صوت و فیلم

صوت:

طلاب و وظیفه‌ پاسخ‌گویی به شبهات

در جمع طلاب و اساتید مدرسه دارالسلام تهران
تاریخ سخنرانی: 
1398/1/22