صوت و فیلم

صوت:

احیای ارزش‌های دینی؛ هدف اصلی انقلاب

در دیدار با جمعی از پاسداران قرارگاه سازندگی تهران
تاریخ سخنرانی: 
1397/10/13