آثار گفتاری

نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 97
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1397/02/12
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 12/2/97، مطابق با پانزدهم شعبان1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.  (23) محبت؛ رکن دوم ایمان اشاره محور بحث‌های این دوره ایمان بود. بحث ما به این جا رسید که ایمان فقط علم و شناخت نیست و ممکن است انسان به چیزی علم داشته باشد، ولی در عین حال ایمان نداشته باشد. در جلسه گذشته گفتیم علم و معرفت شرط لازم برای ایمان است، و اگرچه علم با ایمان مساوی نیست، ولی ایمان بدون علم نیز حاصل نمی‌شود. در این جلسه اگر خدای متعال توفیق دهد، اندکی درباره عنصری که انسان باید افزون بر علم و معرفت داشته باشد تا ایمان پیدا کند، صحبت می‌کنیم...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-02-12_0.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-02-12.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 97
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1397/02/05
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 5/2/97، مطابق با هشتم شعبان1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.    (22) دروازه‌های ورودی و خروجی ایمان اشاره در جلسات گذشته گفتیم که در روایات شریفه بحث‌های مختلفی درباره ایمان مطرح شده  است که در بسیاری از موارد با بحث‌های عقلی که به برخی از آن‌ها اشاره کردیم، تطابق دارد؛ از این‌رو بنا گذاشتیم که به نمونه‌هایی از روایات شریف که از ابعاد و زوایای مختلف درباره ایمان مطرح شده است، اشاره‌ای کنیم. گفتیم: بخشی از روایات تحت عنوان حقیقت ایمان بیان شده است. شاید تطبیق این روایات با آیه 14 از سوره...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-02-05.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-02-05.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: ارديبهشت 97
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1397/02/03
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ایاز سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ3/3/97، مطابق با هشتم رمضان 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. موانع التزام به ایمان (7) دنیا و دنیاطلبی اشاره در جلسات گذشته گفتیم که ایمان دو رکن دارد و کسی‌که ایمان دارد باید به سلسله‌ای از حقایق (وجود خدای یگانه، وجود انبیا و مبعوث شدن انسان در روز قیامت) معرفت داشته باشد و بخواهد به لوازم این معرفت پایبند باشد و بر طبق آن عمل کند؛ یعنی کاری کند که خدا راضی باشد، کاری که پیغمبران دستور دادند و موجب سعادت او در عالم ابدی می‌شود. ولی در عمل می‌بینیم که کسانی پیدا می‌شوند که واقعا ایمان دارند؛ این طور نیست که...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-03-03.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/jalase07ramezan97.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: فروردين 97
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1397/01/29
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 29/1/97، مطابق با اول شعبان1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.  (21) مؤلفه‌ها و نشانه‌های کمال ایمان اشاره از بحث‌های جلسات گذشته‌ به این نتیجه کلی رسیدیم که از دیدگاه اسلام محور همه ارزش‌ها ایمان به خداست. در جلسه گذشته گفتیم که در روایات شریفه، مباحث مختلفی درباره ایمان مطرح شده است و  به توضیح نمونه‌هایی از روایات که با عنوان حقیقت ایمان وارد شده، پرداختیم. موضوع دیگری که در روایات درباره ایمان مطرح شده، کمال ایمان است. این دسته از روایات نیز می‌تواند بسیار آموزنده باشد تا به اهمیت مؤلفه...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-01-29.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-01-29.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: فروردين 97
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1397/01/22
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 22/1/97، مطابق با بیست‌وچهارم رجب 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.  (20) لوازم ایمان از منظر روایات اشاره در جلسات گذشته گفتیم که ارزش اخلاقی از دیدگاه اسلام چیزی است که موجب سعادت حقیقی و ابدی انسان می‌شود. لازمه‌ سعادت این است که وجود انسان به عالی‌ترین مرتبه کمال لایق خودش نایل شود و بالاترین و پایدارترین لذت‌ها را داشته باشد. این سه چیز با هم متلازمند. هم‌چنین گفتیم که از دیدگاه اسلامی، ارزش‌های اخلاقی را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ یک دسته ارزش‌هایی است که مستقیما در حرکت...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-01-22.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files97/97-01-22.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: اسفند 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/12/23
