صوت و فیلم

صوت:

رشد اختیاری؛ شرط درک لذت‌های والای انسانی

در جمع تعدادی از طلاب استان همدان
تاریخ سخنرانی: 
1397/11/06