صوت و فیلم

صوت:

انتخاب؛ راز مقام خلیفةاللهی انسان

در جمع طلاب مدارس صدوقي و امام کاظم‌علیه‌السلام
تاریخ سخنرانی: 
1397/12/11
تاریخ اثر: 
شنبه, 11 اسفند, 1397