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 23/12/96، مطابق با بیست‌وپنجم جمادی‌الثانی1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.    (19) عوامل شدت و ازدیاد ایمان اشاره در جلسات گذشته با استفاده از منابع اسلامی به این نتیجه رسیدیم که ارزش اصیلی که موجب سعادت دنیا و آخرت انسان می‌شود ایمان است، و سایر ارزش‌ها در صورتی که دارای حد نصاب باشند، از لوازم، نتایج و شاخه‌های ایمان به‌شمار می‌آیند، و اگر زیر حد نصاب باشند چیزهایی هستند که به انسان در رسیدن به این ارزش اصیل کمک می‌کنند ولی خودبه‌خود نمی‌توانند سعادت‌ دنیا و آخرت را...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-12-23.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-12-23.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: اسفند 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/12/16
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 16/12/96، مطابق با هجدهم جمادی‌الثانی1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.  (18) تقابل ایمان و کفر اشاره در جلسات گذشته ارزش‌های اخلاقی را تعریف کردیم و گفتیم هر نوع فعالیتی که نوعی اختیار در آن باشد، می‌تواند ارزشی مطلوب یا نامطلوب داشته باشد و مراتب این ارزش بسیار مختلف است. از دیدگاه اسلامی حد نصابی برای ارزش وجود دارد که همه موظفند آن حد را بشناسند و با توجه به آن برنامه‌هایشان را تنظیم کنند. هم‌چنین ارزش‌های اخلاقی مراتب نازل‌تری دارد که می‌توانند به مؤیدات و مقدمات برای رسیدن به ارزش‌...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-12-16.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-12-16.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: اسفند 96
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1396/12/10
  آرمان‌های معنوی انقلاب اسلامی؛ وجه تمایر آن از سایر انقلاب‌ها بیانات آیت‌الله مصباح در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق‌علیه‌السلام و بسیج دانش‌آموزی10/12/96 بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلوه والسلام علی سیدالانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی‌القاسم محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین المعصومین   اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً وتمتعه فیها طویلاً. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان‌الله‌علیه و شهدای والامقام اسلام صلواتی اهدا می‌کنیم. مقدمه تشریف‌فرمایی شما عزیزان و نور چشمان را به این مؤسسه که به نام مبارک حضرت امام مزین است خوش آمد عرض می‌کنم. صادقانه عرض می‌کنم که...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-12-10.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: اسفند 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/12/09
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 9/12/96، مطابق با یازدهم جمادی‌الثانی1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.    (17) متعلق ایمان اشاره در جلسات گذشته به این نتیجه رسیدیم که اسلام ملاک ارزش‌های مثبت و منفی را ایمان و کفر معرفی می‌کند. این مسئله با این که از واضح‌ترین مطالبی است که هر مسلمانی درباره دین یاد می‌گیرد، ولی از صدر اسلام تا  کنون ابهام‌هایی درباره آن‌ وجود داشته است. این ابهام‌ها منحصر در بحث‌های لفظی و ادبی نبوده و در عمل نیز تأثیرهای بسیار مهمی داشته است. گاهی ابهام‌ها و اختلافاتی که در تفسیر و...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-12-09.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-12-09.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: بهمن 96
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1396/11/27
نگاهی گذرا به مفاهیم و معیارهای کارآمدی نظام ملاک کارآمدی نظام  تحقق ارزش‌های اسلامی است سخنرانی حضرت آیت‌الله مصباح یزدی در همایش دفتر ارتباطات فرهنگی، ساختمان یاوران مهدی جمکران، تاریخ 27/11/1396 مفهوم نظام وقتی گفته می‌شود یک نظام کارآمد است یا نیست، باید مشخص کرد که منظور از نظام چیست؟ منظور از کارآمدی چیست؟ چه کسی می‌خواهد این کارآمدی را قضاوت کند؟ و این قضاوت، با چه معیاری سنجیده می‌شود؟ به‌طور خلاصه،‌ نظام دو معنای انتزاعی و عینی دارد: نظام گاه به نهاد و گاه به سازمان اطلاق می‌شود. در مفهوم انتزاعی نظام که مفهومی ذهنی است، روابطی میان پدیده‌هایی در نظر گرفته می‌شود و مجموعه به صورت یک واحد یا سیستم اعتبار می‌شود. شاید در ادبیات معاصر، بیشتر واژه «نهاد» را به‌جای آن به‌کار می‌برند....
