صوت و فیلم

صوت:

قرآن و عترت؛ نقشه گنج سعادت

درجمع شرکت کنندگان دوره آموزشي خط امام استان آذربايجان شرقي
تاریخ سخنرانی: 
1398/04/26
تاریخ اثر: 
چهارشنبه, 26 تير, 1398