صوت و فیلم

صوت:

مشکلات و بلاها و فلسفه خلقت انسان

درجمع جمعيت تعاوني شهرستان کامياران و جمعي از طلاب خواهر از كردستان ، قصرشيرين ، هرسين ، نورآباد ، م
تاریخ سخنرانی: 
1398/01/31
تاریخ اثر: 
شنبه, 31 فروردين, 1398