صوت و فیلم

صوت:

تبیین بیانیه گام دوم انقلاب و الزامات آن

همایش دفتر پژوهش‌های فرهنگی، مصلی نماز جمعه قم
تاریخ سخنرانی: 
1398/08/16