صوت و فیلم

صوت:

غفلت از اهداف انقلاب؛ اصلی‌ترین مشکل جامعه

در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و روحانیان سپاه قدس
تاریخ سخنرانی: 
1397/11/04