صوت و فیلم

صوت:

غفلت؛ زمینه‌ساز سقوط انسان به مرحله‌ای پایین‌تر از حیوان

در دیدار با جمعی از فعالان فرهنگی از خوجه‌های انگلستان و نروژ
تاریخ سخنرانی: 
1398/01/31
تاریخ اثر: 
شنبه, 31 فروردين, 1398