صوت و فیلم

صوت:

راز خلیفة‌اللهی انسان

در همايش رونمايي ازآثار دائرة المعارف علوم عقلي اسلامي
تاریخ سخنرانی: 
1397/09/22
تاریخ اثر: 
پنجشنبه, 22 آذر, 1397