صوت و فیلم

صوت:

معیار حقوق و تکالیف مرد و زن از نگاه اسلام

در جلسه با جمعی از خواهران فعال فرهنگی مشهد (موسسه فرهنگی عفاف)
تاریخ سخنرانی: 
1397/12/03
تاریخ اثر: 
جمعه, 3 اسفند, 1397