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-11-27.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: بهمن 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/11/25
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 25/11/96، مطابق با بیست‌وهفتم جمادی‌اولی1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.    (16) اسلام و ایمان(2) اشاره در جلسات گذشته به این نتیجه رسیدیم که از دیدگاه اسلامی ریشه همه فضائل حقیقی که موجب سعادت انسان در دنیا و آخرت می‌شود، ایمان است و ایمان شرط لازم برای همه فضائل دیگری است که انسان کسب می‌کند. به این مناسبت مقداری درباره ایمان و حقیقت آن و تفاوت آن با اسلام بحث کردیم که ناقص ماند و وعده دادیم که در این جلسه به آن بپردازیم. اسلام و ایمان؛ دو مقوله با دو حقیقت، یا دو مرتبه از یک حقیقت؟ یکی از ابهاماتی...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-11-25.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96.11.25.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: بهمن 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/11/18
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 18/11/96، مطابق با بیستم جمادی‌اولی1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.    (15) اسلام و ایمان اشاره   در جلسات گذشته به این نتیجه رسیدیم که تکامل واقعی انسان که موجب سعادت آخرت او می‌شود، در گرو ایمان است. به تعبیر دیگر، ایمان شرط لازم برای رسیدن به سعادت است. در این فرصت مناسب است مقداری درباره ایمان و چیزهایی که به آن تعلق دارد، بپردازیم. اسلام منهای ایمان! دو واژه اسلام و ایمان خیلی به هم شبیه هستند و گاهی به جای یک‌دیگر نیز به کار می‌روند. بسیاری تصور می‌کنند که اسلام و ایمان دو روی یک سکه...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-11-18.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/18.11.96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: بهمن 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 11/11/96، مطابق با سیزدهم جمادی‌اولی1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.  (14) رابطه علم و ایمان اشاره   در جلسات گذشته گفتیم که ارزش اخلاقی متعلق به رفتاری است که انسان را به سوی کمال نهایی سوق دهد و در سعادت ابدی او تأثیر داشته باشد؛ و از دیدگاه اسلامی چنین چیزی متوقف بر ایمان به خدا و روز قیامت است. از آیات و روایات به‌طور قطع استفاده می‌شود که هر کاری بدون ایمان انجام گیرد، در آخرت نتیجه‌ای نخواهد نداشت؛ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثورًا.[1] بنابراین ما قبل از این...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-11-11.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/11.11.96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: بهمن 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/11/04
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 04/11/96، مطابق با ششم جمادی‌اولی1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.  (13) اصول اعتقادات، پایه‌های ارزش اخلاقی اشاره بحث ما در دو جلسه گذشته درباره ارتباط اخلاق با دین بود و گفتیم دین اسلام شامل همه عرصه‌های زندگی می‌شود و دستورات اسلامی در هر زمینه‌ ارزش‌هایی را مطرح می‌کند. بنابراین ارزش‌های اخلاقی آن چنان نیست که اختصاص به حوزه محدودی از زندگی داشته باشد، بلکه شامل همه عرصه‌های زندگی می‌شود. به دنبال این بحث این پرسش ‌مطرح می‌شود که آیا ارزش‌هایی که دین در عرصه‌های...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-11-04.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/4-11-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: دى 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/10/27
