صوت و فیلم

صوت:

راز کم‌شماری اهل حق

در دیدار با جمعي از جوانان و دانشجويان لندن
تاریخ سخنرانی: 
1398/04/13
تاریخ اثر: 
پنجشنبه, 13 تير, 1398