صوت و فیلم

صوت:

دین؛ معیار ارزیابی انقلاب اسلامی

در ديدار با آيت الله حيدري(نماينده خبرگان وامام جمعه) به همراه طلاب مدرسه علميه الغدير اهواز
تاریخ سخنرانی: 
1397/10/13