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 27/10/96، مطابق با بیست‌ونهم ربیع‌الثانی 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.  (12) رابطه دین و اخلاق(2) قلمرو دین تمام زندگی انسان است اشاره در جلسه گذشته گفتیم یکی از نکته‌هایی که جا دارد درباره‌ آن بیشتر توضیح داده شود، این است که آیا در ابعاد وجود انسان، جای خاصی برای اخلاق، جای دیگری برای دین و جای دیگری مثلا برای لذائذ دنیاست، یا این‌ مسایل با هم تداخل دارند و در یک مسئله از جهتی بعد دینی، از جهت دیگر بعد اخلاقی، و از جهت دیگر بعد دنیوی آن، مطرح است؟ حاصل این‌که چه رابطه‌ای بین اخلاق و دین...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-10-27.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/27-10-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: دى 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/10/20
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 20/10/96، مطابق با بیست‌ودوم ربیع‌الثانی 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.  (11) رابطه دین واخلاق (1) اشاره در جلسات گذشته به برخی از مباحث مقدماتی درباره ارزش‌های اخلاقی پرداختیم. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که تعریف ما از ارزش اخلاقی به‌معنای تخطئه‌ افکار دیگران نیست. آن‌چه به نام اخلاق یا مشابهات آن در زبان‌های دیگر، به کار می‌رود با اندکی تفاوت همین است و طبعا در هر علمی از این‌گونه تفاوت‌ها وجود دارد؛ یکی دایره‌ موضوع آن علم را وسیع‌تر می‌گیرد،...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-10-20.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-10-20.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: دى 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/10/13
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 13/10/96، مطابق با پانزدهم ربیع‌الثانی 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.  (10) روش خداوند در تربیت اخلاقی اشاره در جلسه گذشته گفتیم که  شرط قبولی اعمال و رسیدن به حد نصاب ارزش، اعتقاد به جهان آخرت و ایمان به خداست، اما این سخن بدان معنا نیست که از دیدگاه اسلام سایر اعمالی که حسن فعلی دارد، هیچ ارزشی ندارند، بلکه ممکن است برخی از ‌آن‌‌ها ارزش‌هایی زیر حد نصاب داشته باشند و انسان را برای ترقیات معنوی و انسانی آماده کنند. در مقابل، اگر رفتاری از کفر و عناد سرچشمه بگیرد، هرچند خودبه‌خود حسن فعلی داشته...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-10-13.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-10-13.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: دى 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/10/06
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 6/10/96، مطابق با هشتم ربیع‌الثانی 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.  (9) ضامن اجرا در ارزش‌های اخلاقی تفاوت ارزش‌های اخلاقی و حقوقی در جلسات گذشته درباره تفاوت ارزش‌های اخلاقی و حقوقی گفتیم که ارزش‌های حقوقی ضامن اجرای دولتی دارد و اگر حق کسی پایمال شود، باید دستگاه‌های حکومتی پی‌گیری کنند و حق صاحب حق را به او برسانند. هم‌چنین گاهی برای تشویق کسانی که حقوق دیگران را رعایت می‌کنند و ارزش‌های حقوقی را محترم می‌شمارند، پاداش‌هایی در نظر گرفته می‌شود. اما در ارزش‌...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-10-06.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-10-06.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: آذر 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/09/29
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 29/9/96، مطابق با اول ربیع‌الثانی 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.  (8) قلمرو ارزش‌های اخلاقی یکی‌ از بحث‌هایی  که در زمینه اخلاق مطرح می‌شود و گاهی مورد اشتباه و غفلت قرار می‌گیرد، یا دست‌کم کاربردهای مختلفی دارد و اشخاص انتظارات مختلفی از آن دارند، بحث از قلمرو اخلاق است. سوال در این بحث آن است که چه موضوعاتی در اخلاق مطرح  می‌شود که یک مکتب اخلاقی باید به آن‌ها پاسخ دهد؛ یا به تعبیر دیگر، ارزش‌های اخلاقی مورد نظر ما شامل چه چیزهایی می‌شود؟ این بحث ارتباط روشنی با بحث...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-09-29.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-09-29.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: آذر 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/09/22
