صوت و فیلم

صوت:

راز ماندگاری انقلاب اسلامی ایران

در جمع طرح ولایت بسیج دانشجویی خواهران دانشگاه فردوسی
تاریخ سخنرانی: 
1398/05/19
تاریخ اثر: 
شنبه, 19 مرداد, 1398