسم الله الرحمن الرحیم روحانیت، مخاطب اصلی برخی بندهای بیانیه گام دوم بیانات حضرت آیت‌الله مصباح در جلسه کانون طلوع در تاریخ 19/12/97   بیانیه گام دوم انقلاب و وظیفه ما همه ما در مقابل بیانیه «گام دوم انقلاب» مقام معظم رهبری‌ادام‌الله‌ظله‌الشریف وظیفه‌ای داریم و کاری باید انجام بدهیم. باید ببینیم چه کاری باید انجام بدهیم و در بین کارهایی که می‌توان انجام داد، کدام اهم است  که آن را در اولویت قرار بدهیم و اگر وقت و توانی باقی ماند، برای کارهای اولویت دوم و سوم اقدام کنیم. مقام معظم رهبری در این بیانیه مطالبی را با تعبیرات مختلفی مورد تأکید قرار دادند و مشخص کردند که باید این کارها انجام شود. مخاطب برخی از این مطالب عموم مردم هستند؛ یعنی هر کسی در هر جایی باید در حد توان خودش در جهت تحقق این امور تلاش کند، به هر اندازه...
موضوع : ---
برچسب : ---
بدون صوت بدون فیلم دارای متن

صفحه‌ها