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 22/9/96، مطابق با بیست‌وچهارم ربیع‌الاول 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.    (7) معنا و مراتب قرب به خدا اشاره در جلسات گذشته از باب مبادی تصوری بحث، به تعریف اخلاق، ملاک ارزش اخلاقی، و ملاک حسن فعلی پرداختیم، و گفتیم در ارزش اخلاقی افزون بر حسن فعلی، حسن فاعلی نیز دخالت دارد و نکاتی درباره آن بیان کردیم. از آن‌جا که درباره برخی از مفاهیم مربوط به این مسأله نقطه‌های ابهامی وجود دارد، در این جلسه به توضیح این موضوع می‌پردازیم. ما در فرهنگ  اسلامی با مفهوم «قربة الی الله» آشنا هستیم و...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-09-22.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/22-9-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: آذر 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 15/9/96، مطابق با هفدهم ربیع‌الاول 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.  (6) کاربردهای عقل و نفس، قلب و صدر رابطه عقل و نفس  در بسیاری از مباحث اخلاقی این نکته بیان شده است که ویژگی اخلاق مطلوب این است که موافق حکم عقل است و ویژگی اخلاق نامطلوب نیز  این است که به حکم نفس است. این تعبیر این معنا را الهام می‌کند که ما در درون خودمان دو قوه متضاد داریم؛ حتی گاهی تصریح می‌شود که در درون ما همیشه عقل و نفس در حال جنگ هستند؛ اگر عقل غالب شد، کار خوب  انجام می‌دهیم و اگر  نفس غالب شد، کار بد ...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-09-15.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-09-15.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: آذر 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/09/08
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 8/9/96، مطابق با دهم ربیع‌الاول 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. (5) تعریف اخلاق اسلامی اشاره در جلسات گذشته به تعریف ارزش‌های اخلاقی پرداختیم، ولی برای ورود به بحثی جامع در تبیین نظام اخلاقی اسلام نیازمند مقدمات دیگری هستیم که در ضمن بحث مورد استفاده قرار می‌گیرد، و توجه به آن‌ها مانع خلط و اشتباه می‌شود. هر علمی دارای نوعی از مبادی است که این‌ مبادی اگرچه مطالب اصلی آن علم را بیان نمی‌کند، ولی سزاوار است که قبل از ورود در اصل مباحث به آن‌ها توجه شود. این مبادی به دو قسم مبادی تصوری و تصدیقی...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-09-08.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-09-08.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: آبان 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 10/8/96، مطابق با دوازدهم صفر 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.   (4) معیار حُسن و ارزش در اسلام اشاره در جلسات گذشته اشاره کردیم که در محافل علمی دنیا درباره حقیقت ارزش اخلاقی و قوام آن، نظرهای گوناگونی وجود دارد، اما از دیدگاه اسلام ارزش اختیاری برای کاری است که حسن فعلی و حسن فاعلی داشته باشد؛ یعنی کار فی حد نفسه کار خوبی باشد و فاعل نیز آن را با نیت خوبی انجام دهد. این مسئله را کمی بازتر کردیم و به این مسئله پرداختیم که اصلاً‌ ملاک خوبی و بدی چیست و چگونه ما مفهوم خوبی را یاد گرفته‌ایم. گفتیم در این زمینه نیز بحث...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/960810.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/10-8-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: آبان 96
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1396/08/03
بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 3/8/96، مطابق با پنجم صفر 1439 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد.   (3) ارتباط و مراتب حُسن و لذت گستره دلالت واژه خیر در جلسات گذشته گفتیم از دیدگاه اسلام هنگامی کاری از نظر اخلاقی خوب است که هم حسن فعلی داشته باشد و هم حسن فاعلی. ابتدا به نظر می‌رسد «حسن» در این مسئله ابهامی ندارد و معنای آن واضح است، ولی این بحث نیاز به بحث‌های  گسترده‌تری دارد. این واژه در همه زبان‌ها نه تنها یک بلکه چندین معادل دارد؛ در زبان فارسی واژه‌های خوب، نیک، خوش، زیبا (البته با اندکی تفاوت در معنا) بر همین مفهوم...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/96-08-03.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files96/3-8-96.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن

صفحه‌ها