صوت و فیلم

صوت:

چگونه محبوب خدا شویم؟

بيانات حضرت آيت الله مصباح در افتتاحيه سال تحصیلی مدرسه معصوميه
تاریخ سخنرانی: 
1398/7/1
تاریخ اثر: 
دوشنبه, 1 مهر, 1398