آثار گفتاری

نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: آبان 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/08/09
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-08-09.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: آبان 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/08/08
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98.08.08.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: مهر 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/07/24
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 24/7/98، مطابق با هفدهم صفر 1441 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (21) تأثیر نگاه دینی به هستی و انسان در عمل و تربیت   موجودات مستقل یا رابط؟! در جلسات گذشته‌ به نکته‌هایی درباره دین اشاره کردیم که با بحث‌های اخلاقی و ارزشی نیز تناسب داشت. اصولا بینش دین‌داران با بینش دیگران تفاوت ریشه‌ای دارد. به طور کلی نسبت به هستی، انسان و ارزش‌ها دو نوع نگرش وجود دارد. یک دیدگاه این است که این موجوداتی که ما در عالم می‌بینیم، موجوداتی مستقل و دارای قوانین و شرایط خاص خودشان هستند...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-07-24.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/24-7-98.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: مهر 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/07/18
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-07-18_0.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: مهر 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/07/17
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 17/7/98، مطابق با دهم صفر 1441 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (20) الزامات زندگی اجتماعی اشاره در جلسه گذشته این مسئله را مطرح کردیم که آیا خود زندگی اجتماعی و ارتباط زیاد با انسان‌های دیگر برقرار کردن، مطلوبیتی ذاتی دارد یا برعکس، هر چه انسان از اجتماع دورتر باشد و به انزوا گرایش پیدا بکند، سالم‌تر می‌ماند و مطلوب‌تر است؟ علت این‌که این مسئله را مطرح کردیم گرایش‌های افراطی و تفریطی بود که از صدر اسلام و حتی قبل از اسلام در ادیان دیگر وجود داشته است. گاهی کسانی از روی افکار غلط...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/980717.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/17-7-98.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: مهر 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/07/10
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 10/7/98، مطابق با سوم صفر 1441 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (19) ملاک ارزش‌ زندگی اجتماعی در اسلام اشاره در جلسه گذشته گفتیم که از نظر اسلام، نمی‌‌توان گفت که اجتماعی بودن و علاقه به زندگی اجتماعی، یک ارزش مطلق است که در هر حال و در همه‌جا و برای همه مطلوب باشد؛ چنان‌که نمی‌توان گفت که یک ارزش منفی است که هیچ وقت مطلوبیت ندارد. از آن‌جا که این مسئله ابهام‌هایی دارد و پرسش‌هایی پیرامون آن مطرح می‌شود، در این جلسه این مسئله را بیشتر توضیح می‌دهیم....
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-07-10.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/10-7-98-3.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: مهر 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/07/03
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 3/7/98، مطابق با بیست‌وپنجم محرم الحرام 1441 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (18) زندگی اجتماعی یا انزواطلبی؟ دیدگاه‌های متضاد درباره زندگی اجتماعی بحث ما درباره اخلاق اجتماعی اسلام است. اولین مسئله‌ای که در این زمینه قابل طرح است این است که آیا زندگی اجتماعی کردن و ارتباط با دیگران فی‌حدنفسه، ارزشی اخلاقی است، یا ضد ارزش است و یا خنثی است و بستگی به شرایط مختلف دارد؟ از عجایب افراط و تفریط در عالم، افراط و تفریط درباره این مسئله است. کسانی که از بزرگان و دانشمندان عصر خودشان شناخته می...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-07-03.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/03-7-98-2.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: مهر 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/07/01
برای خواندن گزارش خبری این‌ جلسه این‌جا را کلیک کنید!
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-07-01.2.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: مهر 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/07/01
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-07-01.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: شهريور 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/06/31
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-06-31.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: شهريور 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/06/27
بسم الله الرحمن الرحیم آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 27/6/98، مطابق با هجدهم محرم الحرام 1441 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. اخلاق اجتماعی در اسلام (17) مروری بر مشخصات نظام اخلاقی اسلام اشاره محور بحث ما در جلسات گذشته «نظام اخلاقی اسلام» بود. ابتدا مباحثی کلی درباره مسائل اخلاقی مطرح کردیم و به تفاوت‌هایی که نظام اخلاقی اسلام با سایر نظام‌های اخلاقی دارد، پرداختیم. گفتیم ملاک حسن و قبح، ملاک حقوق و تکالیف و به طور کلی ملاک ارزش‌های مثبت و منفی  در مکاتب مختلف، متفاوت است. همه ما کمابیش با کتاب معراج السعاده، جامع‌السعادات و سایر کتاب‌هایی...
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/file98/98-06-27.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/file98/27-6-98-1.mp4
دارای صوت دارای فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: شهريور 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/06/23
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-06-23.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: شهريور 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/06/05
برای خواندن گزارش خبری این‌ جلسه این‌جا را کلیک کنید!
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-06-05.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: مرداد 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/05/19
برای خواندن گزارش خبری این‌ جلسه این‌جا را کلیک کنید!
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-05-19.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: مرداد 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/05/10
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-05-10.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: مرداد 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/05/03
برای مطالعه گزارش خبری این‌جلسه این‌جا را کلیک کنید!
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-05-03.mp3
دارای صوت بدون فیلم دارای متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: تير 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/04/30
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-04-30.MP3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: تير 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/04/26
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-04-26.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: تير 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/04/25
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-04-25.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: تير 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/04/22
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-04-22.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: تير 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/04/17
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-04-17.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: تير 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/04/13
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-04-13.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: تير 98
جزئیات دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: سخنرانی
تاریخ: 1398/04/06
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-04-06.mp3
دارای صوت بدون فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: خرداد 98
جزئیات دارای صوت دارای فیلم بدون متن
نوع اثر: درس
تاریخ: 1398/03/12
متن این سخنرانی در سایت موجود نمی باشد. برای دانلود صوت این سخنرانی وارد این محتوا شوید.
موضوع : ---
برچسب : ---
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/98-03-12.mp3
https://mesbahyazdi.ir/files/files98/ramzan16.mp4
دارای صوت دارای فیلم بدون متن

صفحه‌ها