صوت و فیلم

صوت:

اهمیت آموزش‌های عقیدتی- سیاسی

بيانات حضرت آیت‌الله مصباح (ره) در جمع روحانيان و مديران عالي ناجا
تاریخ سخنرانی: 
1397/12/19
تاریخ اثر: 
يكشنبه, 19 اسفند, 1397