صوت و فیلم

صوت:

مهم‌ترین واجب کفایی!

در جمع خواهران مدرسه علمیه ریحانه‌الرسول‌صلی‌الله‌علیه‌وآله
تاریخ سخنرانی: 
1398/08/09
تاریخ اثر: 
پنجشنبه, 9 آبان, 1398