صوت و فیلم

صوت:

مادی‌گرایی و جدی‌ نگرفتن دین؛ مهم‌ترین کمبود عمومی دنیا

در جمع طلاب و اساتید مدرسه علمیه رشد
تاریخ سخنرانی: 
1398/02/02
تاریخ اثر: 
دوشنبه, 2 ارديبهشت, 1398