صوت و فیلم

صوت:

اهمیت آموزش‌های عقیدتی- سیاسی

بيانات حضرت آیت‌الله مصباح (ره) در جمع روحانيان و مديران عالي ناجا
تاریخ: 
يكشنبه, 19 اسفند, 1397